Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Åkerlind och Hedbom, del 2

Annons
Skulle du passa bättre hos vänstern,Ann?

Om jag tyckte det skulle jag tillhöra vänsterpartiet.Men jag är socialdemokrat.

Hur stark är vänsterfalangen inom partiet?

Den kan bli starkare.

Kan man i alla sammanhang prioritera barn och ungdom,på allt annats bekostnad?

Jag tycker alltid att man kan prioritera barn ochungdom. Det är inte på någon annans bekostnad.Det är dom som är framtiden.

Då kanske det inte blir någon vuxenkulturkvar?

Det har funnits kultur innan det fanns kulturförvaltningar.Det är ett mänskligt behov. Sen kanske man måstebetala mer för sin vuxenkultur i Gävle än man gjordeför ett år sedan.

Orkestern känner att dom går på marginalen.

Jag har inte dragit undan ett öre frånGävle symfoniorkester. Dom har till och med fått behållasitt överskott. Men vi kommer att lägga ett budgetpaketi vår där vi tar fram ett stort utvecklingspaket närdet gäller orkestern och då får kommunfullmäktigeta ställning till det. Hur det går kan jag inte spekuleraom. Om jag är optimist och tror att man ger oss pengar tillden satsningen, då har orkestern framtiden i sina egna händer.Då har dom fått sina extra musiker, sina musikerlöneroch pengar till extraproduktioner. Då är det upp tilldom att fylla konserthuset och inte lämna 40 procent av platsernatomma.

Du är fortfarande barnledig, Helene. Hur mycketpolitik är det i din vardag i dag?

Jag går på öppna förskolanoch där får jag hela tiden försvara att barn ochungdom har planerat att lägga ner öppna förskolor.Därför blir det nästan mer politik nu men påett annat sätt. Man får förklara och fundera.

Jag studerar också. Förra terminen tog tog jag15 poäng, tio poäng i etik, mening och människosyn.Där gjorde jag ett specialarbete om vad som hände ipartiet. Jag gick djupt i det och studerade vad det var som drevmänniskor att göra vad.

Vad kom du fram till?

Vi analyserade olika delar, som pliktetik, regeletikeller sinnelagsetik. Ofta är den en mix av allt men iblandkan man renodla, när man inte möts. Som att om du pratarbara om plikter och stadgar och någon annan gör någotför att det känns rätt så kan man aldrigmötas. Mycket av det som hände i partiet var styrt avregler och pliktetik. Man mår nog bäst om man har sinsinnelagsetik påkopplad, att man lyssnar till sina känslornär man fattar beslut.

För snart ett år sen fick du mycket stryknär du och Ann presenterade ett alternativt budgetförslag.Fick det agerandet någon långtidseffekt?

Stryket fick jag innan, under processen som driveren att gå över tröskeln, för det gjorde vi.Långtidseffekten är att barn och ungdomsnämndennu går upp till kommunstyrelsen och begär 17 miljonerför att täcka lärarlöner. I fullmäktigebeslutetfick vi in att om det blev ett överskott så skulleman 2001 prioritera barn och ungdomar.

Men där hade vi velat vara med direkt. Många barnblev av med sin elevassistent under hösten. Det har varitkämpigt i skolorna och vi har förlorat ett år.

Har partiets medlemmar fortfarande förtroendeför dig eller anses du illojal?

Jättesvårt att veta. Jag har dubbla rollersom är näst intill omöjliga att kombinera, bådesom förtroendevald på halvtid och partiombudsman påhalvtid. Partiet har sagt tydligt att man i framtiden inte tänkerblanda ihop rollerna och det tror jag är en bra sak.

Till 2002 kommer jag att ha båda rollerna. Vad som händerefter det är skrivit i stjärnorna. Längre änså tänker inte jag.

Vad tyckte du när Ann åkte ur arbetarkommunensverkställande utskott?

Det kändes som att man väntade ut tillsdet var läge att byta ut den som inte tyckte lika, närman kunde göra det utan större rabalder. Jag var mycketupprörd. Där har jag tagit stryk. Jag hade nog kunnatkomma tillbaka som ombudsman nu och vara förlåten omjag hade hållt mig lugn. Jag har nog fler ovänner nuän innan.

Du har sett hur politiken fungerar på riksplanet.Med den kunskapen, är Gävle en ankdamm?

På riksplanet vill man politik men har interedskapen. Man vill göra barn- och ungdomssatsningar. Närdet droppar ner på kommunerna blir det peanuts. Fem miljonerhär, fem miljoner där. Men man vill göra skillnad.På riksplanet ser man att 29 procent av barnen i Gävlesaknar godkända betyg. Där vill man förändra.Men här ser man det inte. Så i den bemärkelsenär kanske Gävle en ankdamm.

Vad är lojalitet för dig?

Jag kan som ledare i barn- och ungdomsnämndeninte avkräva mina ledamöter att vara lojal mot mig.Det är inte det dom har som uppdrag. De ska vara lojala motsig själva och partiet i sina värderingar.

Man säger, "nu är du inte lojal mot Mats eller motden och den". Det är inte fråga om det. Om man blandarihop ordet lojalitet och lojal mot en person måste man läggain ordet respekt också. Man kan inte bli mött med merrespekt än man ger andra.

Vad gör du om fem år?

Förhoppningsvis har jag studerat till någonting.Det var någon som skämtade och sa att borde du intestarta en friskola och bli rektor. Men nej, det tror jag inte.

Om det var du som hade den politiska makten i Gävle,vad skulle du göra?

Jag skulle försöka få till fler ledareinom partiet och få till stånd en kraftfull föryngring,både i fullmäktige och nämnderna. Jag skulle önskamig en ordentlig mångfald i partiet och i politiken överlag.Då blir det bra beslut fattade. Vårt parti äruselt på att få fram kvinnor till fyllnadsval. Mångakvinnor hoppar av. Det är fler män än kvinnor ialla våra nämnder nu. Sju procent av Gävles invånarehar invandrarbakgrund och det syns nästan inte alls.

Mer läsning

Annons