Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderaterna: Höj ambitionerna för bättre assistans och ökad tillgänglighet

I Sverige slår vi oss gärna för bröstet när vi pratar om tillgänglighet och anpassning till människor som har en funktionsnedsättning. Men verkligheten visar att vi har ett gediget arbete kvar att göra, skriver Moderaternas Lars Beckman, Marta Obminska och Ann-Charlotte Hammar Johnsson.

Regeringen borde höja ambitionerna i tillgänglighetsarbetet och årligen redogöra för vilket arbete man har genomfört och ämnar genomföra, för att underlätta för människor med funktionsnedsättning.

Regelverket kring LSS utgår ifrån att människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det. Politikens uppgift är att säkerställa att lagar och regelverk lever upp till detta. Vi värnar assistansreformens långsiktiga hållbarhet, såväl rättsligt som ekonomiskt och med hänsyn till de totala samhällsekonomiska kostnaderna. Det bör undersökas om staten bör ta en större roll avseende huvudmannaskapet för personlig assistans. Vi anser att vi brett bör verka för bättre tillgänglighet och assistans för personer som har en funktionsnedsättning:

Verka för en nationell reglering av egenavgifter och regler för hjälpmedel

Vi menar att tillgången till adekvat och kvalitativ sjukvård och habilitering avgörs av var du bor i landet. Det är till exempel inte rimligt att kostnaderna för hjälpmedel är så olika i landet. Vi vill se en nationell reglering av egenavgifter och regler för hjälpmedel.

Verka för en öppen och inkluderande arbetsmarknad

Vi vill att vi lär av och använder de aktörer som är duktiga på att matcha personer med funktionsnedsättning mot arbetsmarknaden. Därför bör Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ges i uppdrag i regleringsbrev att med huvudmålet om ett eget arbete ackreditera de som har goda resultat.

Verka för tillgängliga transporter

Upphandling av färdtjänst och sjukresor ska bygga på innehåll och funktion och det behövs en nationell likvärdighet. Regeringen har nu ett enastående tillfälle att säkra en god tillgänglighet. SJ köper just nu in tåg som skall rulla långt in i framtiden. Det är mycket olyckligt om dessa tåg nu blir otillräckliga i tillgänglighetssynpunkt och detta är ett bra exempel på hur en årlig redogörelse från regeringen kan göra en reell skillnad för människor med funktionsnedsättning.

Verka för att återställa LSS

LSS-reformen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en viktig frihetsreform som ska värnas. Tyvärr har det under de senaste åren förekommit hjärtskärande exempel på hur barn och vuxna som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, och som inte kan andas eller äta själva, plötsligt har blivit av med de assistanstimmar de tidigare haft rätt till eller nekas assistansersättning trots ett omfattande behov av stöd.

Riksdagen har enats om ett tillkännagivande till regeringen om att säkerställa att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov enligt LSS: Regeringen bör snarast inleda detta arbete. Moderaterna föreslår att resurser avsätts i syfte att finansiera en rättssäker tillämpning av LSS till följd av ett sådant förtydligande.

Den exakta kostnadsökningen är dock svår att uppskatta. Tills vidare avsätts nu i budgeten 350 miljoner kronor för 2019 och 700 miljoner kronor per år för 2020 och 2021 för att ta höjd för behövliga resursförstärkningar i samband med att lagen förtydligas.

En redovisning av Sveriges samlade arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättning kan utgöra en grund för regeringens rapportering om efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På så sätt kan Sverige hjälpa till med att lyfta dessa viktiga frågor internationellt, samtidigt som vi alla, genom en redogörelse, får ökad insyn och vetskap om hur arbetet fortgår på hemmaplan. Stöd till människor med funktionsnedsättning tillhör välfärdens kärna. Ambitionerna och tillgängligheten måste höjas.

Lars Beckman, M

riksdagsledamot för Gävleborgs län

Marta Obminska, M

riksdagsledamot för Uppsala län

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, M

riksdagsledamot för Skåne läns västra

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel