Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Anette Wiktorsson

Anette Wiktorsson har nu avverkat sitt första år som kommunalråd och Inga Hagströms efterträdare i Sandviken.

Annons
Namn: Anette Wiktorsson

Ålder: 50 år

Yrke: Sjuksköterska, kommunalråd

Född: I Östersund i Jämtland

Familj: Maken Tommy, tre vuxna barn, Helena,Jenny och Jan

Bor: I hus i Årsunda

Aktuell: Efterträdde Inga Hagströmsom kommunalråd i Sandviken

Hur har det gått, tycker du?

Jag har lyssnat och lärt mycket under det härförsta året men jag tycker inte att jag har uträttatså mycket än. Men det är mycket på gångnu som kan bli något.

Vad då?

Vi jobbar på att bilda ett livsmiljöråddär vi ger en nystart åt agenda 21 i kombination medfolkhälsa och brottsförebyggande arbete. Det ärju mycket av det som går in i varann. Det är viktigafrågor och handlar om vad som är bra för folksom bor i Sandviken. Det är ett utkast nu som vi ska förankraoch som jag hoppas mycket på.

Det kan inte ha varit lätt att komma i Inga Hagströmsställe?

Nej, det var det inte. Men Inga finns kvar i nyaverksamheter, bland annat som biträdande ordförandei fullmäktige och hon har också mycket representationoch mycket kontakt med det kontaktnät som hon byggt upp undersina 22 år och som är av stort värde förkommunen.

Hur kändes det när du blev vald att efterträdahenne?

Man känner sig alltid hedrad när man fårett förtroende, att folk tror att man kan fixa det. Men jagkände också en viss rädsla inför alla nyaområden.

Vem är du?

Det var en svår fråga. Kan jag fåen ledtråd?

Beskriv dig själv!

Jag är jordnära och nyfiken. Jag brukarinte vara rädd för nya utmaningar.

Saknar du sköterskeyrket?

Nej. Det är faktiskt en förmån attfå byta yrke. Jag har jobbat som sjuksköterska från1972 till 1998, alltid på natten. Och även om jag trivdesbra så är det roligt att få chansen att göranågot annorlunda. Jag har jobbat på Sandvikens sjukhushela tiden, på kirurgkliniken, utom efter sammanslagningendå jag ingick i familjeläkarjouren.

Vad fick dig att en gång i tiden väljadet yrket?

Det var nog lite av en slump. Som barn drömdejag om att bli barnmorska och åka runt i en svart folkvagn,en bubbla. Under gymnasieåldern funderade jag på attbli bibliotekarie eller agronom. Men på loven arbetade jaginom långvården och det var inom det områdetjag fick jobb efter skolan. Jag gick sjuksköterskeskolani Gävle.

Vad tycker du om den sjukvård samhälletkan erbjuda sina medborgare idag?

Det här handlar om en komplex bild. Vi har aldrighaft så bra vård som 1997. Under min tid i yrket harsynen på patienterna förändrats. I börjanfanns patienten till för personalen. På slutet däremotvar det ett väldigt bra bemötande och god kvalitet ochdet har vi fortfarande även om det har blivit jobbigare förpersonalen. Men man kan se på insändare att mångaär väldigt nöjda med den vård dom får.

Var det ett misstag att lägga ner sjukhuset iSandviken, tycker du?

Måste jag svara på det? Jag kan sägaså här, det har inte blivit vad man hoppades, allaförväntningar har inte infriats. Men vi har inte settsista fasen än. Jag har förhoppningar om att kunna fixanågot riktigt bra.

Du har sagt i en intervju att du törs görabort dig? Förklara!

Jag ser inte så allvarligt på mig självoch min situation. Jag inser att i vissa lägen riskerar manatt göra bort sig. Och med ålderns rätt tyckerjag att det inte är så farligt.

Har du gjort bort dig på riktigt?

