Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anpassning i kulturlivet behövs

Den regionala kulturplanen för Gävleborg, som landstingsfullmäktige antagit, innebär en startpunkt för ett framåtsyftande utvecklingsarbete.

Annons

Regional kulturverksamhet ska ge livskraft och sammanhang och bidra till en positiv utveckling i länet. För att genomföra satsningarna som beskrivs i kulturplanen behövs ekonomiska resurser men också nya arbetssätt.

Landstingsfullmäktige har gett tre miljoner kronor extra inför 2013 till regional kulturverksamhet. Dessutom har Nämnden för tillväxt och regional utveckling gjort omprioriteringar och bland annat beslutat omfördela 1,3 miljoner kronor från den egna kulturverksamheten till extern kulturverksamhet. Landstingets egen kulturverksamhet måste därför anpassas till den minskade tilldelningen av resurser och det görs bland annat genom personalminskningar.

Länet har ett brett kulturliv och Länskultur Gävleborg behöver ha expertkompetens inom många områden. I dagsläget har övriga områden relativt sett färre konsulenter än hemslöjdsområdet, vilket är en anledning till att neddragningen görs inom hemslöjdsområdet. Verksamheten måste också anpassas till ett kulturliv som förändras och blir allt mer genreöverskridande. Den utvecklingen behöver vi bejaka i vår verksamhet genom ökat samarbete mellan samtliga konsulenter samtidigt som metoder och arbetssätt måste förnyas.

Det är naturligtvis aldrig roligt med neddragningar som denna, men det är samtidigt viktigt att framhålla att de nya satsningar som görs även kan ge nya möjligheter för länets slöjdare. Vi kommer naturligtvis också att göra vårt bästa för att nya arbetssätt inom landstingets egen kulturverksamhet ska bli till fördel för kulturlivet och slöjdarna i länet.

Elsmari Julin

förvaltningschef

Tillväxt och regional utveckling

Landstinget Gävleborg

Mer läsning

Annons