Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pojkarna halkar efter

Skolinspektionen presenterade på onsdagen den granskning som gjorts av skolan i Gävle kommun.

Annons

Slutsatserna som verket drar är bistra: det finns brister i skolornas arbete med att anpassa undervisningen till elevernas olika behov och förutsättningar. Duktiga elever får inte tillräcklig stimulans. Elevernas möjligheter att påverka sitt eget lärande behöver förbättras i de flesta skolor. Elever med annat modersmål än svenska får inte tillräckligt mycket studiehandledning.

Sammanfattningsvis: eleverna lär sig inte vad de ska.

Förra året var det bara 71 procent av niondeklassarna i Gävle kommun (jämfört med 76 procent i riket) som fick betyg i alla ämnen.

71 procent!

Det är stora skillnader mellan olika skolor. Dessutom halkar pojkarna efter flickorna i skolan. Milboskolan är ett exempel. Där nådde knappt hälften av pojkarna kunskapskraven i alla ämnen förra året.

Trenden är ingalunda unik för Gävle eller ens för Sverige. Kvinnor tar alltmer plats inom alla utbildningsområden.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut om Milboskolan att skillnaden i flickornas och pojkarnas resultat snarare förklaras av pojkarnas bristande motivation och ambition än av brister i undervisningen. Skolinspektionen påpekar dock att tillräckligt arbete för att öka pojkarnas motivation inte bedrivs.

Kanske är det så att pojkar tillåts vara mer ointresserade. Hur ofta hörs inte pojkar beskrivas i termer om att de helt enkelt inte kan sitta still och har myror i brallorna. Fördomarna om hur pojkar förutsätts vara gör att de behandlas på ett särskilt sätt.

I en skola där resultaten dalar överlag är pojkarna de verkligt stora förlorarna.

Se där, något för genuspedagogiken att ta tag i.

Mer läsning

Annons