Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Anders Bergström

Annons
Det blev inget OS i Sydney för Gävlesbäste tyngdlyftare, Anders Bergström. I ställetgår ryktet att han har blivit Robinson-Bubas manager.

Namn: Anders Bergström
Ålder: 34 år
Yrke: Idrottskonsulent, fystränare,gympalärare
Född: I Sandviken, bodde där tillsjag var fyra år
Familj: Sambo Katarina, Elvira, 5 åroch Alfred, 1,5 år
Bor: I radhus i Grandungen (nära Källöi Bomhus)

Är det sant att du har blivit Bubas manager?

Vet inte. Delvis. Jag vill inte kalla mig manager utan snararehjälpare. Jag ger kompishjälp.

Hur kommer det sig?

Vi känner varann sen tidigare.

Hur?

Vi har träffats till och från. Och när vistötte ihop på Cityfesten lovade han att ta med migpå en kalvning. Det vore inte så jolligt, tyckte jag.Så en kväll ringde han mig och vi åkte till Ockelbo.Där fick jag vara med om min första kalvning.

Det var fantastiskt roligt att se. Och Buba var ruskigt säker.Han fixade allt lekandes lätt. Dom ringer ju bara efter veterinärnär det är problem. Han var otroligt smidig och kalvenöverlevde.

Det här var på en fäbod, hos Sune Petterssonoch det var perfekt att få vara med om. Allt var sånaturligt.

Vad var det som var problemet?

Kon fick inte ut kalven. Den låg bak och fram. Men detfixade Buba.

Du blev imponerad?

Ja, det blev jag men tala inte om det för Buba. Han hadegärna velat höra det. Men han mådde gott helavägen hem. Han bara satt och småflinade.

Det var då vi började prata om att det vore roligtatt göra något. Vi smidde olika idéer. Han frågadeom jag ville hjälpa till och eftersom jag har slutat medtyngdlyftningen så har jag litet tid över. Fast egentligenhar jag inte det. Men det var en rolig grej så jag sa attvi provar.

Vad gör du för Buba?

Jag är främst idéspruta och handledare iolika sammanhang, till exempel alla kontakter.

Är hans hemsida din idé och konstruktion?

Framför allt att utveckla hemsidan med Jordsbruksverketsom samarbetspartner. Det är ju för dom han jobbar.Vi har flera olika idéer, men inget bestämt.

Hur stor är efterfrågan på kepsaroch t-shirts?

Jag vet inte hur det går. Men där var tanken attfolk kanske skulle vilja ha souvenirer. Det är tvåGävleföretag som sköter den sidan, Mona Anderssonsom har Valbo broderi och Lasse och Jana som har Safari tryckeri.

Vad har ni mer på gång?

Buba är ju ingen festprisse. Han sätter yrket främst.Därför åkte han hellre till Kungsberget äntill Spy bar. Han har tackat nej till mycket fester. Det villvarken han eller vi.

Föredrag?

Ja, om det är rätt syfte och ett bra ändamål.

Vad tycker du om Robinson-programmet?

Det är roligt. Speciellt när man känner Buba.

Vad tror du, blir Buba årets Robinson?

Jag har försökt få honom att försägasig men han är som muren. Han säger ingenting. Och detskulle ju förstöra spänningen. Man vill nog egentligeninte veta.

Har du lagt av med tyngdlyftning nu?

Ja, jag slutade i november förra året.

Varför?

Jag är den i Sverige som genom tiderna lyft mest, 400kilo. Och om jag skulle fortsätta och lyckas lyfta ännumer så fordras det väldigt mycket. Och har man intesitt eget förbund med som hjälper, då sågjag ingen annan utväg än att sluta. Då fick detvara bra med 400 kilo!

Om man ska vara med och kämpa i OS måste man måbra, både fysiskt och psykiskt och känna social tillfredsställelse.

Hur mycket lyfte den som vann din klass i Sydney?

472 kilo. Om jag hade lyckats nå mitt mål hadejag blivit tia eller elva.

Vilken var din målsättning?

430-435 kilo. Och det var ett realistiskt mål. Men detblev fel, hela upplägget. Det fanns ingen struktur utan baraen massa tomt prat. Dom lovade göra saker men kom aldrigtill handling.

