Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnan bakom direktörerna

Annons
En parant kvinna, välklädd, uppmärksamoch samtidigt respektingivande intar en för sig ovanlig platsför denna intervju.

Hon sätter sig i högsätet i sammanträdesrummet,ett vackert rum med som sig bör, oljemålningar av deherrar som tidigare styrt världskoncernen Sandvik påväggarna.

Här sammanträder företagets styrelser.

Här hålls möten med prominenta företagsledare.

I dag är det sekreteraren som sitter på hedersplatsen,i ett rum som hon i många år haft total kontroll övergenom att se till att besökarna haft allt de behövt.

Naturligtvis papper med underlag för själva mötenamen även förfriskningar, på senare tid främstvatten.

Förr krävdes det också brickor med rökverki mängd, på den tiden rökning var vanlig vid sammanträden.

- Nu är det sällan man möter någon somröker, säger Karin Näsvall, vd:s högra handoch sekreterare.

De slutar samtidigt, vid bolagsstämman i maj, bådeClas Åke Hedström och Karin Näsvall.

Clas Åke blir då företagets styrelseordförande.

Karin däremot slutar för gott. Hon går i pension,efter 39 år som sekreterare i företaget och sägerspontant:

- Det ska bli skönt!

Att hon nu hamnar i rampljuset och blir intervjuad äringen naturlig roll för Karin. Hon har alltid funnits påplats, men i bakgrunden.

Den var den 11 mars 1963 som Karin började sitt jobbpå Sandvik. Då hade flickan från Hudiksvallredan provat på att jobba ett år på posten iÖrebro efter studenten på latinlinjen.

Hon hade också hunnit inse att det jobbet inte var någotför henne och hade läst ett år på handelsgymnasium.

Sen var det för henne bara att vraka och välja.Det fanns gott om jobb för sekreterare och efter ett parår i Värmland och Småland sökte hon signorrut och hamnade i Sandviken och på Sandvik.

Första chefen, en kamrer, krävde att hon skullekunna både engelska, franska och tyska.

Det visade sig att det räckte gott med engelska.

Efter ett år försvann chefen abrupt. Han hade försnillatkassan och blev avslöjad. Karin däremot slapp polisförhör.

- Jag hade ju inte ens hört talas om utanordningar ochannat som han sysslade med, säger Karin.

Karin hade egentligen inga planer på att stanna i Sandviken.Men som så ofta i livet kommer kärleken emellan. Karinträffade sin Sven-Olof, som hade kommit som grabb frånHärjedalen till Sandviken och som via industriskolan, mångakvällskurser och Bergsskolan tagit sig från verkstadsgolvettill att bli en av de ansvariga för kvalitetssäkringinom Stål.

De fick tre barn, rätt sent i livet, och när Karinblev änka för elva år sedan, var fortfarande tvåav barnen hemma.

Trots det har Karin alltid jobbat heltid.

Något annat var inte tänkbart för en vd-sekreterare.Karin minns att hon och hennes man ofta var de sista som hämtadebarnen på dagis. Men hon säger också att honinte hade dåligt samvete. Hon och hennes man levde förbarnen och de fick all uppmärksamhet på fritiden, blandannat i familjens stuga i Bruksvallarna som blev en samlingsplats.

Nu har hon sina tvååriga barnbarn i Paris ochser fram emot att kunna resa dit när hon vill.

- Var barnen verkligen så här, det här harjag inte upplevt, det kan jag reflektera över när jagträffar mina barnbarn. Man glömmer förstås,säger Karin.

Karin har ett långt perspektiv och hon har upplevt Sandvik-historiaunder sina år som vd-sekreterare.

Efter den olycksalige kamrern kom hon till försäljningschefenBjörn Rosén som först hade kollat in henne. Ochnär högste chefens sekreterare blev gravid fick Karinhoppa in.

Och där har hon stannat.

På den tiden var det stor distans mellan chef och sekreterare.Karin titulerades fru Näsvall och själv sa hon disponenten.Och hon gjorde som hon blev tillsagd.

Så småningom blev Karin du med sin förstachef, Wilhelm Haglund. Men det var sen han slutat och börjatskriva sina böcker och behövde hjälp med renskrivningenav Karin.

- Han sa Karin och jag sa Wilhelm, mer informella änså blev vi inte.

Hon går igenom raden av chefer hon jobbat för ochsäger att hon haft tur. I samtliga fall har personkemin fungerat.

Längst arbetade hon för Arne Westerberg. Ävenhan höll distans, men på ett något mjukare vis.Fru Westerberg däremot var en spontan och öppen personsom genast blev du och god vän med Karin.

Lennart Ollén var den siste som hade titeln bruksdisponent.

Efter honom kom Göran Ahlström, som rekryteradesutifrån, från Stenbeck-sfären. Han var närmareKarin i ålder och hade en helt annan stil. Det var ocksåhan som började bolagisera företaget.

De två följande, P O Eriksson och Clas ÅkeHedström är Karins definitiva favoriter.

- Det var en enorm skillnad att jobba med dem. Bådaär lättsamma och vi blev mera av arbetskamrater. Detblev lättare att säga vad jag tyckte, berättarKarin.

Och med dem blev Karins arbete även mer självständigt.Hon fick ansvaret att fatta egna beslut.

Har du fått resa mycket?

- Nej, inte alls. Vd reser mycket och då ärdet viktigt att jag finns på plats på kontoret. Vihar dagligen telefonkontakt. Själv får han den servicehan behöver ute på våra dotterbolag.

Hur har dina arbetsuppgifter förändrats?

- I dag arbetar jag mer självständigt.Läser inkommande post och mejl, behandlar och besvarar detjag kan. Mycket ska inte in på vd:s bord utan ska skickasvidare, resor - planera, boka, ta fram "underlag" som jag vetatt vd vill ha, telefonsamtal - många samtal ska efter frågaom ärende kopplas vidare, besök - allt från inbjudan,bokning av transporter, deltagare, visningar till måltiderinklusive bordsplacering vid större middagar, kanske bokningav underhållning. Den ena dagen är inte den andra lik.Men jag försöker att ligga ett steg före chefen,även om det inte alltid lyckas.

Hur reagerade du när Barnevik-affären exploderade?

- Jag tycker det var himla synd för allt detbra som han gjort kom bort i det här. Visst handlar det omstora belopp, men någon måste ha skrivit påoch Peter Wallenberg har ju också medgivit att avtalet varriktigt från början. Däremot skulle det ha funnitsett tak. Sen kan man undra vad folk ska med så mycket pengartill?

Är det lätt att tappa perspektivet påså hög höjd?

Mer läsning

Annons