Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Maud Olofsson

Annons
Det är Gävle den 19 april och dethar gått precis en månad sedan Maud Olofsson valdestill partiordförande i Centerpartiet.

Hon har fått en flygande start och när vi mötssäger hon att tiden sen valet har varit hektisk, intressant,spännande och rolig.

Namn: Maud Olofsson
Ålder: 45 år
Yrke: Partiledare för centerpartiet
Född: Och uppvuxen i Högbyn i Örnsköldsvikskommun. Familjen aktiv i centerrörelsen. Pappa Harald Olssonvar oppositionslandstingsråd i Västernorrland. BrodernDan Olsson är oppositionsråd i Örnsköldsvik.
Familj: Gift med Rolf Olofsson, personalchef,tidigare kommunalråd i Robertsfors kommun. Barnen Per, 19,Eva, 17 och Jan, 15
Bor: I Högfors i Bygdeå, Robertsforskommun

Redan kan man avläsa Maud-effekten. Partiets popularitethar ökat. Sifo-mätningar registrerar att sympatiernaför partiet har ökat med två procent, till 6,5procent.

Och Maud är naturligtvis glad.

Men hon tar inte åt sig äran. Den som är såuppenbar för alla andra. Plötsligt kommer det en positiv,självsäkert glad kvinna som partiledare, som inger hoppoch framtidstro. Visst måste det påverka Sifos siffror.

Men Maud själv säger, att de goda siffrorna ärresultatet av ett långt och medvetet politiskt arbete. Manhar jobbat med att förnya både organisationen, somblivit plattare och mer modern, med egen hemsida, och politiken.Det är ett uthålligt folkrörelseparti hon blivitledare för. Ett parti som inte går av för hackor.

Är det typiskt kvinnligt att inte ta åt sig äran?
Jag försöker pressa henne när vi möts.

Hon sträcker sig så långt som att sägaatt hon är den hon är. Att hon inte tänker försökavara något hon inte är. Hon tänker göra sittbästa i sin nya roll.

- Vi får se hur långt det räcker, sägerhon.

Och visst är hon glad åt siffrorna.

Maud kommer med tåg till Gävle, med sin pressekreterare.På stationen möter Björn Brink från Ljusdalsom ska köra de två med bil upp till norra Hälsingland.Där väntar partifolk på sin nya ledare och därska det på kvällen bli ett Livskraft-möte medSusanne Alfengren och Maud.

Att Maud får bilskjuts beror på att det inte fannsnågot anslutande tåg som passade och på dethär sättet får man en timme mer av Mauds dyrbaratid.

Och Björn är nog både glad och stolt överatt få köra sin nya partiledare. De har träffatsförr, har till och med dansat tillsammans.

- Hon är duktig på att dansa, Maud, sägerhan.

Och Maud kontrar. Det fina med Centerpartiet är att maninte bara träffas för att prata politik. Man ser äventill att ha trevligt. Och då är dans ett välkommetinslag. Visst gillar Maud att dansa.

Jag tar plats i baksätet med Maud och under den tid dettar att åka till Bollnäs pratar vi om allt möjligt.Om barn, om hennes egen uppväxt och vilka värderingarhon fått med sig, om politik och Gud.

Maud har lätt för att kommunicera.

Hon svarar snabbt, pratar lätt och ledigt. Och såatt man förstår.

Och det har hon fått mycket respons på.

Som efter det pinsamma när hon blev utfrågad ompartiets politik och inte kunde svaret på en fråga.

Maud blev både ställd och bestört.

Hon är påläst. Hon tycker det är viktigtatt kunna och därför var det pinsamt.

- Men jag hade inte kunnat ana vilket stöd jag fick frånmassor av människor. Som sa att det viktiga är inteatt jag kan alla detaljer. Det viktiga är att jag ärden jag är och att jag pratar så att folk förstår.Det värmde.