Ja, nog har jag det men det är inte alla gångersom det blivit något drastiskt av det, mer vad jag självhar upplevt. Som den gången jag var på cykelsemesteri Dalarna. Jag var rätt ung då. När det blev kvällslog jag upp tältet, gjorde mat och sedan somnade jag. Närjag vaknade sken solen så jag steg upp och åt frukost,packade ihop och började cykla igen. Det märkliga varatt jag inte såg några människor på fältenfast det var skördetid. De satt i trädgårdar ochverandor. Och då började jag fundera, kanske var detinte morgon utan kväll, inte halv tio på morgonen utanhalv tio på kvällen. Och så var det. Det kändesrätt snopet. Och jag hann äta både kvällsmatoch frukost inom två timmar.

Både du och din man Tommy gillar att resa!

Ja, förra året tågluffade vi i Europaoch det var intressant. Vi levde som backpackers och bodde påvandrarhem bland ungdomar. Det var intressant och där kundejag vara privat till 100 procent. Året innan åktevi med Greyhoundbuss i USA och det var också intressant.

Bästa resminnet?

Det var de två resorna. Man ser bådedet som är vackert och jättebra och det som ärdåligt och beklämmande. Det är också intressantatt se hur olika man blir bemött när man kommer i jeans,tröja och ryggsäck.

Vilka värdering i livet har präglat dig?

Jag är uppvuxen i ett typiskt arbetarhem. Pappajobbade i järnverket i Hofors och mamma inom restaurangnäringen.Under hela min uppväxt var jag med i Unga Örnar. Föreningslivethade stor betydelse. Det var viktig att vara delaktig, att varamed och ordna och bestämma. Det fick jag göra fråndet jag var liten. Det var intressant att diskutera politik, ävenom vi inte gjorde det hemma.

Hur kom du in på politiken?

Jag gick med i partiet på 80-talet och ficksnabbt förtroendeuppdrag, först som ersättare ibiblioteksstyrelsen.

Få yrkeskategorier blir så utskälldasom politiker? Kan det kännas jobbigt?

Ja, men med viss skillnad. Att bli utskälldför synpunkter och något man gjort, det köperman. Men det är alltid otrevligt med påhopp närman själv inte varit inblandad. Att behöva kläskott för något som hänt på riksplanet,till exempel och där man egentligen inte är ansvarig.

Vad tycker du om Göran Persson?

Han är en otrolig duktig politiker, litet grannav folkbildare. Han har hemskt mycket att ge. Tyvärr ärhan omodern. Han gör sig inte i medierna när han fåren mick framför sig och ska säga något påtio sekunder. Han behöver en timme eller mer på sigoch då kan han måla otroliga bilder. Han behövertid, han klarar inte av snabba klipp. Privat är han lättsamoch kunnig.

Så mediebilden är orättvis?

Ja, mycket. Det vill jag säga.

Hur viktigt är lojalitet för dig?

Det är viktigt. Jag är uppfostrad i dengamla skolan att om man har tagit ett majoritetsbeslut såfår man finna sig i att det är det som gäller.Det finns en tendens idag att man kör sina egna race.

Hur reagerar du på Haider och utvecklingen iÖsterrike?

Det är verkligen tragiskt. Jag har socialdemokratiskavänner som bor där nere. Liksom EU kan man inte göraannat än fördöma, både moraliskt och politiskt.Men man kan undra över hur situationen påverkas, attdet finns en risk att det blir ännu värre. Tyvärr.

I många år var du ordförande i kultur-och fritidsnämnden. Hur har det gått att kombinerade områdena?

Det har aldrig varit något problem och jaghar inget att jämföra med. Så var det närjag tillträdde 1986 och det har rått enighet i allapartier. Det är inte där knäckfrågorna harfunnits.

Vad är du själv mest intresserad av, kultureller fritid?

Jag är allätare. Inte bra på någotmen tycker om mycket. Man kan ju titta på vad jag görprivat. För mig får musik allt större betydelse.Däremot har jag aldrig varit någon tävlingsmänniskaoch inte intresserat mig för tävlingsidrott. Jag tyckerom att se på bandy men mest för att det är såotroligt vackert med de stora ytorna och med det snabba spelet.Det är en tjusning.