Hur kändes det att lägga av?

Trökigt.

Jag hörde ju till toppgruppen inom Svenska olympiskakommittén och fick deras hjälp. Sen brast det pådet egna förbundet. Det gjorde att jag mådde dåligt.

Har du slutat träna också?

Ja. Jag klarar inte av att träna, rent psykiskt. Jagblir påmind hela tiden om hur jag hade tänkt göra.Det ger negativa vibrationer. Jag får en negativ feedbackfrån träningen.

Hur påverkar det matchvikten?

Jag går medvetet ner i vikt. Jag håller igen påmat och motionerar genom cykling och jag är med pågympalektionerna. Jag springer och rör mig på ett annorlundasätt.

Vilka är dina mått?

Nu väger jag 122 kilo och vägde 137 kilo som mest.Jag är 1,84. Förr var jag 1,83 så jag har blivitlängre.

Är det sant att du äter tre gångerså mycket som vi andra?

Förr åt jag nog till och med mer än tre gångerså mycket som andra. Nu blir det mindre, kanske dubbeltså mycket.

Vilket är ditt mål?

Att hålla mig från fetma.

Vilken självkänsla får man av attvara så stor som du. Du skrämmer småbuset påstan?

Nej, inte så. Jag vet inte. Jag har ingen självkänslaav att vara stor och stark. Det är bara jag. Och jag ärglad om jag kan vara andra till lags på ett positivt sätt.Jag har aldrig sett mig själv som stor och skräckinjagande.

Hur kändes det att titta på OS hemma iTV-soffan?

Med tanke på hur jobbigt det varit så var jagtacksam över att jag hade slutat. Det var jobbigt att intevara med om det som man planerat. Det var ju min målsättning.Det var för jäkligt att inte få försöka.

Du var med i Barcelona och Atlanta. Vad är detsom är så speciellt med olympiska spel?

Det är bara ens egen prestation som gör att manfår delta. Ingen annan kan hjälpa dig med det. Detbetyder att man har lyckats och belöningen är att manfår vara med.

Och när man är där?

Det är en upplevelse. Att få chansen att presteranågot under olympiska spel, det är en kick. Att fåvisa sig för alla. Sen är allt runt omkring bonus somman kan ta emot och njuta av.

Vilka placeringar är du själv mest stoltöver?

Femma i VM och fyra i EM. Och jag är stolt överatt jag är den förste svensk som lyft 400 kilo.

Har du kunnat leva på din sport?

Nej.

Men du var proffs i Tyskland!

Ja, men jag pendlade bara under fyra år.

Du måste ha fått en slant!

Ja, men inget som jag kunde leva på. Jag hade inte klaratav att hålla på och tävla i tyngdlyftning omjag inte hade haft en otroligt bra hjälp av alla mina sponsorer,företag i Gävle som ställt upp och hjälptmig. Det är jag jättetacksam för.

Så hur har du försörjt dig?

Jag har arbetat som idrottskonsulent och som fystränareåt Brynäs. Största delen har varit med Brynäs,både elitlaget och A- och B-juniorer. Det har varit uppoch ner, både guld och silver.

Är det viktigt att hockeyspelare tränarkraftsport?

Det är ett absolut måste. Det är det som hållerihop spelarna. Det är så hårt nu med mycket matcher.Utan kraftträning går dom sönder och orkar inte.

Har du själv spelat ishockey?

Nej, bara i gärdsgårdslag som liten.

Hur är formen i Brynäs nu?

Mycket bra.

Hur tror du det går i år?

Jättebra. Men om det blir guld vet man aldrig. Det ärså otroligt tight och många matcher. Det lag som harstarkaste psyket kommer att gå längst. Det lag därman kämpar för varann, där man släpper detindividuella och är ett med laget. Där man hjälperoch stöttar varann. Men det är otroligt tufft och detgäller att vara fysiskt mycket bra förberedd.

Hur kom det sig att du började med tyngdlyftningen gång i tiden?

Det började med att jag ville vara starkast i klassen.Och sen att jag ville vara starkast i skolan. När jag vartio år var jag starkare än dom i nian. Det var en ruggighit det.

Du var stark redan som barn?