Att politiker i dag bara pratar tekniska frågor, sökerlösningar i tabellform och procentsiffror är någotsom Maud värjer sig mot. Hon talar om helt andra saker, omengagemang, om visioner. Om hur riskabelt det är om politikenblir för teknisk, för då ökar klyftorna mellande folkvalda och folket.

Och hon anser att både medierna och politiker har ansvarför den utvecklingen.

Den politiska debatten är viktig. För Maud handlardet om nära kommunikation, om att ingjuta mod, ge självkänsla,väcka lust till engagemang.

Det handlar om att visa medborgarna att politiker blir manför sitt engagemang. Inte för att få makt ochpengar.

Hon sitter inte i riksdagen.

Det bör naturligtvis en partiledare göra.

Just nu är det en fördel för Maud. Fram tillnästa val har hon tid att åka landet runt och träffamänniskor. Och det är just det hon gör.

Hur reagerar familjen? Vad säger barnen?

Jo, det finns en överenskommelse. Maud får intevara hemifrån hur mycket som helst. Och när familjenär tillsammans får inget annat störa. Det gälleräven vid telefonsamtal, att Maud måste vara närvarande.

Hennes tre tonårsbarn är politiskt intresseradeoch debatten hemma vid köksbordet är ännu livligareän vad den var under hennes egen uppväxt.

Hon fick en trygg uppväxt. Hon fick lära sig attta ansvar. Alla skulle hjälpas åt. Och det goda samtaletvar viktigt.

- Jag är född, därmed börjar mitt ansvarsom medborgare, säger Maud.

Respekt är ett ord som är viktigt för henne.Att visa respekt för andra. Det lärde hon sig av pappa,som även han var centerpolitiker.

Han hade stor respekt för allt och alla, för medmänniskoroch han respekterade sina barns åsikter. Han pläderadeallas lika värde.

Däremot hade han ingen respekt för överheten.Myndigheter skulle ifrågasättas.

Den här inställningen hemifrån gjorde attMaud blev obstinat i skolan. Om något var fel sa Maud ifrån,på samma sätt som pappa alltid sagt ifrån.

Diskussionerna hemma var tuffa. Pappa bjöd motståndoch därmed visade han sin respekt.

Så jag testar Maud.

Vad tycker hon om invandringen i Sverige?

Bra. Säger hon. Invandring har alltid funnits och haralltid varit positiv, det har gett goda impulser utifrån.

Men de som kommit till det svenska samhället måsteockså få tillgång till den svenska arbetsmarknaden.Annars blir klyftorna för stora.

Visst är det bra att kräva kunskaper i svenska.

- Men bäst svenska lär man sig nog när manär ute i arbetslivet, säger hon.

Jag tar upp Centerpartiets mörka historia under förraseklets mellankrigsperiod. Hur nazistinfluerat var partiet? Partiledningenhar lovat att oberoende forskare skulle få granska arkiv.Så har inte skett och Gefle Dagblads ledarskribent ChristianDahlgren har efterlyst den forskningen.

Jag, vet, säger Maud. Men det fungerade inte tidsmässigtmed de tilltänkta forskarna.

Dessutom säger Maud att hon tror att alla politiska partierunder den tiden hade problem med nazistiska tankegångar.Om möjligt var problemet mindre inom Bondeförbundet,som var engagerat i andra frågor. Säger hon.

Vad tycker hon om homosexuellas rätt att adoptera?

Alla ska självklart ha samma rätt att prövassom adoptivföräldrar, säger hon. En prövningär nödvändig eftersom barnens bästa ärallra viktigast.

Men sen gäller att alla ska ha samma rättigheter.Alla människor har lika värde.

Hur är det att vara kvinna i politiken?

Här blir Maud upprörd. Faktiskt till och med oerhörtupprörd. Det har hänt ofta att hon har blivit bemöttmed mindre respekt, just för att hon är kvinna.

Nu har hon lärt sig att hantera situationer.

