Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommentarer till kulturutredningen:

/

Annons

Kennet Johansson, chef för Statens kulturråd:

– Vi kommer att vara det viktigaste instrumentet för staten, för kulturdepartementet och det är positivt med förändringar och förnyelse. Så måste jag ändå se det. Statens kulturråd kommer att finnas kvar, vi kommer att vara den stabsmyndighet som regeringen har och vi kommer att vara den förhandlingspart som handhar de regionala portföljerna.

Mats Söderlund, ordförande i Sveriges Författarförbund:

– Det är motsägelsefullt. Man talar om att främja mångfald och konstnärlig frihet men vill samtidigt centralisera och stärka makten. Kulturen är pluralistisk till sin natur. Jag saknar analysen, det står i direktiven att man ska se över behoven av nya myndigheter men jag tycker inte att man förklarat behoven. Vad är det för problem de ska lösa med det här? Det problem som finns är att det är för lite pengar i kultursektorn, det vet alla, men det har de inte ens fått föreslå.

Anna Carlson, ordförande för Teaterförbundet:

– Det verkar vara en övertro på organisatoriska lösningar, på extreme makeover. Våra medlemmar kan inte hitta sig själva i den här presentationen, det finns inga konkreta förslag för hur man ska stärka den professionella konsten i kulturutredningen. Vi har också svårt att förstå att man ska ändra Kulturrådets uppgifter och skapa de regionala portföljmodellerna. Det minskar vår möjlighet att påverka, samtidigt som staten frånsäger sig lite av ansvaret.

Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting:

– Det är bra att kulturutredningen har tagit till sig av våra förslag om ökat regionalt ansvar för kulturen. Det starkaste argumentet för ökat regionalansvar är att kommuner och regioner själva kan skapa sina egna kulturpolitiska strategier utan statlig detaljstyrning. Men vi är kritiska till att utredningen inte bjudit in till en övergripande diskussion om målen. Utredningen har ägnat för stor del av tiden till att diskutera organisation.

Ïnger Liliequist, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet:

– Vi måste titta närmare på förslaget och tränga in i motiven bakom varför de skapar en ny myndighet så här. Man undrar ibland om det ska bli lugn och ro någon gång, men det kan man nog inte vänta sig i ett samhälle som präglas av förändringar. Men förändringarna ska vara bra och vettiga och spännande att jobba med. Vi ser på det här med stort intresse och så skriver vi ett skarpt svar, här har vi en bra chans att tala om vad vi vill med vår verksamhet.

Björn W Stålne, direktör på Rikskonserter:

– Visst finns det kritiska synpunkter på oss, men det finns ingen seriös person i musiklivet som tycker att vi ska läggas ned. Jag tror att verkligheten kommer att se annorlunda ut än utredningens förslag. Det blev en väldigt intensiv debatt kring utredningen under våren och remissvarsarbetet kommer också att bli intensivt. Det finns ett starkt behov av Rikskonserter som operativt producerande organ och samarbetspartner. Det kommer att bli väldigt problematiskt för det svenska musiklivet om Rikskonserter läggs ner. Men så länge det inte finns ett formellt beslut är det business as usual hos oss, antagligen med mer glöd än tidigare.

Foto: SCANPIX

Mer läsning

Annons