Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Anders Gunnarsson

Annons

Namn: Anders Gunnarson
Ålder: 37 år
Yrke: Designer
Född: I Gävle
Familj: Hustru Ann-Carin, keramiker. Familjenväntar barn i april
Bor: I en gammal skola i Kullavik utanförGöteborg

Anders Gunnarson är designer på Volvo. Det varhan som ritade den uppmärksammade kupén, C70, förnågra år sedan. Nu har han ritat Volvos senaste, konceptbilenACC. Nyligen var Anders hemma för att hjälpa mamma Dorothy,känd keramiker i Gävle, att flytta.

Det låter som en förverkligad pojkdrömatt få rita bilar. Är det det?

Ja, det tycker jag. Det kom litet pö om pö,något som jag inte trodde skulle hända. Inte ens närjag började som designer. Det var litet av en utopi att fårita bilar. Men det fanns möjligheter när jag kom inpå industridesignskolan i Göteborg. Och det ärhemskt kul.

Du har hittat gamla skisser nu när du har varithemma och hjälpt mamma att flytta.

Ja, jag var otroligt intresserad av byggen närjag var liten. Så jag ritade upp byggen med grävmaskineroch lastare, allt möjligt. Det som är fascinerande äratt allt är tvådimensionellt. Jag var väl kanskesex år eller så.

Du fick uppmärksamhet när du ritade sportkupénC70 och kabrioleten som kostade närmare en halv miljon kronorför några år sedan. Hur togs den emot?

Mycket, mycket positivt på alla marknader.Det var den första stora förändringen som Volvogjorde och många blev litet förvånade överatt de tog ett så stort steg, från den präktigalådan, som kännetecknade Volvo, till något mersensuellt.

Säljs den fortfarande?

Ja, men jag vet inte hur många som sålts.Men den har varit viktig så till vida att om man ska varaett lyxföretag så måste man ha vissa produkteri sortimentet. Den är en sådan produkt. Det var viktigtatt vi kan erbjuda den här produkten. Att den finns i totalflottan.

Det måste ha känts ganska härligt,att se din första egna bil i produktion?

Absolut, efter att ha följt den i tre årunder utveckling. Jag har sett den växa från skalmodelltill full skala och prototyper. Jag har sett tusentals i olikakulörer. Det har funnits många olika tillfällennär man har kunnat fascineras av processen och ändåkänna igen den ursprungliga lerklumpen i plåtbilarna.Man vet ju så mycket kring framtagningen. Även smådetaljer som folk inte tror att man haft några ambitionerkring, där har man varit och pillat.

Hurdan är processen när man ritar en bil?

Den är olika för varje projekt. V70 varmer traditionellt där man började med modeller i lera.Med den nya konceptbilen ACC (förkortning för adventureconcept car) har det varit datamodeller. Utvecklingen har gåtthemskt fort. Volvo ligger långt fram när det gällerteknik och Ford har varit och tittat på oss, för attvi ligger så långt framme med IT och den biten.

Så hur börjar en process?

Man får en brief först, det är alltsåsjälva förutsättningarna. Det finns alltid ettsyfte med det man gör. Jag jobbar med strategisk design,det är min verksamhet just nu. Jag jobbar med affärsmöjligheter,man går och tittar på nya koncept som kan vara någotatt bygga vidare på. Vi har strategigrupper för olikamarknader som bidrar med sitt kunnande. Vi jobbar med ett brettspektrum beträffande vad det finns för möjligheterför Volvo.

Ifrån det börjar man skissa samtidigt som ingenjörerbörjar titta med oss, till exempel på sittpositionen,om man ska välja en sportbilsställning eller mer upprätt.Sedan fortsätter man att skissa och det blir ganska snartbra, beskrivande skisser. I datorn jobbar man därefter exakt,med milimetertoleranser. Därefter kommer projektet påen annan nivå, till exempel med dörrar, sikt, krocksäkerhet.Och då är det många områden som jobbarparallellt.

Så det är ett lagarbete?

I allra högsta grad.

Och vilken roll har du i lagarbetet?

Jag är designansvarig vilket innebär attjag styr upp designen så att man får det utseendesom man tänkt sig.

Man kanske inte gör allting själv. Med ACC har jagjobbat med Steve Potter som gör interiören. Påexteriören har jag gjort mycket själv. Vi har haft brabalans på arbetet oss emellan. Till vår hjälphar vi ingenjörer och modellörer bland mycket annat.

