Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slöseri med resurser

/

För mer än ett decennium sedan satte riksdagen upp sina handikappolitiska mål. Vällovliga men luddiga.

Annons

De nationella målen för handikappolitiken är till exempel ”att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet”. Enligt planen ska arbetet särskilt inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället, att bekämpa diskriminering och att ge alla med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande. För ett par år sedan följde regeringen upp hur de vackra formuleringarna konkretiserats. Man kunde konstatera att en grund etablerats för det handikappolitiska arbetet och att tillgängligheten förbättrats inom flera delar av samhället.

”Grund etablerats”. Nog hade man hoppats på mer än så.

Det finns mycket att göra för att människor med funktionshinder ska kunna bli fullt delaktiga i samhället.

Gefle Dagblad presenterar i dag en genomgång av offentliga miljöer i Gästrikekommunerna.

Den moderata riksdagsledamoten Margareta B Kjellin har tillsammans med företrädare för handikapporganisationer tittat på hur tillgängliga de offentliga miljöerna är. Hon är ansvarig för funktionsnedsattas frågor i riksdagens socialutskott deltar hon i arbetet med att ta fram en tillgänglighetsstrategi. Undersökningen visar till exempel att många handikapptoaletter saknar dörröppnare och att den som sitter i rullstol inte kan nå receptionsdiskar och uttags- och kortbetalningsautomater på många håll. Stadshuset i Gävle är ett dåligt exempel, med hög receptionsdisk, otillgänglig fullmäktigesal där dessutom ljudet är under all kritik. Och på stadsbiblioteket i Gävle har handikapptoaletten tröskel!

Samhället måste förstås vara tillgängligt för alla, inte bara för dem som har alla kroppsfunktioner intakta.

Tyvärr har funktionshindrade inte bara sämre levnadsförhållanden vad gäller tillgänglighet. Utbildning, arbete, ekonomi, fritid och hälsa – på samtliga områden är det stora skillnader mellan personer med funktionshinder och befolkningen i övrigt.

Alla människors arbetsförmåga måste tas tillvara, det tjänar samhället på. Men anknytningen till arbetsmarknaden är svag bland människor med funktionsnedsättning, nio av tio står utanför arbetslivet.

Vilket slöseri!

Karin Bergkvist

Mer läsning

Annons