Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Censurerad verklighet

/
  • Anhängare till Ecuadors president Rafael Correa bränner tidningen El Universo i februari i år. Pressfriheten i landet är begränsad.
  • KARIN BERGKVISTPolitisk redaktörkarin.bergkvist@gd.se

I dag är det pressfrihetens dag. ”Barbro Holmberg och den dåvarande regeringen valde bort humanitet och förnuft och lät fördomsfulla vandringssägner påverka omdömet och livet för sjuka barn”, skrev jag för en tid sedan och krävde att Gävleborgs landshövding tar sitt ansvar för övergreppen mot de apatiska barnen.

Annons

I mars skrev min kollega David Nyström följande om landets statsminister och om Moderaterna:

”I ett mycket självgott tal prisade statsministern sitt eget partis formidabla valframgång (det vill säga inte minst sin egen insats). Inte ett ord sades om alliansen. Inte minsta tack till de mindre partier som burit fram Reinfeldt. Detta satte tonen för alliansens andra mandatperiod.”

För oss på ledarredaktionen är den granskande, kommenterande journalistiken självklar. Vi får skriva, och skriver, utan att tveka om vilka ämnen vi vill.

Gefle Dagblads nyhetsredaktion vågar kritiskt granska makten i kommunen. Det kan röra sig om kommunens skatteplanering, mutanklagelser mot kommunalrådet eller om slitna lekparker. Tidningen kan, och ska, ställa makten till svars, stå på den enskildes sida.

Men varken jag, David Nyström eller någon av våra kollegor på nyhetsredaktionen skulle bli långvariga som journalister i Kina. Eller i Azerbajdzjan, Egypten, Iran, Eritrea, Etiopien eller Nordkorea för att nämna bara några få exempel.

Vi kan glädjas över att pressfriheten ses som något självklart i Sverige men får heller inte ta den rättigheten för given. En lättvindighet anas bland alltför många politiker som inte tvekar om inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten. Sekretess i alla dess former i avsikt att skydda beslutsfattare är vanligt.

p Regeringen har kommit med ett förslag om att kränkande smygfotografering ska förbjudas och att det ska bli förbjudet att ta bilder närgånget eller påträngande. Förslaget riskerar att bli ett slag mot den för journalister så viktiga anskaffarfriheten.

pSifo har under flera år på Tidningsutgivarnas uppdrag ställt frågor till riksdagens ledamöter om deras syn på yttrande- och tryckfriheten. Undersökningen från 2009 visade också att en majoritet av riksdagsledamöterna vill att skadestånden för företag och organisationer som ”misshandlas”i medierna ska höjas rejält liksom i tryck- och yttrandefrihetsmål. De hade heller inga problem med att begränsa polisers meddelarfrihet.

pInom EU – där medlemsländerna tidigare unisont har stått upp för det fria ordet – finns hot mot pressfriheten. I till exempel Ungern har man antagit en lag där ett medieråd (vars medlemmar utses av parlamentet där det konservativa regeringspartiet Fidesz dominerar) ska övervaka media.

Pressfriheten är en självklar del när demokrati ska definieras, men i en alltför stor del av världens länder är pressfriheten – som bygger på samhällets tryck- och yttrandefrihet – en utopi. Istället är verkligheten censurerad.

I alla världens diktaturer skulle vi tvingas att stryka makten medhårs, att avstå från granskning. En diktatur vill inte ha tryck- och yttrandefrihet eftersom dessa självklara rättigheter ju spelar en central roll för demokrati och för ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling.

Allt det en diktatur inte vill ha.

Det är just därför det är så viktigt att strida för denna centrala, demokratiska princip om frihet för journalister runt om i världen att utföra sina jobb.

Mer läsning

Annons