Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kriminalisera sexhandeln i EU

Astrid Thors, Migrations- och Europaminister, SFP, i Finland, Birgitta Ohlsson Riksdagsledamot, FP, och ordförande Liberala Kvinnor samt Cecilia Wikström kandidat till Europaparlamentet och riksdagsledamot, FP, vill att EU tar krafttag mot prostitution och människohandel.

Människohandel för sexuella ändamål utgör enligt Europol den snabbast ökande inkomstkällan för organiserad brottslighet i Europa. FN uppskattar att upp till fyra miljoner människor årligen faller offer för sexhandel. Flertalet är kvinnor och barn. Människohandel för sexuella ändamål är ett brott mot mänskligheten enligt FN som det ligger på alla länders samvete att bekämpa. Detta kan enbart göras genom att avromantisera prostitution, kriminalisera sexköpare och ett kollektivt internationellt ansvar. EU bör ha bekämpandet av sexhandeln som ett av sina huvudmål.

EU har sedan mitten av 1990-talet aktivt verkat för att utveckla en övergripande politik för att bekämpa människohandeln, där både ursprungs-, transit- och destinationsländer är engagerade. Principer som ligger till grund för arbetet är att förebygga människohandel, skydda och stödja offer samt att effektivt lagföra människohandlare.
EU:s rambeslut och rapporter är dock inte tillräckliga. Den av EU-kommissionen tillsatta första expertgruppen (2003-2007), som skapade ett digert förslag med åtgärder mot människohandel, påtalar redan i förordet att diskussionen om efterfrågan på prostitution eliminerades eftersom den ansågs vara kontroversiell. I en av Europols rapporter från 2006 framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. I länder där köp av sexuella tjänster är tilllåtet skapas en efterfrågan som tvingar fram ett utbud. Det är efterfrågan, sexköparen, som skapar marknaden för sexhandeln. EU kan inte längre blunda inför det faktum att efterfrågan på prostituerade kvinnor och barn göder sexhandeln.

Den senare hälften av år 2009 är Sverige ordförandeland för EU ministerråd. I samband med detta bör frågan om bekämpandet av efterfrågan på prostitution och människohandel lyftas. Erfarenheterna från den svenska sexköpslagen och dess resultat, en minskning av människohandel och prostitution, bör delges för att liknande lagstiftning kunde diskuteras och eventuellt införas i andra medlemsländer.

Norge har gått i Sverige fotspår och nyligen stiftat en lag som kriminaliserar sexköp för norska invånare – både hemma och utomlands. I Finland är det sedan år 2006 kriminellt att köpa sex av en person som är offer för människohandel eller koppleri. I Storbritannien har inrikesminister Jacqui Smith i november 2008 lagt fram ett förslag om att köp av sex av en person som är utsatt för människohandel eller kontrolleras av en hallick skall tolkas som våldtäkt. I såväl Sverige som Finland kommer nuvarande sexköpslagar att utvärderas inkommande år, och det låga antalet domar för människohandel i Finland noga att analyseras. Den mänskligt sätt ovärdiga och våldsamma exploateringen av människor sträcker sig långt utöver den i finländska domstolar hittills snäva tolkning.

För att få slut på detta måste därför sexköp kriminaliseras oavsett om det är frågan om människohandel eller inte. All lagstiftning mot människohandel måste inkludera åtgärder som syftar till att hjälpa och stödja människor som utnyttjas inom prostitution och offer för människohandel. Därtill kan också EU-direktiv som det nyantagna sanktionsdirektivet finnas som stöd för att påtala alla medlemsländers ansvar att uppmärksamma människohandel. Människokroppen är inte är en handelsvara bland andra.

Spanien, som är ordförandeland första hälften av år 2010, och som utlovat klara reformer i sin lagstiftning har ett bra utgångsläge för att integrera frågan om bekämpande av människohandeln i sin agenda. Efterfrågan på köp av sexuella tjänster exploaterar människor, våldför sig på mänskliga rättigheterna och stödjer organiserad brottslighet. Låt EU-valet bli startskottet för ett effektivfyllt europeiskt samarbete, där målet är att alla EU-länder på egen hand kriminaliserar sexköpare.

, Migrations- och europaminister, SFP, i Finland
, Riksdagsledamot, FP, och ordförande Liberala Kvinnor
, Kandidat till Europaparlamentet och riksdagsledamot, FP

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel