Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför? Varför? Varför?

Hantverkarna i länet lutar sig mot TRU (Nämnden för tillväxt och regional ­utveckling), sätter utveckling framför organisation och anser att pengar visst finns till kultur i landstinget. Och skriver ett öppet brev till landstingets tjänstemän.

Annons

Det har kommit till vår kännedom att vår hårdslöjdskonsulent har varslats om uppsägning. Orsaken verkar vara arbetet med den kulturplan som tagits fram inom Gävleborgs Landsting. Vi är ett antal hantverkare som samarbetat en hel del med hemslöjdskonsulenten i fråga och nu ställer vi oss frågan: Varför?!

Vi tycker att konsulenten har skött sitt arbete mycket väl. Hon har en ambition att verkligen arbeta för oss hantverkare. Det har hänt positiva saker när hon deltagit i olika aktiviteter och projekt – hon är en bra konsulent/samarbetspartner.

Landstinget har arbetat fram en kulturplan med anledning av att mycket av kulturarbetet läggs över från staten till landstingen. Under arbetet med kulturplanen har TRU (Nämnden för tillväxt och regional utveckling) genom en konsult, Keith Wijkander, gjort en utredning om bl.a. ”Kulturens konsulenter”. I denna omfattande utredning kan läsas ”att en konsult är en rådgivande specialist”. Konsulterna skall främja olika typer av kulturorienterade verksamheter, främst i relation till föreningsliv och ideella insatser. Konsulenterna har rollen av en sorts mäklare mellan kulturlivets olika aktörer och agenter och därför kan de också få en nyckelroll i detta arbete.

I utredningen anser konsulten att hemslöjdskonsulenternas arbete präglas av ”Nationalromantik”, med andra ord är omodernt. Vi hävdar att hårdslöjdskonsulenten är realistisk och modern i sitt arbete. Ett syfte med kulturplanen verkar vara att förändra kulturarbetet med inriktning på bättre samarbete mellan de tre kulturorganisationerna i länet. Det viktiga i inledningsskedet (enl. konsulten) är emellertid inte att agera så särskilt annorlunda. Det viktiga är att man börjar tänka annorlunda!

I de ”strategiska överväganden” som konsulten gör, i slutdelen av utredningen, rekommenderar han att landstinget behåller en stark konsulentorganisation, som ett redskap för den kulturpolitiska förnyelsen. Rekommendationen är också att det idéorienterade utvecklingsarbetet först genomförs, varefter organisationsfrågan tas upp som en andra etapp.

Som vi ser det har tjänstemännen inom landstinget inte alls tagit till sig konsultens intentioner ovan. Konsulentorganisationen bör ju behållas för att i första hand delta i utvecklingsarbetet, innan man överväger hur organisationen skall se ut.

Vi som gör detta inlägg, angående kulturplanen och hemslöjdskonsulenterna, anser att det behövs två hemslöjdskonsulenter för att klara av kontakterna mellan slöjdare, föreningar, skolor och inte minst företagare. Även om arbetsuppgifterna kommer att ändras, till att mera se till samhällets behov, är verksamheten så omfattande att en konsulent rimligtvis inte kan klara av allt ensam.

Även om konsulenterna inom de tre kulturorganisationerna samverkar kräver de olika genrerna specialister. Innan den nya planen funnit sina former borde det löpande arbetet plus utvecklingsarbetet kräva att befintlig organisation behålls tills vidare, vilket också konsulten anser.

Vi kräver att verksamhetschef Els-Marie Julin redovisar på vilka grunder hon beslutat att säga upp en av hemslöjdskonsulenterna! Vi kräver vidare att en konsekvensanalys görs.

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde där kulturplanen antogs, anslogs ytterligare pengar till kulturen, för 2013, tre miljoner kronor, och för 2014, två miljoner kronor. Det bör därför inte vara ekonomiska skäl till bantning av organisationen.

Avslutningsvis vill vi erinra om vad TRU står för – Nämnden för tillväxt och regional utveckling!

Ulla Florén, keramiker, Maria Lindberg, modellkonstruktör, Marta Trolin, slöjdare, Lisa Johansson, skinn- och ullslöjdare, Kajsa Gustavsson, keramiker, Lisa Lindberg, textilslöjdare, Kristina Jeanjour, textilhantverkare, Inger Malmström, sakgörare, Barbro Wahlqvist, keramiker, Lars och Gittan Hallstan, krukmakare, Karin Lundholm, konsthantverkare, Sture Hansson, smed

Mer läsning

Annons