Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så främjas kvinnors företagande

/
  • Den som lyssnar på näringsminister Annie Lööf, C, får lätt känslan att f-skatt är fribiljetten till lyckoriket.

Den som lyssnar på näringsminister Annie Lööf, C, får lätt känslan att f-skatt är fribiljetten till lyckoriket.

Annons

Framförallt kvinnor uppmuntras lämna sina monotona arbeten i offentlig sektor för att finna lyckan i företagandet.

Bort med tunga lyft. In med lätta satsningar på entreprenörskap.

Redan i budgeten 2007 öronmärkte regeringen 100 miljoner för att främja kvinnors företagande. Därefter har Näringsdepartementet satsat 100 miljoner per år i samma syfte.

Facebooksidor har utvecklats och mentorskap utarbetats. Med hjälp av 800 ambassadörer i olika branscher tycks utgångspunkten vara att kvinnors sätt att bedriva affärer biologiskt skiljer sig ifrån mäns. Och att kvinnliga företagare behöver mer stöd av samhället för att hitta en lämplig affärsidé.

När organisationen Företagarna släpper sin årliga rapport om jämställdhet kan man dra några enkla slutsatser. Andelen kvinnliga företagare är nästan lika låg som andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper. Mindre än tre av tio företagare är kvinnor.

Storbolag eller småföretag verkar sakna betydelse. I hög utsträckning är näringslivet en manlig domän i vilken män väljer att befordra varandra. Och självklart påverkar strukturen vem som vågar lämna en anställning för att bli företagare. Konsultens främsta egenskap är ett brett kontaktnät.Bara 4,2 procent av kvinnorna i arbetsför ålder är företagare, vilket kan jämföras med 9,7 procent för männen. Därmed bör regeringens riktade satsningar på just kvinnligt företagande ifrågasättas. Vilka konkreta resultat nås med skattefinansierade inspirationsföreläsningar på kommunala företagarcentrum?

Företagarnas jämställdhetsindex visar hur andelen kvinnliga företagare ökat från 28,3 procent år 2005 till 29,4 procent år 2012. Till en kostnad av nästan en miljard har Näringsdepartementet bidragit till att höja kvinnors andel av företagandet med en procentenhet. Fortsätter antalet kvinnliga företagare öka i samma takt som i dag är könsfördelningen jämn vid nästa sekelskifte.  

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv brukar Annie Lööfs företrädare Maud Olofsson lyfta fram hur 220 000 svenska kvinnor är företagare på hel- eller deltid. Betydligt mer intressant är hur många kvinnliga företagare som kan leva på sitt företag utan att vara beroende av ytterligare en inkomst.

Allt företagande handlar om att hitta en affärsmodell som ger avkastning. Politiker som vill använda företagande som ett verktyg för att förbättra jämställdheten måste höja blicken från ambassadörskap och arbetsplatsbesök.

Diskussionen kring arbetsgivaravgifter och ett socialförsäkringssystem anpassat för småföretagande måste lyftas. Fortsatta regelförenklingar gynnar alla företagare.    

Lars Kriss, GD

Mer läsning

Annons