Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kunskapen går förlorad!

På torsdagen togs landstingets nya budget, mer pengar till kulturen var utlovat. Varför drar man då in länets hårdslöjdskonsulent? Beslutet har gett genklang i övriga landet. Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter samt Sveriges Hemslöjdskonsulenters DIK-förening (akademikerfacket för kultur och kommunikation) och får svar av förvaltningschef Elsmari Julin på landstinget att det är anpassning som gäller.

Annons

Det är med stor oro som Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter blivit informerade om att hårdslöjdskonsulenten i Gävleborgs län blivit uppsagd. Till vår förvåning har Landstinget Gävleborg valt att halvera hemslöjdskonsulenternas arbete till endast en tjänst.

Ett arbete som bevisligen varit framgångsrikt och visat på bra resultat för slöjden och dess utövare i Gävleborgs län. Dessutom görs detta till en jämförelsevis låg kostnad. Än mer förundrade blir vi när landstingsfullmäktige har höjt sina anslag till regional kulturverksamhet med tre miljoner kronor för 2013. Så det verkar inte vara av ekonomiska skäl som denna åtgärd görs.

Hemslöjdskonsulenternas arbete grundar sig på kulturarvet slöjd, kunskapen om slöjdtekniker och material. Teknikerna och materialen är många och de är indelade i hårda såsom trä, järn, korg, keramik med mera och mjuka såsom olika textila material. Det finns ingen person som kan behärska dessa två teknik- och materialområden ensam. Om kvaliteten ska fortsätta vara hög på hemslöjdskonsulenternas arbete krävs det två konsulenter för att utföra detta. Med några få undantag så finns det två konsulenter i varje län. Flera län har också mer än två anställda konsulenter. Verksamheten är indelad i och mot olika ansvarsområden såsom barn och unga, näring, kursverksamhet, internationell slöjd, skola och pedagoger, slöjdare med mera. Likväl är det fortfarande lika viktigt att kunskapen om och kompetensen inom ”hård och mjuk slöjd” finns kvar.

Vi har tagit del av den kulturutredning som gjorts av landstingets konsult. Där påpekas vikten av att behålla en stark konsulentorganisation som ett redskap för den kulturpolitiska förnyelsen. I utredningen föreslås också att det idéorienterade utvecklingsarbetet först genomförs, därefter ska organisationsfrågan diskuteras.

Landstinget väljer här att inte lyssna på utredarens förslag. I stället sker nu det motsatta: man försvagar konsulentorganisationen och börjar med att säga upp hårdslöjdskonsulenten utan att först genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med konsulenterna.

Hemslöjdskonsulenternas verksamhet sträcker sig mer än hundra år bakåt i tiden. Det finns många goda exempel som visar att hemslöjdskonsulenterna och hemslöjden har hängt med i tiden genom att arbeta strategiskt och mäklande för att utveckla sitt arbete och att passa in i sin samtid. Verksamheten bedrivs utifrån ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv. Hårdslöjdskonsulenten i Gävleborgs län har många samarbetspartners och ett stort nätverk som tagit flera år att bygga upp. Det nätverket riskerar nu att försvinna.

Konsekvenserna av att ta bort hårdslöjdskonsulenten kommer att visa sig genom att den hårda slöjden blir marginaliserad och utövarna kommer att bli färre. Det kommer inte längre att finnas en drivande och samlad kunskap inom området. Sveriges hemslöjdskonsulenter är djupt oroade av den negativa utvecklingen av hårdslöjden i Gävleborgs län som detta medför. Är det en sådan utveckling av hemslöjden som Landstinget Gävleborg vill ha? Landstinget Gävleborg säger att nya satsningar kan ge nya möjligheter för länets slöjdare? I samma anda skär man ner hemslöjdsverksamheten till hälften. Det förstår alla att den ekvationen inte går ihop.

Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter består av 60 yrkesverksamma konsulenter runt om i Sverige. Vi vill uppmana beslutsfattare på Landstinget Gävleborg att ta tillbaka uppsägningen av hårdslöjdskonsulenten för att i stället tillsammans inleda ett gemensamt utvecklingsarbete.

Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter,

gm Anders Isgren, ordförande

Mer läsning

Annons