Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Civilrättsligt kontrakt

/

Annons

Släpp bröllopen fria! Låt staten vara den instans som befäster den juridiska delen av ett äktenskap och låt därefter de äkta makar som vill bekräfta tvåsamheten som sakrament genom ett kyrkobröllop, eller i något annat trossamfunds hägn för den delen, göra det.

Det framsynta budskapet från nio av Svenska kyrkans 13 biskopar är frukterna av en omdömesgill analys av den sekulära statens roll i samhället. Stiftsföreståndarnas ståndpunkt att trossamfunden bör fråntas vigselrätten till förmån för en neutral statlig registrering av giftermål i samband med hindersprövningen tangerar såväl medborgarnas rättigheter som samvets- och religionsfriheten.

En sekulär stat måste garantera allas likhet inför lagen, oavsett sexuella preferenser, och samtidigt respektera att samfundens teologiska tolkning av äktenskapsbegreppet kan skilja markant från den strikt juridiska.

Att majoriteten av biskopskollegiet ser de nattståndna aspekterna som den kyrkliga vigselrätten utgör i ett mångkonfessionellt samhälle – till skillnad från Moderaterna, Folkpartiet och Centren – blixtbelyser återigen bristerna i allianspartiernas motion om könsneutrala äktenskap.

Reformationen av äktenskapsbalken var en sådan infekterad surdeg inom Alliansen på grund av Kristdemokraternas motstånd att M, FP och C producerade en för syftet - allas likhet inför lagen - poänglöst lagförslag. Istället för en modern lösning befästes den förlegade ordningen från tiden då äktenskapslagstiftningen skedde i samspel mellan Svenska kyrkan och staten.

Från och med den 1 maj i år ska homosexuella förvisso kunna ingå äktenskap, men myndighetsutövningen hos religiösa samfund består och därmed tillåter man samfund som vägrar viga samkönade par att diskriminera i statens namn. Illa.

De krafter som vill att Svenska kyrkan behåller vigeselrätten påpekar ofta att oavsett om kyrkan fråntas vigselrätten kvarstår problemet med präster vars samvete hindrar dem från att behandla samkönade par på samma sätt som heterosexuella. En korrekt iakttagelse, men den missar ju helt problemets kärna kopplad till rättsverkan på delegation från staten.

Gud hör bön, heter det. Förhoppningsvis hörsammas den av biskoparna poängterade värdekollisionen mellan neutralitet och värdering, mellan civilrätt och trosliv av Kyrkomötets 251 ledamöter.

Släpp bröllopen fria! Bara så kan respekten för såväl religionsfriheten som för enskilda människors läggning och livsval upprätthållas i ett pluralistiskt samhälle.

GD 10 FEBRUARI 2009

Foto: SCANPIX

Mer läsning

Annons