Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sanna, här är alla fakta!

/
  • Slutdokumenterat. Bild från designelevernas utställning på Sandvikens konsthall 2006.

Sanna Wikström skriver i Gefle Dagblad 17 juni om Textil-mode-design-utbildningen i Sandviken som från och med i höst inte kommer att finnas.

Annons

Artikeln saknar väsentliga fakta kring varför utbildningen kommit att förändras, och jag anser att det är viktigt att läsarna känner till vad som krävts för att bedriva denna typ av utbildning.

Utbildningen i Sandviken har sedan många år bedrivits med statsbidrag. Kommunen har alltså inte lagt egna medel på utbildningen.

Det har inte alltid varit enkelt att få statsbidrag, eftersom man under den näst senaste perioden bedrivits som en påbyggnadsutbildning. Att bedrivas inom ramen för t.ex. en påbyggnadsutbildning eller som vanlig gymnasieutbildning innebär att den ska passa in i en av staten beslutad förordning för att eleverna ska kunna få betyg, samt också vara berättigade till studiemedel för att gå utbildningen.

Det sistnämnda betraktar jag som avgörande.

Dialogen med Skolverket var under mitten och senare halvan av 00-talet tät och omfattande, då man från Skolverkets sida inte ansåg att utbildningen behövde omfatta ett och ett halvt år.

Till slut fick kommunen anpassa sig för att statsbidrag (och godkännande för att bedriva utbildningen och därmed kunna ge betyg) skulle kunna ges. Utbildningen kortades, trots att vare sig lärare eller skolledning ansåg det vara bra för utbildningen.

2009 kom Yrkeshögskolan till stånd. Det innebar en ny myndighet och en ny förordning. Då tog också staten bort påbyggnadsutbildningar, och i regeringens förslag som sedan beslutades fanns inga öppningar för utbildningar motsvarande den vi hade i Sandviken. Detta trots att statens egen utredare öppnat för detta genom att betona att det fanns konst- och kulturutbildningar som påbyggnadsutbildningar.

Kommunen hade under 2010 kontakter med Yrkeshögskolemyndigheten kring möjligheten att få utbildningen godkänd som en Yrkeshögskoleutbildning.

Svaren var mycket tydliga: en yrkeshögskoleansökan för textilutbildningen från Sandvikens kommun skulle inte godkännas eftersom den inte betraktades som en yrkesutbildning med stark lokal förankring i näringslivet, utan som en studieförberedande utbildning. Vilket Sanna Wikström pekar på i sin artikel: flera framstående elever har gått vidare till högre studier. Efter ett omfattande arbete från både lärare och nuvarande rektor fanns i elfte timmen öppning: att göra om utbildningen till en ren gymnasieutbildning, eftersom det då innebar att vi kunde ge betyg, och kunde få statsbidrag inom ramen för regeringens satsning Yrkesvux.

Men lösningen var av nöden, utbildningen är inte vad den en gång varit. En eftergymnasial, studieförberedande utbildning på ett och ett halvt år har blivit en ettårig gymnasial yrkesutbildning till följd av förändringar från statligt håll.

Nu upphör också bidragen för Yrkesvux från årsskiftet och därmed är den enda vägen att med helt egna medel bekosta utbildningen, vilket vi alltså inte gjort hittills. Jag har inför Kunskapsnämnden inte uttryckt att detta ska prioriteras framför andra delar av vår verksamhet kommande år när det gäller resurser.

Magnus Höijer, gymnasie- och vuxenutbildningschef i Sandvikens kommun

SVAR: Härligt, då har vi fått alla fakta!

Svar på mina frågor dock inte.

Jag har hört att vuxenutbildningsmininster Sabuni är hoppfull om Yrkesvux, så om det blir ett ja till fortsatt Yrkesvux hur gör ni då?

Ojoj, stat och kommun klarar tydligen inte av att prioritera och omfördela, det är väl bara att vänta in nåt innovativt privat initiativ, var inte Folkuniversitetet intresserade?!

Magnus Höijer och hans vänner väljer att lägga de pengar de har på halvårskockar.

Svagt!

Sanna Wikström

Mer läsning

Annons