Om du tvingades välja mellan bandy och en konsert?

Då blev det nog en konsert. Jag tycker om brarockmusik, inte den extrema, jag gillar modern folkmusik, klassisktoch allt mer opera.

Både du och din man har uppmärksammatsi mindre positiva sammanhang på senaste tiden. Ni ärbåda skönstaxerade. Hur förklarar du det?

Han har inte lämnat in kompletterande uppgifternär han blivit ombedd och därför har vi blivitskönstaxerade. Det finns en anledning, han har haft mycketatt göra och han har dessutom varit sjuk och inte mäktatmed. Det är slarvigt och en stor miss. Vi har haft en förstaträff med arbetarkommunen och ska träffas igen i dagsöndag och berätta vad som hänt. Nu är i allafall alla papper inlämnade. Vi hoppas att de ska accepteravår förklaring och att vi inte har gjort det förvår egen vinnings skull. Det är slarv, helt enkelt.

Det blev också kritik när Tommy fick jobbsom scenmästare i Folkets hus. Var det en svågertillsättning?

Nej, definitivt inte.

Vad var det då?

Har har haft en elfirma i många år ochhar jobbat åt Folket hus. Varför han fick jobbet bordedu fråga Håkan Bengtsson om. Det kanske inte ärså många män som är intresserade av en 70procents tjänst. Men hör det här hemma i en intervjuom mig?

Är det jobbigt att vara så påpassadsom man är som politiker?

Ja, det är det väl. Det är det somtillhör minuskontot för det här uppdraget. Jagkan aldrig bli privat i Sandviken.

Du har blivit politiker i en tid av nedskärningaroch annat elände. Vad tror du om framtiden?

Det är en ny era. Förut kunde man varasom jultomten och dela ut fördelar och komma med nya satsningar.Nu måste man väga saker mot varann och lösa problempå ett helt annat sätt. Det ställer ocksåandra krav på människor. Här i Sandviken, medett stort företag, kunde man förr räkna med attfå ett jobb och behålla det till pensionen. I dagmåste människor mer aktivt söka sin egen utbildningoch kanske starta egna företag.

Och för oss socialdemokrater är det ocksåviktigt att ta ansvar för de som inte fixar de kraven. Dehar också sina berättigade krav som ska tillgodoses.Det är en viktig bit i framtiden.

Chipsfabriken har varit en följetong i mångaår nu. Vad tror du, kommer Sandviken någonsin attfå en halvledarfabrik?

För ett år sedan hade jag inte trott det.Men nu har det börjat röra på sig igen såförhoppningen finns.

Vad tror du om Sandvikens framtid?

Vi har några tuffa år framför ossmen sen ska vi kunna vända eller åtminstone plana ut.

Hur tycker du att samarbetet med Gävle fungerar?

?

Finns det något?

Låt mig fundera.

Borde det finnas?

Jo, vi borde samarbeta mer.

Vad betyder Jantelagen för dig?

Det är ett arv från det förgångnasom vi tyvärr släpar på. Det är dags attbegrava Jantelagen, den hör inte ihop med ett modernt samhälle.

Finns det något som skrämmer dig?

Ja, det är mycket, på olika plan, förstås.Till exempel tendenserna i Österrike men också Sverige,våldstendenser, att man försöker kväsa åsikter.Det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Ettstarkt försvar är människor som vet sitt värde,som känner att de kan vara med och påverka, ta ansvaroch vara en del i samhället.

Vad gör du på fritiden?

Jag tycker om att lyssna på musik, äventeater. Och jag åkte nyligen som föråkare i ettrally. Det var hemskt roligt. Jag tycker om att dansa men detblir dåligt med tid för det. Viktiga nöjen äratt umgås och äta god mat.

Vad är lycka för dig?

Att få känna att man betyder någotför andra. Privat, i personliga relationer men ocksåatt man känner att man uträttar något. Det ärockså en lycka att familjen får vara frisk. Det värdesätterman kanske först när något händer.

Mer läsning

Annons