Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Val och ordförandeskap

/

Annons

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet och den 1 juli inleds Sveriges halvår som ordförandeland i EU.

Blir 2009 också året då svensk opinion på riktigt allvar upplever det svenska medlemskapet i EU som angeläget? Och då inte bara för att EU är bra för Sverige utan för att människor känner att ett samlat Europa är en förutsättning för att kunna hantera övergripande frågor som fred, sysselsättning och klimat. EU är starkt nog att kunna föra en dialog med USA, Kina, Indien och andra.

Paradoxalt nog är det kanske det amerikanska folket som på sistone bidragit mest till att öka intresset för EU. Genom att välja Barack Obama ges en klar signal om att USA åter vill börja samarbeta med andra, och Obama har tydligt visat att han ser EU som en viktig aktör.

Utan EU, som utvidgats till att nu omfatta 27 stater, hade det inte funnits något europeisk organ som kan samverka med aktörer på andra kontinenter. När bankkrisen slog till visade det sig att Euroländerna snabbare än den amerikanska kongressen kunde ena sig om kraftfulla motåtgärder.

Obama har satt upp klimatfrågan som en av sina huvudfrågor. Sverige är ett av de länder som varit pådrivande inom EU på detta område, och med en samsyn mellan EU och USA ökar möjligheterna att få med också andra.

Sverige har ända sedan inträdet uppfattats som EU:s mest negativa stat, men en ändring tycks på väg. Två år efter EU-inträdet 1994 var 52 procent av svenskarna negativa till EU, men särskilt sedan 2007, förmodligen till stor det beroende på klimatfrågan, har en omsvängning skett. För ett år sedan hade andelen negativa minskat till 29 procent. Förmodligen gör nedgången i ekonomin att ännu fler ser europeiskt samarbete är viktigt.

Det är alltså verkligheten som påverkat, för partierna talar i de flesta fall fortfarande påfallande lite om EU. Ett gott omen är måhända att Marit Paulsen efter en periods bortovaro nyligen vann folkpartiets provval och sannolikt toppar den nya listan. Paulsen är egentligen den ende svenske EU-parlamentariker som lyckats konkretisera sina insatser inför allmänheten, och hennes andel personröster har varit särklassigt högst.

I december sade riksdagen ja till Lissabonfördraget om förändrade arbetsformer inom EU. Det är svårt att se hur en regering Sahlin hade kunnat lägga en proposition i frågan eftersom både miljöpartiet och vänsterpartiet var helt emot. Medan alliansregeringens alla fyra partier talar konstruktivt om att arbete inom EU är viktigt kan alla se att en koalition mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet skulle inrymma stora motsättningar rörande europapolitiken.

Socialdemokratin själv, som länge var emot allt vad europasamarbete hette, har gjort skäligen lite för att öka intresset och kunskapen rörande EU. Mellan EU-valen tycks partiet ägna EU föga uppmärksamhet. Det är talande att en av de mest uttalande EU-negativa av de tidigare ministrarna, Marita Ulvskog utsetts att toppa partiets lista inför valet till Europaparlamentet. EU-positiva inom partiet kan knappast vara uppmuntrade av detta.

GD 12 JANUARI 2009

Mer läsning

Annons