Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livet i en dator

Annons
Det är otroligt spännande. Jag äraldrig uttråkad. Det är alltid något pågång.

Så sammanfattar Else-Marie Östling sitt liv efteratt vi har suttit och pratat i två timmar.

Else-Marie är verkligen mitt uppe i en spännandekarriär. Hon tröttnade på att jobba på banki Gävle i början av 80-talet, började iställetplugga något som då var helt nytt och hett, datakunskapoch programmering i Uppsala.

Sen slängde hon sig ut i världen, åkte tillBoston på vinst och förlust och gav sig självtre månader. På den tiden räknade hon med attha fixat jobb.

I dag, 15 år senare, är hon global teknisk chefför det svenska företaget Icon Medialab.

Så här stod det i pressreleasen när hon fickjobbet för ungefär ett år sedan.

"Else-Marie är en av de mest respekterade teknikexperternai vår bransch. Hennes förmåga att attrahera ochmotivera teknikkunniga personer är obestridlig. Hennes erfarenhetav att utveckla stora affärssystem, baserade på demest avancerade utvecklingsprocesserna, kommer att ge Icon Medialabbetydande konkurrensfördelar i arbetet med nästa generationense-handelsapplikationer, säger Ulf Dahlsten, koncernchef ochVD för Icon Medialab International."

Hon sitter dessutom med i styrelsen för Svensk-Amerikanskahandelskammaren i New York.

Till sin egen förvåning är hon även den25:e mäktigaste kvinnan i Sverige, om Veckans Affärergjort en riktig bedömning. Det är en lista som toppasav Telia-chefen Marianne Nivert. Längre ner på denlistan, efter Else-Marie, hittar man radiochefen Lisa Söderbergoch Antonia Ax:son Johnson.

- Jag vet inte hur jag har hamnat på listan, jag sominte ens bor i Sverige. Men kanske för att jag jobbar förett internationellt företag i en viktig bransch, sägerElse-Marie, och tycker själv inte att hon har speciellt mycketmakt.

Hon är rak och okonstlad. Klädd i jeansjacka översvarta kläder, med blont hår och diskret make-up. Hontalar engagerat och det finns inte minsta tvekan om att hon harspjutkunskap om det hon pratar om.

När Else-Marie tog jobbet på svenska Icon efteratt ha jobbat för amerikanska företag i mångaår, var IT-branschen fortfarande het, eller rättaresagt överhettad.

Else-Marie hade då kommit fram till att hon ville jobbamed globalt verksamma företag och det var en slump att detblev ett svenskt företag.

Icon Medialab var helt enkelt mest intressant. Ett företagsom var på väg att erövra världen. Sen gickluften som bekant ur hela branschen. Aktierna sjönk och nukämpar Icon, liksom de flesta, med att överleva.

Att Icon har en ljus framtid hyser Else-Marie inget tvivelom.

Företaget har redan från börjat jobbat medkvalitet, med att bygga upp en egen kompetens och framförallt varit kundinriktat. Man har anställt de skickligasteexperterna på alla områden. Inriktningen är intebara på kunderna utan främst kundernas kunder.

Alltså vi, som ska använda företagens tjänsterpå Internet. Det viktigaste är att tjänsternaär lätta att hantera. Om det inte är lättgår Internetbesökaren snabbt vidare till nästaföretag.

Kommer IT-företagen att klara dagens kris, undrar jag.

Else-Marie svarar med att det är nu agnarna skiljs frånvetet. Många företag som nyss var hennes konkurrenterfinns inte längre. Men branschen har framtiden för sig.

Else-Marie är tekniker.

Som sådan är hon rätt ensam kvinna bland mångamän.

Synd, tycker hon och efterlyser fler kvinnor, både påteknikjobb, i chefspositioner och i styrelser.

I Icons styrelse sitter inga kvinnor, vilket hon har påpekat.

Felet är att nätverken är manliga och det ärdärifrån chefer och styrelsemedlemmar plockas. Därhar man kriterier som passar män, inte kvinnor.

Men nu börjar det även komma kvinnliga nätverk.

Det hon sysslar med är intressant. Det handlar om protokoll,om olika system som utvecklats för att det här med e-handelska fungera.

Det senaste heter XML, extensible work-up language, en gemensamnorm för företag som vill sälja sina varor viaInternet, en lösning som är både billig i inköpoch lätt att hantera.

Else-Maries uppgift som teknisk global chef är just attgarantera kvaliteten på programmen och de tekniska lösningarsom används.

- Men det viktigaste är att det är lätt atthantera, säger hon.

Icon Medialab är ett globalt företag med tyngdpunkteni Europa. Här finns de flesta kontoren och de flesta anställda.

Sedan maj har Else-Marie haft Stockholm som bas för attbesöka alla kontoren och de europeiska kunderna.

- Sen är det lättare att ha kontakt via e-post ellervideokonferenser, när man väl har lärt kännavarann, säger hon.

Men nu längtar hon hem till New York och från ochmed september är hon hemma i sin lägenhet på Manhattan,i stadsdelen SoHo, mitt i smeten. Hon har faktiskt bara fem minutersgångväg till jobbet.

Hon flyttade från Boston när hon fick jobbet ochvalde helt enkelt bostad efter närheten till jobbet.

- Jag reser så mycket att jag ville ha nära tilljobbet, säger hon.

Lägenheten hyr hon i andra hand, det är vanligti New York, och den består av ett enda stort loft i ettgammalt magasinshus.

Kanske kan man dra lärdom av Else-Maries sätt attleva och se om vi själva kommer att följa efter i framtiden.

Else-Marie har till exempel varken radio eller TV. Allt tarhon hem via datorn, som hon försett med högtalare medsurroundljud, avsedda egentligen för dataspel.

