Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Kjell Rognmo

Det har stormat kring Kjell Rognmo ända sedan han gjorde utredningen om en gemensam räddningskår 1993 och själv blev dess chef. Nu har han lämnat, med god fallskärm, och dessutom fått nytt jobb i Stockholm.

Annons
Namn: Kjell Rognmo

Ålder: 49 år

Yrke: Brandingenjör

Född: I Stockholm

Familj: Sambo med Anne-Marie, barnen Leanitaoch Jonas

Bor: I hus i Sandviken

Aktuell: Lämnar Gästriklands räddningstjänstoch har fått nytt jobb i Stockholm

Vad var det egentligen som hände? Varförtvingades du lämna tjänsten som räddningschef?

Det finns alltid en historia och brandtjänstenär en konservativ verksamhet. Man jämför med hurdet var förr. Då arbetade brandmän 72 timmar iveckan. På senare tid har det kommit krav från politikerna,av ekonomiska skäl, att vidta förändringar. Detvar jag och brandchefen i Gävle som fick uppdraget att seöver organisationen.

Det skulle innebära förändringar och vi hadetydliga krav på oss, en tydlig politisk ledning som vågadefatta beslut. Så fort det gäller förändringarär det ju så att alla inte ställer upp. Man kanjämföra med bråken beträffande sjukhusorganisationeneller lokförarnas situation i Stockholm.

Jag tycker det är viktigt att den som finns i organisationenfår vara med och göra förändringen. Om maninte gör det själv kommer någon annan utifrånoch gör det.

1997 hade vi god ekonomi och förändringen var genomförd.Då fick vi en ny politisk ledning och jag upplever att deninte hade tydliga krav på organisationen. Det blev svårtatt hantera och kändes jobbigt för mig. Det har alltidfunnits ett visst motstånd mot mig men jag har haft uppdragetoch jag kände att jag hade den politiska ledningen bakommig. När det kom en ny ordförande blev jag uppbunden.Jag fick inte vara med längre. Så upplevde jag det.

Jag tycker det är viktigt att man törs prata omdet som är besvärligt. Gäller det förmånersom vuxit fram genom åren måste man kunna diskuteraäven dem.

Jobbade brandmän 72 timmar i veckan? Det låterorimligt!

Ja, de jobbade i två dygn och var lediga iett. Då var det rimligt att de hade fritid även påarbetstid. I dag jobbar de 42 timmar i veckan.

Skulle brandkåren kunna drivas i privat regi?

I dag finns det laghinder för det. Men det luckrasupp på många områden. I dag har vi privat sjukvårdoch privata daghem och skolor.

Var det inte så att idrottsfolk förr itiden ofta sökte sig till brandkåren för dåkunde de fortsätta att träna på arbetstid?

Jo, så kunde det vara. Men det är rimligtatt brandmän får träna på arbetstid eftersomyrket kräver god fysik. Det är få yrken som erbjuderden möjligheten, men jag tycker det är rimligt.

Hur har det känts för dig, med alla skriverieroch alla uttalanden?

Jag har blivit så pass luttrad. Det ingåri spelet. För min del var det ok när jag hade den politiskaledningen bakom mig. Utan det stödet har det varit besvärligt.

Du beskrivs som en skicklig administratör. Ärdu kanske en sån chef som inte ska ha med folk att göra?

Jag gillar folk. Jag är grymt social, sådet tror jag inte. Däremot tror jag att Jantelagen liggerbakom. Också att det finns gammalt groll mellan Gävleoch Sandviken som ligger i fatet.

Hur skulle du själv vilja beskriva dig?

Jag är öppen och jag är snäll.Det har jag fått kritik för. Men jag tycker det ärbättre att vara snäll än dum. Hade jag varit aggressivhade jag fått kritik för det. Man måste varasom man är och acceptera folk för hur dom är, intebedöma folk efter olika fack. Jag tycker att folk har rättatt säga vad dom tycker. Det är viktigt. Det ärsvårare om folk är tysta.

Jag är en ganska hyvens kille, tycker jag själv.

Du kom till Sandviken 1984 från Stockholm, frånstorstad till bruksort. Hur var den flytten?

Mycket spännande och en ny utmaning. Jag harrötter och sommarstuga i Hälsingland så vi togchansen att komma norrut. Och det gick bra. Jag fick nya kompisarhär.

Vilka förväntningar hade du?

Som sagt, brandkårer är en konservativverksamhet. När jag blev brandchef i Sandviken trodde jagatt det skulle jag vara tills jag pensionerades. Men såblev det inte. Dessutom tycker jag det är fel att sitta förlänge på chefsposter. Det gagnar inte utvecklingen.Jag kom hit som 34-åring och försökte fådet trevligt och bra. Och även när det gällde förändringarvar det bra. Man fattade beslut och så körde man.

Vi har kört mycket utbildningar under min tid och äveninvesterat. De senaste 2-3 åren har vi köpt nya brandbilarför omkring 15 miljoner. Materiellt sett och när detgäller utbildning ligger vi väl framme i Sverige.

Hur ser du nu på dina år i Gästrikland.Vad har varit bra?

Den politiska ledningen tidigare var bra. Jag lärdekänna en del politiker och de har det inte lätt.

Under de här åren har jag fått självinsikt.Jag har lärt mig mycket och har mognat. Jag har träffatmånga människor och har utvecklats i yrkeslivet. Ochså har jag blivit 16 år äldre.

Är det något du ångrar?

