Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sexualbrott och ungdomar

/
  • Helt oavsett vad lagen säger så kommer ungdomar under 15 år ha sex med partners som passerat åldersgränsen – helt frivilligt, utan att någon far illa.

Annons

Är det lagligt för en femtonåring att ha sex med en nästan jämnårig partner? Svaret är: det beror på.

För sex år sedan infördes en ny sexualbrottslag, som var tänkt att stärka barns och ungdomars skydd mot övergrepp från vuxna.

Syftet var gott. Men därefter har det kommit flera domar som visar att rättsläget fortfarande är problematiskt.

I ett känt fall hade femtonåring pojke sex med en trettonårig flicka. Det skiljde 1,5 år mellan ungdomarna, de hade ett förhållande, allt skedde av egen vilja.

Men hovrätten över Skåne och Blekinge dömde pojken till ungdomstjänst och till att betala 15 000 kronor i skadestånd, eftersom samlaget – trots att det var frivilligt – ändå kan ha utgjort ett övergrepp.

I ett annat fall slutade leken sanning och konsekvens med att en femtonårig flicka hade sex med två trettonåriga pojkar. Flickan åtalades för sexuellt utnyttjande av barn. Men åtalet ogillades av Varbergs tingsrätt. Rätten ansåg att flickan inte hade utsatt pojkarna för något övergrepp - snarare var det troligt att pojkarna hade utnyttjat flickan för att begå sin sexuella debut.

Grundregeln i lagen är tydlig. Sex mellan unga ska betraktas som våldtäkt av barn, om någon av dem är under 15 år.

Undantaget är om barnet medverkat i helt frivilligt och skillnaderna i ålder och utveckling ellan parterna bedöms som ringa. Enligt förarbetena är ett typiskt fall där man kan tänka sig ansvarsfrihet när en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god relation till varandra har frivilligt sex.

Kruxet är att domstolarna tycks tolka bestämmelserna på olika sätt - inte minst beroende på ungdomarnas kön. Pojkar betraktas generellt sett som förövare, flickor som offer.

Ungdomars sexualitet är ett komplicerat ämne. I praktiken är det omöjligt att konstruera lagar där ingen, någonsin, kommer i kläm.

Lagen måste kunna hindra samvetslösa vuxna från att utnyttja sin ålder och maktposition för att tvinga till sig sex från unga och lättpåverkade individer.

Samtidigt är det viktigt att inse faktum: helt oavsett vad lagen säger så kommer ungdomar under 15 år ha sex med partners som passerat åldersgränsen – helt frivilligt, utan att någon far illa.

Nu innebär det oklara rättsläget att ungdomar drar sig för att söka råd och stöd.

De skriver och frågar om de riskerar att hamna i fängelse, om de vågar söka vård på ungdomsmottagningen för att skaffa p-piller.

Det finns en stor oro, sade Maria Bergström, socionom på RFSU, nyligen i en TT-intervju.

Det är knappast så lagtexten skulle tolkas. Det tycks vara läge för en översyn – och tydligare regler. Ungdomar ska inte vara rädda för att gå till ungdomsmottagningen. Och lagen ska behandla alla lika – oavsett kön.

Karin Rebas, GD

Mer läsning

Annons