Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Peter Hallner

Annons
Det har varit mycket kring Swebus den senastetiden.

Bussar som inte kan köra på grund av snö.Buss som kör in i sopbil. Och bussar som vandaliseras.

Namn: Peter Hallner
Ålder: 39 år
Yrke: Chef för Swebus i Gävleborgslän
Född: Och uppvuxen i Sandviken
Familj: Hustru och son, snart fyra år
Bor: I lägenhet i Sätra

Hur är det att vara chef för Swebus justnu?

Just nu är det mycket. Otroligt mycket, både närdet gäller resenärer och förarna. Jag är gladatt det inte blev värre än två armbrott, skärsåroch blåmärken när bussen körde in i sopbilen.Men föraren mår mycket dåligt.

Det blir mycket efterarbete när olyckor händer.Sen tycks det som om allt händer slag i slag, som det härmed glaskrossningen.

En olycka kommer inte ensam.

Det känns så.

Hur hanterar du situationen?

Vi har beredskap och en organisation för när olyckorinträffar och nu ser vi att det fungerar. Men det ärsynd att behöva testa i skarpa lägen. Jag har väldigtmånga duktiga medarbetare som gör sitt.

Det är dessutom många som klagar påbusstrafiken. Hur hanterar du klagomål?

De försöker vi i största mån besvara.Vi hanterar dem som reklamationer. Jag skulle vara orolig om folkinte klagade, om vi inte fick synpunkter och klagomål. Senkommer väl en del med synpunkter som man kan ha åsikterom.

Om du själv får klaga, vad är jobbigt?

Jag trivs så vansinnigt bra med jobbet så jagkan inte klaga. Men det blir långa dagar, vanlig arbetstidmåndag till fredag räcker inte till.

Så du har inte hunnit ta busskort?

Nej, busskolan stänger för tidigt på kvällarna.Jag började för ett år sedan men har inte hunnitfullfölja. Egentligen är kravet här att alla skaha busskort, det är en policy, men dom glömde frågamig om det vid anställningsintervjun. Och det är välinte meningen heller att jag ska köra buss. Men det kan bliepidemier eller andra kriser när jag skulle behöva hoppain.

Själv tänkte jag, en helgkväll för etttag sedan när jag åkte femmans buss från Harkskärin till stan att det kändes som om jag var i ett öststatsland.Dörrarna fungerade inte, bussen var sliten, bromsarna gnissladeoch servostyrningen verkade vara ur lag. Hur har det blivit såhär?

Hela bussbranschen är en krisbransch. Vid senaste upphandlingentog vi hem fyra paket av fem i länet. Vi tappade i Söderhamn.Priserna har gått upp 42 procent och det talar sitt tydligaspråk. Vi lever på kommunala pengar. Vi har tre olikaavtal, stadstrafiken, landsvägstrafiken och Wasatrafik iHälsingland. Till sommaren blir det en ny upphandling förstadstrafiken.

Är det hård konkurrens?

Swebus är störst i landet, följt av Linjebussoch Busslink och vi ligger i samma prisnivå. Vi konkurrerarnär vi lägger anbud men därefter samarbetar vi,till exempel när vi tappade i Söderhamn. Då samarbetadevi för att lösa personalfrågorna.

Är villkoren för tuffa?

Både ja och nej. Det är en tuff bransch. Men detär kommunerna som ger budgetförutsättningarna,som ritar upp tidtabellerna. Problemen är att det ärmycket trafik på morgnar, eftermiddagar och helger och litettrafik mitt på dagen. Då måste vi ha deladepass där förarna får ta paus mitt på dagen.Då kan arbetspasset spänna över 12 1/2 timme perdag och det är ingen bra arbetsmiljö. Idealet vore omde kunde arbeta fyra timmar och få betalt för åtta.

De gånger jag besökt Uppsala har jag imponeratsav deras nya fina bussar, som går miljövänligtoch finns i olika storlekar. Varför har vi så gamlabussar här i Gävle?

Det beror på gamla avtal med X-trafik. Men jag kan lovaatt det kommer att se bättre ut under år 2001. Vi kommeratt få väldigt mycket nya bussar. Vi håller nupå att fräscha upp många och de äldsta bussarnaförsvinner mer och mer. Om två år, sommaren 2003,kommer inga bussar att vara äldre än två år.Med nuvarande avtal kan vi inte investera i fordon. Ekonomin ärextremt ansträngd. Men vi tummar aldrig på säkerheten.