- Jag har inte så kritiska öron. Andra kanske skulleha valt dyra digitala högtalare, men dom här, förnågra hundra dollar, passar bra för mig.

Hon håller nu på att programmera sin handdatorså att den ska fungera som en fjärrkontroll och dirigeradatorn till exempel när hon vill lyssna på svensk radio.Det gör hon regelbundet, P1, P2, svensk pop lika välsom klassisk musik och nyhetssnuttar om trafikstockningar i Stockholm.

Det är hennes sätt att hålla sig a jour, bådemed det svenska språket och vad som händer härhemma.

Hon läser också tidningar på nätet.Varje morgon kollar hon av både GD och DN liksom mångaamerikanska tidningar.

- Men på söndagarna är det papperstidningensom gäller, säger hon.

Då äter hon frukost och långläser NewYork Times, som på söndagarna är tjock som etthus.

Det tidningsläsandet är en ritual som hon inte villvara utan. Och då gör det inget om tidningen ärstor och otymplig. Det är en del av charmen.

Vi pratar om framtiden. Hur den nya tekniken kommer att påverkavåra liv.

Att mycket kommer att hända, det är Else-Marie övertygadom. Inte minst på handelns område.

Hon ser en utveckling där vi kollar priser på varorfrån hela världen. Är det billigare att köpaen vara från Tokyo eller New York, så gör mannaturligtvis så.

- Samtidigt måste man också vara medveten om attdet inte är alla varor som är priskänsliga. Dethandlar också mycket om service, säger Else-Marie.

Själv brukar jag kolla tester, priser och prestanda påvaror på Internet. Sedan går jag till en affäri Gävle och handlar för där får jag personligservice och den hjälp jag behöver.

Else-Marie gör tvärtom. Det är dyra affärshyrori New York och därmed svårt att hitta billiga varor.Hon kollar utbudet i affärerna, går sedan hem tilldatorn och hittar bästa priset.

Det som hittills har försvårat den globala handelnär priset på frakter och krångel med tullavgifteroch skatter.

Men det kommer att lösas. Fraktföretag kommer attvara en framtidsbransch, företag som sköter all pappersexercisoch som gör att du och jag som konsument kan få prisuppgiftersom inkluderar allt.

Då kanske Else-Marie kommer att köpa Alvar Aalto-möbler,som hon älskar, direkt från Helsingfors iställetför från möbelaffärer i USA.

I framtiden kommer det förresten inte bara att handlaom e-handel utan även m-handel och d-handel, det vill sägavia mobiltelefon och digital-TV. Möjligheterna är oändliga.

Nokia eller Ericson, frågar jag. Else-Marie har haftbåda och vill gärna, som svensk, hylla Ericson, somenligt henne har mest avancerad teknik. Men Nokia är bättrepå design och användarvänlighet. Det är viktigt.

För närvarande har hon dock en Motorola, en litentelefon som klarar av både den amerikanska och den europeiskastandarden.

Kommer datorn att slå ut tidningen?

Inte på många generationer, tror Else-Marie.

Däremot tror hon att det kommer nya agenter påInternet, som anpassar sig efter ditt beteende.

Om du till exempel anger intressen och sedan inte kollar påvissa saker, så lär sig agenten ditt beteende, utanatt du själv behöver göra något.

När alla har tillgång till bredband kommer ocksåbeteendet att ändras, nya tjänster kommer att bli tillgängligagenom att kompressionstekniken utvecklas.

Om dagens datorer klarar av det vi använder dem tilli dag, ordbehandling, e-post och Internet, så kommer framtidenatt erbjuda tjänster som kräver andra prestanda ochdärmed andra datorer.

Just nu befinner vi oss kanske på en utplaning. Mennästa tekniksteg kommer, om än inte så snabbtsom vissa hade förutspått.

Else-Marie tror att vi kommer att ha många olika datorerför olika områden och att dessa kommer att vara anslutnatill varann sladdlöst, med bluetooth-teknik.

Varför gick luften ur IT-branschen? Det handlar om suntförnuft, enligt Else-Marie.

Många företag satte igång utan affärsidé.Man visste helt enkelt inte hur man skulle tjäna pengar.

Sen kom pengar i alla fall, från venture capital, alltsåföretag som investerade i branschen.

Plötsligt fanns det hur mycket pengar som helst att fåoch många tappade huvudet.

Analysen saknades och det fanns ingen plan på hur manskulle tjäna pengar.

Sen svalnade ekonomin i USA, inte bara på IT-sidan.

Den här kraschen är en nödvändig tankeställareför många, anser Else-Marie.

Men hon tror på branschens framtid. Det är en livsdugligaffärsverksamhet.

Hur är det att bo i New York?

- Fantastiskt, säger Else-Marie.

Förutsättningen är förstås att mangillar att bo i en stad.

Enda problemet är att man aldrig är ensam. Det ärfolk överallt och det finns så otroligt mycket attgöra, ett oslagbart utbud av allt från teater och baletttill läsecirklar och vinklubbar.

Dessutom fina badstränder i närheten, på LongIsland. Dit åker Else-Marie när hon vill njuta av naturenoch se ut över ett hav med obruten horisont.

Det hon saknar från Sverige är framför alltsläkt och vänner och det var för att kunna träffadem som hon valde Stockholm som bas under den här perioden.

Men det blev mer jobb och fler resor än hon räknatmed och därmed inte lika många träffar med familjensom hon önskat.

Men när vi träffas är hon i Gävle föratt träffa sina bröder med familjer.

Annars håller hon kontakt, förstås, via digitalabilder och e-post.

Mer läsning

Annons