Ja. Mamma var stark och pappa var stark. Han hade varit brottare.Och mina barn blir nog också starka, men jag vet inte omjag vill att dom ska syssla med tyngdlyftning.

Så du var hjälte i skolan?

Ja, det blir litet så. Det är roligt att vinnaöver dom äldre utan att behöva brottas eller boxas.Det var bara skivstången emellan oss. Det var det mest positiva,att vi inte besegrade varann utan det var vikten på stångensom avgjorde.

Du är snäll?

Ja, jag tror det. Jag försöker i alla fall varadet. Och jag tycker det är viktigt.

Kommer du ihåg vad du tänkte och kändesom liten grabb?

Om! Jag var mycket målinriktad på idrott. Jagville bli starkast i Sverige. I världen också.

Hur mycket har du fått offra för att nådet målet?

Vad jag har gjort, det handlar inte om att offra. Det ärnegativt. Det handlar mer om att jag har fått chansen attförsöka.

Många pratar så mycket om att offra. Om man tänkerså, då man kan ju undra vad det är för vitsatt hålla på. Jag har kämpat för en sakoch gjort det bästa av det. Om man lyckas uppnå sittmål, då ska man vara glad.

Vad krävs för att man ska bli duktig i idrott?

Att man är oerhört målmedveten och oerhörtkonsekvent i sitt tänkande men också att vara lyhördoch snappa upp allt det bästa. Det tror jag är viktigt.

Du har blivit gympalärare på Steneberg.Hur gick det till?

Jag blev tillfrågad om jag kunde ta ett vikariat påtvå veckor och det tyckte jag att jag kunde ställaupp på. Sen blev jag inkallad till rektor som ville ha migkvar resten av terminen och jag har ju en speciell känslaför Steneberg, för det är min egen gamla skola.

Jag tänkte att jag kanske kunde göra något.

Hur var det på Steneberg när du gick där?

Exakt som i dag.

Problem?

Nej. Jag tycker inte det.

Många struliga ungdomar?

Mycket strul för ungdomen men inte struliga ungdomar.

Hur ser du på din uppgift som gympalärare?

Att alla ska få prova på oavsett nivå, attalla elever har samma värde. Här gäller det inteeliten utan att försöka väcka självkänslangenom att låta alla prova och också att de fårkänna att man inte är dömd om man inte kan. Menatt man ger sig själv chansen att vara med. Att ha roligttillsammans, det är skolidrott.

Hör musik och sport ihop och i så fallvarför?

Det handlar om timing och takt. Utan timing, ingen takt.

Vad spelar du själv för instrument?

Jag provar på, försöker lära mig alltmöjligt, gitarr, piano, fiol, trumpet. Och jag försökersjunga.

Vilken slags musik?

Allt från dansband till hårdrock. Även religiöstoch julsånger. Jag har provat på allt. Och jag sjungerför och med barnen. Elvira sjunger mycket. Alfred har kommittill Bä, bä stadiet. Dom är också musikaliska.

Hur ser du på framtiden?

Det är svårt, väldigt svårt. Jag försökerse kortsiktigt snarare än på framtiden. Att fåen bra struktur på den. Det gäller att vara öppenför impulser, att se situationer i situationer. Se vad sombehövs i dag och någon vecka framåt. Det gälleratt vara öppen och inte låsa in sig.

Om du var ungdoms- och idrottsminister, vad skulledu göra?

Jag har aldrig tänkt den tanken, så det kan jaginte svara på.

Du är långhårig!

Ja, jag har långt hår. Det skulle brinna som denolympiska elden i Sydney. I Atlanta hade jag färgat håretsom en fackla. Men nu kanske det är dags att klippa håret.Nu är det ju bara aska.

Långt hår, det förknippar jag medSimson.

Ja, så är det. Att styrkan sitter i håretoch att man förlorar den när man klipper håret.

Tror du på Gud?

Delvis.

Vad menar du, ja eller nej!

Det är svårt att definiera om man tror påGud. Det finns så många olika uppfattningar om troende.Men det är man väl, mer eller mindre i alla fall.

Vad är meningen med livet?

Att leva. Man får inte glömma bort att leva. Attse till varann också.

Vad är lycka för dig?

När jag gör min omgivning glad. Då följerjag gärna med och är glad också.

Mer läsning

Annons