Nej. Gjort är gjort. Om något har blivitfel så får man ändra på det och rättatill. Då får man inte ha prestige.

Att bli brandman var förr i tiden ett drömyrkeför många pojkar. Är det fortfarande ett drömyrke,tror du?

Ja, det är det. Det märks på attmånga söker tjänster. På grund av neddragningarblir det inte så många nya tjänster och det göratt medelåldern i kåren höjs. Men helt klartär det ett drömyrke bland pojkar, liksom att bli lokförareeller polis.

Och bland småflickor?

Ja, det tror jag. Fast det ska vara en viss sortsflickor. Jag har inget emot kvinnor i yrket. Klarar de av testernaså är de behöriga. Det ställs vissa krav,bland annat på styrka. Det är ju ett mansdomineratyrke och material och annat är anpassat efter starka karlar.Men nu kommer det flera kvinnliga brandingenjörer och detkommer också kvinnor, både till heltidskårernaoch deltidskårerna. De första här var i kåreni Järbo i slutet på 70-talet.

Kvinnor duger till att bli poliser och militärer.Skulle kvinnor kunna vara till fördel även som brandmän?

Kvinnliga poliser kom på 60-talet och har visatatt de behövs. Bra kvinnliga egenskaper är intuitionoch känslor.

Annars är det mycket macho i kåren?

Det är stora starka killar som är brandmänoch de behövs när det blir tungt att bära.

Var det ett drömyrke för dig?

Att jag valde det här yrket beror nog mest påatt min mor arbetade på Statens brandinspektion och tyckteatt brandingenjör kunde vara ett passande yrke för mig.Så det var nog mer en tillfällighet.

Och du har inte ångrat valet?

Nej, jag har haft glädje av att vara brandmanoch få uppleva ett gott kamratskap. I kåren finnsen jargong som passar mig.

Du har nu fått nytt jobb som brandchef i Stockholm.Känns det som en revansch?

Jag blir inte brandchef utan områdeschef. Nej.Det som har varit har varit. Och nu är det något nyttpå gång. Man kan inte hänga upp sig pådet som hänt. Det är spelets regler. Nu är detframtiden som gäller.

Vad du ska göra?

Stockholm omfattar 900 000 personer. Jag fåransvar för ett område med 300 000 invånare ochjag ska jobba med att samordna utryckningsverksamheten med förebyggandeverksamhet. Det ligger i allas intresse att ha en god förebyggandeverksamhet och att den integreras. Jag tycker det är helträtt att allmänheten får utbildning så attman kan börja släcka själv hemma iställetför att ringa brandkåren. Det här är storafrågor i Stockholm.

Hur fick du jobbet?

Jag sökte och blev uttagen till intervju. Ochså blev jag utvald. Det är klart att jag blev gladnär jag fick ett jobb som jag sökt.

När börjar du?

Den 14 februari.

Kommer du och familjen att flytta till Stockholm ellerkommer du att pendla?

Jag kommer att veckopendla i början. Sen fårvi se hur det faller ut. Vi har ju inga småbarn att ta handom så det finns olika lösningar.

Har du familj kvar i Stockholm?

Ja, jag har en syster i Stockholm och en i Linköping.

Kan du tänka dig att lämna Sandviken ochflytta till Stockholm?

Självklart. Är man från Stockholmså är man. Men jag är inte säker påatt det blir så. Den här kombinationen kanske bliralldeles perfekt.

Du har lyckats får en fallskärm som intepåverkas av ett nytt jobb. Hur känns det att bli miljonär?

Det märks inte så mycket eftersom dethandlar om en pensionsförsäkring. Och jag anser hellerinte att det är en fallskärm, utifrån det kontraktjag hade. Jag hade garanterat jobb på brandkåren,om än inte som chef. Det här handlar inte om en fallskärmutan om en uppgörelse.

Vad betyder pengar för dig?

Som för alla andra, de är bra att ha. Mendet viktiga är att vara frisk och kunna stå påbenen. Jag är inte materialist på det sättet.Pengar är ingen stor grej.

Vad är viktigt i livet för dig?

Att man får vara frisk. Att ens nära hardet bra. Jag jobbade som brandman i Stockholm i åtta åroch har kört mycket sjuka människor och offer i trafikolyckor.Då inser man hur viktigt det är att familjen har detbra. Jag kan också bli illa berörd när jag serhur folk har det, till exempel gatubarn. Det känns såonödigt.

Vad gör du på fritiden?

Just nu har jag lagt golv och målat. Vi harjust flyttat in i det här huset. Sen spelar jag litet gitarr.Jag gillar musik. Jag är Beatlesfreak och tycker om 60-talspopmen även klassisk musik. Och nu på senare tid har jagockså blivit intresserad av balett, men det kanske jag inteska berätta. Min syster dansade balett som barn och dåtyckte man att det var helknäppt. Men när man ser påTV hur vältränade och hur grymt engagerade de ärså blir man litet imponerad.

Du har varit ordförande i Högbo ridklubb.Är du fortfarande engagerad?

Jag var ordförande i åtta år. Detvar min dotter som red, det var så jag kom in på det.

Vilka tankar har du inför framtiden?

Jag står inför en ny utmaning och detär mycket spännande. Det är en ny uppgift och detkommer att bli mycket jobb. Det känns positivt. Jag ser ljustpå framtiden.

Vad är lycka för dig?

Att dom i familjen mår bra. Att man har kontaktmed varann. Visst skulle det vara kul att vinna på Bingolottomen det är inte det som är lycka.

Mer läsning

Annons