Volvos chefsdesigner är engelsmannen Peter Horbury.

Ja, han är ansvarig för hela Volvos identitetoch han ska hålla ihop alla så att det blir en enhetligdesign.

Det är han som tar åt sig äran fördet ni gör?

Så är det. Absolut.

Han är kung?

Ja, det är han. Men han är mycket sympatiskoch arbetar mycket som lagcoach. Han stimulerar och är duktigpå att delegera ansvar. Men har han en annan uppfattningän vi så är det den som gäller. Ingen ifrågasätterdet. Han har blivit bättre på att vara involverad ivårt arbete. Han för en dialog med oss och bådehans och min ambition är att Volvo ska bli ett starkt varumärke.

Jobbar ni på samma ställe?

Ja, men han reser väldigt mycket.

Du också?

Det blir en del. Det har blivit mycket Paris medACC:ns och nu senast i Detroit när den visades. Vi jobbarju också mycket med underleverantörer i hela världen.C70 togs fram i England till exempel. Däremot designar viallt själva.

Vad är tankarna kring ACC?

Det är en konceptbil och syftet är attvi ska tillverka en bil i det segmentet. Vi kan inte släppaen bil utan att förbereda marknaden, det skulle kunna varaen katastrof. Vi måste förbereda kunderna påatt vi kommer att tillverka en sådan bil, att vi ärseriösa. Vi måste kommunicera bilens egenskaper, vägegenskapertill exempel.

Vilka egenskaper bör den ha för att klarakonkurrensen med alla bilar av jeeptyp som redan finns påmarknaden?

Vår bil måste vara säker. Den skainte vara alltför aggressiv och heller inte vara dediceradför off-road utan komfortabel på asfalt.

Har ni inte hamnat på efterkälken?

Jo, det tror jag nog. Men det är inte försent. Vi har en möjlighet att hävda oss och komma åten stigande marknad. I dag, med facit i hand, hade man velat varaigång tidigare.

Beror det på att Volvo är konservativt?

Nej, det handlar om så stora pengar. Att lanseraden här typen av bil är en stor risk för ett litetföretag. Nu, när Ford har kommit med, är det intelängre ett så svårt beslut att ta.

Vad inspireras du av?

Jag tänker ofta på den biten. Det viktigasteär att man stimulerar sitt inre, att man mår bra, genomatt lyssna på musik, se teater och film. Jag har en frusom är keramiker och vi är båda intresserade avdesign. Vi köpte en gammal skola som vi har rustat och dethar också varit både stimulerande och inspirerande.

Sen åker jag mycket på mässor och ser vadsom görs där. Det är också stimulerande attmöta kollegor i branschen.

Men det viktigaste är att man ser till att man ärkreativ, helt enkelt. Genom att må bra.

I en intervju med GD:s Olle Hildingsson sa du attdu skulle designa om alla Volvohandlares skyltar, att de skullese lika ut. Hur gick det projektet?

Det är genomfört nu. Jag såg attVolvohandlaren i Gävle har fått de nya skyltarna. Detvar något som jag jobbade intensivt med i tre månaderoch därefter sporadiskt under ett år. Det är 30-40olika skyltar och tanken är att det ska vara enhetligt överhela världen och att våra skyltar ska ge signaler omatt vi är att kvalitetsmärke. Den omskyltningen skullekosta 1,4 miljarder kronor.

Skyltarna är nästan lika blåa somvårt konserthus!

Ja, och det är jag som har valt den färgen.Men jag ser att den stora skylten här i Gävle stårpå en sockel. Det ska den inte göra, den ska kommadirekt ur marken. Och skyltarna på väggen sitter förnära taket.

Om du fick rita din drömbil, hur skulle den seut?

I början var det nog att rita en sportbil. Nu,när jag hållt på med design, kan det vara enstörre utmaning att rita en mer normal bil. Men det var hemsktkul att göra C70. Det var speciellt.

Vilken sportbil skulle du själv vilja ha?

En Ferrari vore inte helt fel. Men det är extremabilar. Det finns många bilar som väcker habegär.

Vilka egenskaper kommer framtidens bilar att ha, trordu?

Identiteten kommer att vara viktig, vad den stårför. Vi kommer att sälja produkten på ett heltannat sätt än nu. Bilarna är numera så kompliceradeatt man kan inte sätta sig in i de tekniska egenskaperna,som man gjorde tidigare.