- Känner man till härskarteknikerna så blirman inte så överraskad. Då kan man användamotdrag, säger hon.

Vad drömde hon om som barn?

Hon säger att hon aldrig haft några speciella drömmar.Definitivt inte att bli partiledare. Och tanken att hon skullefå den positionen kom mycket sent, bara någon månadföre själv valet.

Genom hela livet har hon utvecklats och njutit av varje steghon tagit, inom jobbet och inom politiken.

- Jag har helt enkelt alltid försökt göra mittbästa och försökt göra något roligtav det hela, säger hon.

Den enda dröm hon kan konkretisera är att hon harvelat ge sina egna barn samma trygga grund som hon självfick.

Och som sagt, de har vuxit upp till debattglada ungdomar.De delar inte mammas och pappas politiska åsikter. Inteän i alla fall.

- Det är bra. De måste hitta sin egen uppfattning,sin egen plattform. Det är viktigast, säger hon.

Centerpartiet är ett gammalt bondeparti. Hurekologiskt sinnat är partiet? Hur mycket stöder mankrav-tänkande?

Maud säger, bönder måste samverka med naturen.De om några har koll på vad som händer om maninte sköter sig. Därför är miljötänkandetstarkt i partiet. Människan, naturen och marknaden måstesamsas. Man får inte ta bort människans initiativkraftoch entreprenörsanda.

Att ekologiskt odlande inte har slagit igenom mer beror påkonsumenterna, som inte har velat betala det högre priset.

Men ekologiskt jordbruk, det kan vara det som finns i Norrland,säger hon.

Själv reagerar hon starkt på alla djurtransporteroch fattar inte att man måste transportera levande djur.Det är både sjukt och korkat, anser hon.

I framtiden kommer det att krävas större öppenhetbeträffande metoderna för jordbruket.

Har hon några dåliga sidor?

Maud har svårt för att komma ihåg namn. Ochdet kan vara en stor nackdel, speciellt som hon är såintresserad av människor.

- Jag är tidsoptimist också. Folk får väntapå mig, erkänner hon.

Vad tycker hon om årets budget?

- Jag blev jättebesviken, säger hon.

Budgeten klyver landet regionalt. Socialdemokraterna göringet för att lösa problemen. Björn Rosengren hadelovat pengar till vägarna. Men av det löftet blev intet.Bara en arbetsgrupp med samarbetspartnerna miljöpartiet ochvänstern. Och det lovar inte gott.

Sen finns det inga åtgärder för företagen.Däremot spär man på bidragen istället föratt sänka skatterna för låginkomsttagarna, somcentern förespråkat.

Det är viktigt för självkänslan att manfår något kvar i plånboken.

Och hon tycker det är konstigt att socialdemokraterna,som liksom centerpartiet, är ett folkrörelseparti, inteser att deras medlemmar med den här politiken blir lika beroendeav bidrag som de en gång i tiden var av brukens patroner.

En typisk valbudget, tycker Maud.

Och hon ser också risker, att man gör samma saken gång till med budgeten. Ökar på bidrag somger ett beroende och som sedan blir smärtsamt om man återtvingas skära ner på dem.

Den politiken är väldigt underlig, tycker Maud.

Hon vill utmana regeringen. Och då måste de fyraborgerliga partierna agera gemensamt.

Tror hon på Gud?

Ja, svarar hon spontant. Och meningen med livet är entro på kärlek, att vi ska lära oss att älska.Det handlar om humanism, om vårt förhållandetill oss själva och omgivningen. Om respekt för varann.

Allt i livet är så både komplicerat och genomtänktatt det måste finnas något mer och i den förvissningenär hon trygg.

Hon tror att själen är odödlig och påreinkarnation.

Och meningen med Mauds liv, det visade sig vara att bli partiledare.

- Ja, säger hon. Det hade jag varken planerat eller tänkt.Men nu blev det så.

Hur det sedan kommer att gå, det står kanske skriveti stjärnorna.

Mer läsning

Annons