Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre när läraren leder

Ånyo kommer ett belägg för att lärarledd undervisning i klassrum ger bättre kunskapsresultat än om eleverna får ta mer eget ansvar för sitt lärande.

Annons

En doktorsavhandling vid Göteborgs universitet visar att det sistnämnda är en orsak till att svenska elevers matematikresultat försämrats de senaste åren.

Det är lite av en ironi att det är skolvänstern som har drivit fram den friare, individualiserade kunskapsinhämtningen, medan den Jan Björklundska, socialliberala skolpolitiken förordar den mer kollektiva klassrumsundervisningen.

Vänsterns allom överordnade mål för skolan har varit att avskaffa lärarens auktoritet. Idealet har gränsat till anarkism, en samhällsordning som nästan alltid lämnar de svaga i sticket.

Idén om att eleverna i första hand ska lära sig att söka kunskap själva kan låta bra, men fungerar bevisligen inte. ”Katederundervisning” är ett populärt skällsord för det som egentligen innebär att läraren inom ett klassrums fyra väggar på bästa pedagogiska sätt förmedlar den stora kunskap som han eller hon ska ha förvärvat på en högklassig lärarutbildning.

Det behöver naturligtvis inte ske på något gammaldags sätt, och det står inte alls i motsats till ytterligare kunskapsinhämtning under eget ansvar. Men en kollektiv undervisning är oumbärlig som bas.

Klassrumsundervisning förutsätter också gedigna kunskaper hos läraren, både ämneskunskaper och pedagogiska färdigheter. Det förutsätter en excellent lärarutbildning – och det är inte konstigt att lärarutbildningen sjangserat under flera decennier .

För om lärarens huvuduppgift snarare är att vara en slags coach för elevers individuella kunskapsinhämtning behöver ju lärarna egentligen inte kunna särskilt mycket mer än just detta. Om en lärares ämneskunskaper är grunda, så är ju själva idén om den individualiserade skolan att eleverna själva ska kompensera för detta.

Mer läsning

Annons