Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Läkare oroade över specialistvård

GÄVLEVad ska hända med den länsspeciella sjukvården vid länssjukhuset i Gävle?

I ett brev till landstingsdirektör Tommy Löfgren uttrycker tio specialistläkare stark oro över de små länsklinikernas framtid.
De neddragningar som gjorts och den osäkerhet som i dag råder kring verksamheten gör att många läkare och sjuksköterskor överväger att lämna sjukhuset, enligt brevet.
"Det är synnerligen viktigt att vi får klara besked om framtiden för att förhindra ytterligare åderlåtning av kompetens, erfarenhet och specialintresse", skriver läkarna som representerar lungkliniken, infektionskliniken, öron-, näs- och halskliniken, onkologkliniken och medicinkliniken.
Lungsjukvården är den del av länssjukvården som stramats åt hårdast. De vårdplatser som finns kvar räcker inte alltid utan patienter måste flyttas till andra delar av sjukhuset där specialistkompetent personal saknas. Att behandla till exempel döende patienter med lungcancer på detta sätt är inte förenligt med god vårdkvalitet, anser läkarna. "Dessa patientgrupper är inga som ställer sig på barrikaderna och ropar utan de tiger och lider", skriver läkarna.

Osäker framtid
Hur framtiden ser ut för länsspecialiteterna i Gävle är osäkert. Landstingets beslut om sjukvårdsstrukturen i våras gav inga tydliga signaler.
Läkarna varnar i brevet för att ovissheten kan få förödande konsekvenser. Redan i dag är det svårt att rekrytera ny personal till länssjukhuset. Ju längre oklarheterna kring länssjukvården består desto sämre blir rekryteringsläget.
Det finns också tendenser till att befintlig personal söker sig bort. "Bollnäs sjukhus är ett avskräckande exempel på hur ödesdigert det är att inte fatta tydliga beslut", skriver läkarna.
De ser sjukhusledningens planer på kliniksammanslagningar som ett hot. De små länsklinikerna ska inte "offras" för att det finns interna problem på sjukhuset, enligt läkarna.
Att de nu vänder sig till landstingsdirektören beror på att de inte anser sig fått gehör för sina synpunkter hos sjukhusledningen. Diskussionerna har präglats av "prestige och principer", skriver de.

Respekt för oron
Tommy Löfgren säger att han har respekt för läkarnas oro. Men några snara besked kring länssjukvårdens framtid kan han inte utlova.
Ett arbete med att se över hela specialistvården i länet ska dras igång i höst. Det ska resultera i beslut om vilken typ av specialistvård som ska bedrivas i länet och var i länet - Gävle eller Hudiksvall - den ska finnas. Översynen ska pågå fram till nästa år.
- Jag förstår att läkarna är angelägna om besked men det här måste ske i ordnade former, säger Tommy Löfgren.
Om det visar sig vara bråttom att få fram ett beslut kring länsfunktionerna i Gävle kan den delen av översynsarbetet snabbas på, enligt Tommy Löfgren.
- Det får man bedöma när arbetet kommit igång.

Fotnot: Följande läkare har undertecknat brevet till landstingsdirektören: Carl Blomberg, Eva Brandén, Hirsh Koyi, Richard Nightingale, Kamal Rashid, Richard Montelius, Anna Persson, Johan Ahlgren, Gunnar Almgren och Dieter Mohaupt.

BJÖRN HANÉRUS