Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävles fantastiska möjligheter

/
  • Slottstorget föreslås växa österut och blir inte en öde plats. Det ger också möjlighet för en utbyggnad av Stadsbiblioteket.

Gävle kommuns nya förslag till centrumplan som presenterades igår uttrycker en god vision om hur Gävle ska bli en mer attraktiv stad, med en mer modern, urban känsla i city men utan att skada det gröna.

Annons

Kommunen vågar fästa på pränt ordet stolthet – målet är att Gävleborna ska känna stolthet över sin stad, tvärtemot det jante-tänkande såsom Gävlebor ofta beskriver stämningen i staden.

Särskilt spännande är idéerna om att ta vara på Gavleåns möjligheter till mer vattenkontakt. Tillgängliga kajer, strandpromenader, citybad – eller rentav att höja vattenytan. Båttrafiken uppmärksammas också.

Fler ska bo i city. Det ger staden liv och gynnar centrumhandeln. På nya hus ska nedervåningarna ha affärer eller andra publika verksamheter. Gävle ska fortsätta vara känt för riklig offentlig konst av hög kvalitet.

Slottstorget ska växa österut genom att trafiken norrut utanför Stadsbiblioteket flyttas till Södra Kungsgatan. Slottstorget blir därmed inte en öde plats befolkad bara av en bock en månad per år. Det ger också möjlighet för en utbyggnad av biblioteket

Trafikstråken för bilister, busspassagerare, cyklister och flanörer tydliggörs. Cyklister får ett stråk längs Kyrkogatan, vilket är bra eftersom det lämnar plats för gående längs Drottninggatan.

Cyklandet ökar trendmässigt i hela landet, vilket är utmärkt då cykel miljömässigt och hälsomässigt slår alla andra transportmedel. Men detta medför problem för gående. Snabbt och ymnigt cyklande riskerar att bli en större trafikfara för gående än bilar på fartdämpade citygator. Cyklister och gångtrafikanter måste separeras betydligt bättre än i dag. Det gynnar tillväxt av båda.

Den eviga konfliktytan, politiskt sett, är koncentrerad till Rådhustorget. Kommunledningen lämnar här två alternativ. Ett med bilar och ett utan. Man hänskjuter frågan till vad Gävleborna tycker i det samråd som hålls mellan 10 september och 4 november. Det är viktigt att ta vara på den möjligheten att påverka.

Jämnt fördelade, fartreglerade ”strilar” av bilar på alla nord-sydliga gator som city erbjuder är bättre än att koncentrera biltrafiken till få gator. För faktiskt – en lagom mängd bilar som kör i sakta mak kan vara ett trivsamt inslag i en levande stad!

Men det stora samtalsämnet just nu när det gäller byggnationer i Gävle är idén om fotbollsarenan på Sätraåsen. Eftersom den diskussionen påverkar ett område i citys absoluta närhet – Strömvallen – så är den svår att frikoppla från centrumplanen.

Om man för ett ögonblick bortser från kommunens ekonomiska risk och tänker att arenan i Sätra byggs, så skulle ett ovärderligt centrumnära område frigöras, vackert beläget vid Gavleån – Strömvallen.

Den tidigare idén om att bygga ett kongresscentrum där är lysande! Gävle skulle då kunna konkurrera med städer som Västerås om den oerhörda potential för besöksnäringen som en attraktiv kongresstad ger.

Fotbollen vill visserligen ha Strömvallen kvar för att klara efterfrågan på träningstider och villaägarna runt omkring vill inte få sin utsikt förstörd. Länsstyrelsen tycker att läktaren har kulturhistoriskt värde.

Men alla kan inte få igenom sina egenintressen, och att göra Gävle till en kongresstad vore ett helt överordnat allmänintresse. Fotbollen skulle ju i ett sådant scenario få sin arena, villorna ligger fint belägna och har höga värden även om Strömvallen bebyggs – och fotbollsläktaren är väl ändå inte direkt något världsarv.

Att modernisera Strömvallen innebär inte bara en dyr ombyggnad som ingen egentligen vill ha.

Den omintetgör också Gävles möjlighet till kongresstad.

David Nyström, GD

Mer läsning

Annons