Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävlebornas förslag har helt ignorerats

/
  • I en fungerande demokrati får jag svar på mina frågor, skriver Lars Bohlund i sitt inlägg om Rådhuset.

Det finns åtskilliga frågetecken kring Rådhuset och vad som ska hända där, menar debattören Lars Bohlund som också anser att enkäten till Gävleborna om rådhusförslaget var tendentiös.

Annons

Inte kan majoriteten av Gävleborna tillstyrka ytterligare en restaurang i centrala stan – och då i Rådhuset! I huset ska in verksamheter, som tilltalar alla kommuninnevånare.

Här kommer information till de 97,5 procent av kommunens innevånare som inte var på den allmänna visningen av Rådhuset den 7 september. Vid denna visning utdelades vid inträdet en utvärderingslapp i vykortsformat. På dess framsida står:

”Välkommen till rådhuset

En historiskt unik byggnad öppnar upp dörrarna för dig och alla andra Gävlebor. Även om huset idag är tomt på möbler så är det fullt av idéer. På uppdrag av den politiska majoriteten har Gavlefastigheter tagit fram en konceptidé för att göra Rådhuset öppet för alla.

Konceptidé för Rådhusets innehåll:

Entréplan – Restaurang och konditori

1 trappa upp – Butiker och café

2 trappor upp – Konferens och festvåning

Rådhuset planeras öppna sommaren 2014”

På baksidan står:

”Vad tycker du om idéerna för Rådhuset?” Och så får man betygssätta på en skala från ”mycket bra” till ”mycket dåligt” och kommentera om man vill.

I GD lördagen 28 september redovisas resultatet av den undersökning, som gjordes bland besökarna den 7 september.

2 334 personer (ca 2,5 procent av kommunens innevånare) har uttalat sig. 73 procent av dessa har uttalat sig positivt i enkäten. Slutsatsen som dras av detta resultat är: ”Gävleborna ger tummen upp till nya Rådhuset.”

”Det här ger oss och intressenterna som vill etablera en verksamhet i Rådhuset en signal om att många gävlebor uppskattar det innehåll som vi har presenterat, säger Gavlefastigheters fastighetschef i ett pressmeddelande.”

”Nu fortsätter arbetet med koncept och intressenter. Arbetsgruppen består av representanter från Gavlefastigheter, Gävle kommun, Centrumsamverkan och Marknadsplats Gävle. Även en byggprojektgrupp finns med i arbetet. Ett beslut kommer att tas i kommunstyrelsen.”

”Det är positivt att det finns ett stort engagemang kring Rådhusets framtid. Vi har tagit till oss av enkätsvar och förslag som allmänheten lämnat in, men det är svårt att tillfredsställa allas önskemål, säger Carina Blank, kommunalråd.”

Ovanstående är citat ur artikeln i GD 28 september.

Inga alternativa idéer om Rådhusets användande lades fram i enkäten. Inlämnade förslag från kommuninnevånarna har helt ignorerats.

Det sägs i konceptidén att Rådhuset ska göras öppet för alla.

I enkäten finns ett förslag att ”välja” på. Sådant kallas tendentiöst. Som man ropar i skogen får man svar!

Kommunen och Gavlefastigheter såg till att få det svar de ville ha. Att konstruera en enkät, som är så ensidig borde inte vara möjligt i ett seriöst projekt.

Det finns många frågor att ställa i detta sammanhang:

Enligt kommunalrådet Blank ska Rådhuset bli öppet för allmänheten och med en variationsrik verksamhet för alla. Vilka verksamheter avses?

Varför ska inte Gävles tidigare samhällsutveckling presenteras i Rådhuset?

När bestämdes det att Gavlefastigheters koncept ska gälla?

Varför har inte kommuninnevånarnas inlämnade förslag nått ut till samverkansgrupperna?

Hur stor blir kostnaden för ombyggnationen? (25 miljoner kronor har det sagts, men nu har jag från politikerhåll hört beloppet 35 miljoner). Våra pengar!

Vad händer när den utsedde krögaren (det är 35 intresserade sökande) inte kan driva verksamheten med överskott? Vad händer då med ”mångmiljonköket”?

Godkänner hälsovårdsmyndigheterna permanent restaurangverksamhet i byggnaden?

Hur kan man slutförhandla med tilltänkta entreprenörer, innan kommunalt beslut är taget?

Byggprojektgruppen. Vad ska den göra? Har anbud tagits in? Har entreprenör redan utsetts och när? Är byggstart bestämd?

I en fungerande demokrati får jag svar på ovanstående ställda frågor.

Rådhuset är en demokratisk fråga. Den är för viktig för att göras partipolitisk.

Gävle kommun måste ta vara på sitt kulturarv, annars blir nästa generation arvlös. Möjligheten att göra Rådhuset till ”ett smycke i staden” måste tas tillvara!

Här behövs en påminnelse om vad som bland annat står i Gävle kommuns ”Gävle sätter segel - Vision 2025”): ”Forma attraktiva miljöer”, ”Stärk utvecklingen av en stadskärna präglad av mångfald i utbudet av mötesplatser, handel och upplevelser”, ”Utveckla utbudet av och tillgängligheten till kultur och fritidsupplevelser såväl i stadskärnan som i stadsdelarna.”

För den intresserade Gävlebon, som vill läsa hela utgåvan, finns den, i tryck, på Turistbyrån på Drottninggatan. Finns också på nätet.

Det ska bli spännande att få omgående svar på alla frågorna!

Mer läsning

Annons