Då visste man till exempel vilken typ av kamaxel ellerhjulupphängning olika bilar hade. I dag köper man ettmärke, en Volvo, en BMW, beroende på vad det stårför. Och Volvo står för säkerhet. Kring detska vi bygga upp varumärke och sälja på. Och detvisuella blir viktigt.

Man kan ju jämföra med bensinbolagen. De säljerexakt samma produkt. Ändå lyckas de profilera sig såatt de får köptrogna kunder som inte skulle kunna tänkasig att tanka ett annat märke.

Du är hemma i Gävle och hjälper mammaflytta. Hur känns det att komma hem?

Jag har alltid gillat Gävle. Det är denstad jag känner bäst. Man utforskar ju inte nya städersom man gör med de där man växt upp. Här hittarjag, i hamnen, i Villastan, överallt.

Vad gillar du med Gävle?

Enkelheten. Att det är nära att komma utpå landet. Det är lätt att parkera i stan. Jagtycker man är utomhus mer i Gävle än i Göteborg.Boulognerskogen är jättefin, härligt att gåomkring där. Och Norrlandet. Vi hade sommarställe iUtvalnäs förut. Men med mitt jobb skulle det vara svårtatt flytta tillbaka.

Vad är dåligt med Gävle?

Det är jättesynd att det är såsvårt att komma nära vattnet. Gävle är juändå en hamnstad. Man borde verkligen satsa påAlderholmen, med magasinsbyggnaderna. Det skulle man göratillsammans med affärslivet. Det är en otroligt unikmiljö som skulle kunna bli en attraktion.

Gävle är redan känt för sitt nöjesliv.Det är kul att festa i Gävle och det skulle man kunnautvidga på Alderholmen.

Annars tycker jag att man förstört mycket närallt har blivit centraliserat kring Stortorget. Förr gickman upp på Söder och längs Drottninggatan. Nugör man allt kring torget och det gör att Gävlekänns som en liten stad. Det slukar hela staden och tar dödpå resten.

Du har konstnärligt påbrå. Din mammaDorothy är känd keramiker i Gävle. Hur har honpåverkat dig?

Mer än jag tror. Hon har alltid stöttatmig och när jag växte upp fanns det alltid papper ochpennor till hands. Sen har jag kanske ärvt litet talang också.

Men märkligt nog visste jag inte vad design var. Detvar otroligt. Det var först i och med lumpen som jag kompå att jag skulle söka mig till industridesign. Ochdet blev en befrielse. Jag hade tänkt att jag skulle gånågon ingenjörsutbildning och det hade nog var okej.Men inget som jag brann för. Så av en slump hittadejag design och kände, det här är jag. Det kändessjälvklart och var en enorm befrielse. Efter det var detbara att köra.

Nu bor du sedan många år i Göteborg.Är du Gävlepatriot där?

Det är jag. Om Gävle kommer på talså är det inte läge för andra att säganågot elakt eller negativt om Gävle. Jag hållerpå Brynäs, även om jag inte är speciellthockeyintresserad. Jag brukar gå på några matchermen tyvärr brukar Brynäs få stryk av Frölundai Göteborg. Jag har tyvärr lyckats pricka in förlustmatcherna.

Hur ser du på livet och framtiden?

Jag är fortfarande inte färdig med bildesign.Det kommer jag att fortsätta med. Nu ska vi bilda familjoch det ska bli jättekul och det kommer att styra upp ensframtid, har jag förstått. Vi väntar barn i april.Jag räknar med att vi kommer att uppleva saker tillsammans,familjen. Hittills har jag jobbat för mycket.

Tar du barnledigt?

Ja, det har jag tänkt, men jag vet inte när.

Vad gör du om tio år?

Jag jobbar med design. Jag bor inte i Gävlei alla fall. Kanske inte i Göteborg heller. Vi kommer attha fler barn. Men jag hoppas ha kunnat förverkliga alla ambitionerinom design, att det är uttömt. Det är såmånga som jagar framåt. Det är lätt attsnubbla före mållinjen.

Är det en tuff bransch?

Det kan det vara. Ibland kan det handla om extremtmycket politik på hög nivå. Det är speli den högre skolan.

Vad är lycka för dig?

Det är en god seglats med min fru. Jag har ingenegen segelbåt men vi brukar hyra och segla ett helt gängpå Västkusten. I Stockholm har jag en gammal Petterssonmotorbåt tillsammans med en kompis. När vi kommer intill en naturhamn på kvällen, då kännerman att man mår som bäst.

Mer läsning

Annons