Det tvivlar nog dom på som har fastnat i bussdörrarna!

Det förstår jag att dom gör. Det härär ett problem främst med stadstrafiken i Gävle.Det finns en lag att det ska finnas klämskydd på bussarnamed automatiska dörrar men inte på dom som inte ärautomatiska. Problemet är klämskyddet, som bestårav luft i en slang i dörren. Den ska reagera om någotkommer i vägen, en hand till exempel. De här skyddenär känsliga för värme och kyla och därförfår vi problem i maj och september när det bli varmtpå den svarta listen på grund av solen medan det ärkallt i luften. Dörrarna fungerar på verkstaden menute i trafiken kan det bli problem.

Varför är alla bussar så stora. Voredet inte bättre ekonomi att ha små bussar pålågtrafiktider och -linjer. Billigare i inköp, billigarei drift och kanske till och med lättare att köra?

Nej, det är det inte alls. Det är svårt attfå tag i mindre bussar och de är inte billigare änfullstora bussar. Vi måste ha bussar som är dimensioneradeefter det totala flödet. Vi skulle utnyttja fordonsparkendåligt om vi hade små bussar också. Det skulleinte bli någon ekonomi alls.

Får Swebus förare utbildning i att körai vinterväglag?

Nej, men från och med nu har vi inlett ett samarbetemed Markbyggarna och fått till stånd en halkbana närastan. Och där ska alla förare ha möjlighet attprova på riktig halkkörning.

Men det är inte obligatoriskt?

Nej, det är frivilligt. Men vi har startat en utbildningdär alla ska få diplom och där alla ska fåen utbildning med en hög lägsta nivå, bland annati servicekänsla. Det är viktigt med utbildning och attman får chansen att utvecklas så att man inte fastnari fack.

De senaste åren har vi haft problem med rekryteringav bussförare. Förr var det vanligt att folk hade bådebilkörkort och busskort. I dag är det dyrt att ta bilkörkortoch det är inte många som har busskort. Därförhar vi inlett ett samarbete med arbetsförmedlingen därpersoner som skulle passa som bussförare, som har servicekänslaoch rätt inställning till resenärerna, kan fåutbildning. De får lära sig att köra buss ochi den utbildningen finns även halkbaneövning med. Deutbildas på våra linjer och får därförlinjekännedom. Sedan behöver de bara lära sig kassamaskinenoch företagets policy. Det är en utbildning som tar14 veckor och som leder till anställning.

Vilka klagomål får du från dinachaufförer?

Det är främst arbetstiderna och lönen ärde heller inte nöjda med. Genomsnittslönen fören busschaufförer är 15 500 och därutövertillägg.

Stressen då?

Jovisst. Vi ska ju köra efter samma tidtabell vare sigdet är fin sommarväg eller högtrafik i snökaos.Och det kan upplevas stressigt för en del. Men mångahanterar det också mycket bra. Gävle är en stadsom på en fredagseftermiddag när folk har fåttlön är som rena trafikinfarkten. Därför välkomnarjag att politikerna kommer fram till rätt beslut närdet gäller en centrumhållplats snart.

Var vill du ha den?

Definitivt på Nygatan vid Stortorget. Det är denmest naturliga platsen för resenärerna och det ärderas bästa vi måste ha för ögonen. Som debattennu går verkar det vara handlarnas åsikter som ståri fokus. Men vi kommer att få ett resecentrum vid stationenoch där ska alla busstrafik gå in och likasåtill en centrumhållplats. Och den sträckan ska gåsnabbt. Det innebär att en del av Nygatan måste stängasav för biltrafik.

Hur stor del då?

Från garageinfarten vid Domus till Norra Kopparslagargatan.Eventuellt skulle det räcka med till Norra Kungsgatan.

Hur blir busstrafiken i framtiden. Priserna gårupp, turerna blir färre?

Ja, någon måste ju betala. Men det är intevi som är beställare, det är kommunen.

Tycker du att kollektivtrafiken skulle vara gratis,som i Ockelbo?

Nej, det tycker jag inte.

