Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Marianne Eriksson-Frohm, del 2

Annons
Dricker du själv alkohol?

Ja, och jag tror inte det är alkoholen i sigsom är problemet. Problemet är något annat. Alkoholenär ett symtom på något. Det finns människorsom äter bort sin ångest, som dricker bort sin ångest,en del grälar bort sin ångest eller springer bort den.Det finns olika sätt.

En kvinna sa till mig en gång att om det finns alkoholproblemi din familj så tycker jag att du överhuvud taget inteska dricka alkohol. Varför inte då? Jag hade inte tänktpå det. Då kom jag på att jag har valt ett egetförhållningssätt till alkoholen. Jag dricker detjag tycker är gott när jag tycker det är gott attdricka. Förstår du? Jag dricker inte för att någonannan tycker att jag ska dricka. Jag är inte förtjusti vitt vin så blir jag bjuden på det tackar jag nej.Jag känner att jag själv bestämmer om jag ska drickaeller inte. Jag har svårare att avstå från godmat, en god ostbit till exempel.

Barn till föräldrar som har alkoholproblem ska intebehöva bära den bördan en gång till. Fastdet får dom ofta göra.

Många tror att jag är besvärlig med alkoholför att jag har läst det på något papper.Folk får nämligen inte sprit här så attdom blir fulla. Det bara är så. Det vet folk. Det ärnågonting som jag känner inom mig och som jag kan förmedlatill min personal. Att de ser när det inte ska vara någotmer.

Så hur var din barndom?

Jag hade andra fördelar. Jag var väldigtbortskämd av mina föräldrar. Inte med pengar menjag fick fina saker jämt. Men jag hade ingen egen sängnär jag växte upp.

Var låg du?

I början mellan mamma och pappa. Sen pårumssoffan. I dag skulle det inte vara tänkbart. Det väckeren massa tankar när man börjar prata.

Hur kom det sig att du som är stockholmsflickavalde centerpartiet?

Först och främst tycker jag att hela Sverigeska leva. Jag tycker inte om storstadsgetton. De har misslyckatsöverallt, i USA, Mexiko. Och så gör man påsamma förbaskade sätt i Sverige. Vi har ett stort vackertland och jag tycker att vi ska använda oss av det.

Idag handlar många frågor om djurhantering.

Jag tycker det är fruktansvärt. Men sedanmin tid i landstinget har jag slutat med att gå omkringoch vara ledsen för att hur saker och ting fungerar. Manramlar ner i någon slags grop och tycker synd om allting.Jag har blivit mer så att jag hellre tar tag i saker. Jaghar faktiskt talat med en herre på Kommunförbundetom något som jag tror på. Vi är ett stort landmed massor av tomma ängar. Vi skulle kunna ta hand om hurmycket djur som helst här, hela Europas köttproduktion.Men det skapas inte möjligheter för bönderna attöverleva. Man föder upp djur här och skickar domtill Holland för slakt. Och där står korna travadepå varann.

Är du orolig för galna-ko sjukan?

Nej. Man måste sätta alla faror i liveti sina proportioner. Jag tycker inte att det är den störstafaran. Så länge man får sälja en enda cigarett.

Serverar du importerat kött?

Just nu har vi kött från Australien.

Har du lämnat politiken helt?

Ja, fast inte i min själ. Jag är såoerhört tveeggad men det går inte att jobba i ett litetparti om man vill påverka i de stora frågorna. Detmåste man acceptera.

Vartåt lutar du?

Ja, vart? Jag är ju för egen företagsamhet.Men jag är väldigt mycket arbetare och trivs med det.Och jag tycker det är konstigt att vår arbetarregeringtycker att man ska studera så att man slipper vara arbetare.Det är så töntigt.

Fast jag tror på människans egen kraft.

Du satt i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ja, och det vi gjorde när vi startade den nämndenvar att man skulle ha sin egen doktor. Det var målet. Primärvårdenskulle bli mer tillgänglig och finnas där människornaär. Att primärvården och sjukhuset skulle samarbeta.Istället blev det två enheter, två huvudmän.I dag är sjukvården svårtillgänglig förallmänheten. Det jag inte kan förstå är attman måste söka två doktorer för att kommatill en. Det måste ta mer tid med alla remisser och telefonsamtal.Men man litar inte på människorna utan gör detbesvärligt för folk. Och så var inte tanken.

Vilken är meningen med livet?

När jag var liten sa min pappa så härtill mig när jag frågade varifrån den förstamänniskan kom. Det är det lika bra att man slutar funderapå för annars blir man bara tokig. Så kan jagkänna när jag börjar fundera över meningenmed livet. Jag känner mig glad nästan varje morgon närjag vaknar. Jag försöker att göra så braifrån mig som jag kan i livet. Men visst kommer tankarnaibland.

Mer läsning

Annons