Varför inte?

Det har jag aldrig funderat på. Men det känns felatt kommunen skulle betala för medborgarnas resvanor. Däremotkan jag se ändringar på sikt, när vi fårnettoavtal.

Vad menas med det?

När vi blir entreprenörer och får en del avbiljettintäkterna. Då kan det bli intressant att påverkadet hela. Nu tjänar vi lika mycket oavsett om bussen gårtom eller full. Och det är olyckligt.

Är det farligt att åka buss?

Nej, inte alls.

Varför finns det inte bälten i bussarna?De finns i bilar och flyg!

Det finns ingen lag om det.

Borde det finnas?

När det gäller landsortstrafiken, ja. Och därkommer vi också att ha bälten framöver. Närdet gäller stadstrafiken är det inte praktiskt möjligt.Det är ganska få sittplatser och många ståplatser.Däremot finns det möjligheter att fästa barnvagnaroch rullstolar.

Om du fick bestämma helt och hållet, vadskulle du göra då?

Då skulle jag bygga en kollektivtrafik i länetså att ingen skulle behöva åka bil till jobbet.Alla skulle ha ekonomisk vinning på att åka buss.Det skulle vara det enda alternativet, oavsett om man bodde istan eller på landet.

Nu är det billigare att ta bilen om man ärtvå än bussen?

Jag tror att man skulle kunna finna lösningar med familjekort.Att ha differentierade priser med tanke på om man åkeren gång i veckan eller varje dag. Men får titta påde resandes behov. Gör man det kanske bilparkering härvid grannen Ericsson, skulle vara tom.

Vem är du själv? Varifrån kommer du?

Jag är uppväxt i Sandviken som nummer tvåav fyra bröder. En bor kvar i Sandviken, en är grannemed mig i Sätra och en bor i Ockelbo.

Vad ville du bli?

Lastbilschaufför.

Och det blev du?

Ja, jag körde för poståkeriet. Sen blev jagarbetsledare istället.

Jag såg i gamla klipp att du blev informatör!

Ja, det var rätt kul. Jag informerade om de olika jobbensom fanns på posten.

Sen rapporterades det att du dansade och spexade vidinvigningen av den nya postterminalen i Gävle. Berätta!

Det är värst vad du vet! Då jobbade jag medatt sälja transporttjänster tillsammans med Stefan Byman.Vi uppträdde några gånger iförda hattaroch målade ansikten på magarna. Det var rättkul. Det hade jag nästan glömt bort.

Sen blev du taxichaufför. Varför?

Jag blev arbetslös och eftersom jag alltid har gillatatt jobba började jag köra taxi. Jag körde taxipå heltid i fem månader.

Hur var det?

Det var ett kul jobb, men kom i nära kontakt med kunden.Men sedan hände en sak en natt som gjorde att jag slutadedagen efter. Jag fick ett gäng i bilen med knivar. Dåblev jag livrädd och slutade.

Blev du skadad?

Inte fysiskt men psykiskt. Det sitter i fortfarande. Närjag ser sådana gäng bränner det till fortfarande.Jag vet att det är fel att dra alla över en kam.

Ville de åt dina pengar?

Nej, de ville bara visa sin makt. De tvingade mig att körarunt i stan i en timme och det gick inte att larma när manhade en kniv i magen.

Vad gjorde du sen?

Då tänkte jag att det var dags att jag utbildademig. Jag gick en drygt ettårig utbildning i transportekonomipå högskolan i Kristianstad och fick sen jobb som speditörpå ett transportföretag i Gävle. Där jobbadejag i två år. Sen såg jag att Swebus sökteen platschef för trafiken i Sandviken. Och fast jag hadesvurit på att inte återvända dit så söktejag jobbet. Men jag flyttade inte dit. Efter fyra månaderblev jag uppringd av chefen och erbjuden jobbet som chef förSwebus Gävleborg. Och nu sitter jag här, sedan december1999.

Vad har du emot Sandviken?

Jag trivs jättebra i Gävle. Men Sandviken ären trevlig stad också. Jag hade en otroligt bra uppväxtdär. Det är en lagom, svensk stad. Men jag har ingaplaner på att flytta dit igen.

Hur ser du på ledarskap?

Mer läsning

Annons