Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Peter Lindberg, del 1

Annons
Äventyren fortsätter för PeterLindberg, dykaren från Gävle som blev världskändisnär han bärgade galeasen Jönköping, lastadmed champagne och konjak.

Nästa projekt är DC3:an som försvann 1952.

Namn: Peter Lindberg
Ålder: 30 år
Yrke: Dykare, driver företag
Född: På BB i Uppsala, uppvuxeni Skutskär
Familj: Ingen egen, föräldrar ochsyskon
Bor: I lägenhet i Gävle

Hur är läget?

Jag hoppas att DC3:an blir nästa projekt meninget är bestämt i dag. Om en vecka ska jag ha ett mötemed produktionsbolaget Strix och TV3 och då får jagbesked.

Vad tror du själv?

Det finns intresse. Och jag är optimist. Jagtror att de köper projektet.

Hur mycket pengar handlar det om?

Inte allt för mycket. Det rör sig om enhalv miljon i runda svängar och det är självkostnadför båten och all sökutrustning.

Och du själv, är du miljonär ellerkonkursmässig?

Det har varit upp och ner men nu är det nogmest åt konkurshållet.

Nyligen var det konkursförhandlingar i Gävletingsrätt och det gällde egentligen småsummorjämfört med de miljoner som det tidigare handlat om.Hur gick det?

Det gick bra. Jag betalade skulden. Vi tog oss urknipan.

Ditt senaste projekt är att dyka efter ett flygplan.Varifrån fick du den idén?

Först måste jag säga att det ärskillnad mellan att dyka efter och söka efter. Och det handlarom att söka efter flygplanet. När man dyker använderman andra metoder och det gör man först när manhittar något.

Det var någon i Stockholm som jag kom i kontakt medsom tyckte att vi borde fördjupa oss i DC3:ans försvinnande.Och Stefan Karlsson, en jurist som jobbar för mig, börjaderota i Krigsarkivet i Stockholm och där hittade han ett dokumentsom inte var känt tidigare. Det var för ett halvårsedan ungefär.

Meningen från början var att vi skulle samarbetamed Bengt Grisell, som var inblandad i TV4:s och DN:s sökningnu i sommar. Vi skulle söka på var sitt ställeutan att konkurrera. Men sen satte dom igång utan oss ochdå avvaktade vi ifall de skulle hitta planet. Men det gjordede inte och därför går vi vidare nu.

Bengt Grisell, som är forskningsingenjörhar uttalat sig och sagt att han är skeptisk till dina uppgifter.Din kommentar!

Det där fattar jag inte.

Vad är vinsten, eller kanske vitsen med att dykaefter det planet?

Det handlar om att lösa själva mysteriet.Sen är det också bra med publicitet för oss ochuppmärksamhet blir det helt säkert om vi sökerefter DC3:an.

Och om ni inte får Strix med er?

Vi har fört diskussioner med större företagatt eventuellt gå in så då får vi se.Men Strix i första hand.

Du är ägare till en minsvepare som liggerhär vid Briggen Gerda?

Ja, jag har haft den sen september förra året.Den tillhörde marinen till 1991 när den såldestill en privatperson. Min plan är att utrusta den till ettfartyg som kan göra många saker, sökningar, bärgning,lättare assistensuppdrag.

Du har tänkt dig vardagsverksamhet med den?

Ja, men det är mycket jobb innan jag kommerså långt. Det har inte funnits resurser.

Är det pengar som fattas?

Precis. Jag har hållit på och småpulatmen det krävs rätt stora insatser.

Vem är du egentligen?

Ja, det var en bra fråga. En drömmare,men det är inte rätt för jag förverkligarmin drömmar och idéer. Jag är heller inte äventyrare,som Göran Kropp. Jag har svårt för att beskrivamig.

Kommer du ihåg vad du drömde om som barn?

Ja, dykning och att hitta vrak. Det har jag drömtom så länge jag kommer ihåg. Att upptäckadet oupptäckta, det har figurerat i min hjärna.

Varifrån fick du de idéerna?

Jag såg Costeaus undervattensfilmer på70-talet och de fascinerade. Sen kommer jag ihåg att morsansnackade mycket om Nedjan när jag var liten och de intryckenhar svetsat sig fast. Jag drömde om att hitta Nedjan ellerTitanic. Nu får jag hitta andra vrak.

När började du dyka?

Som barn låg jag i Trösken och plaskade,iklädd långkalsonger och tjocka tröjor och låtsadesatt jag hade dykardräkt på. Det var fridykning. Jagbörjade dyka med tuber när jag var 16 år. Detär 14 år sedan.

Du är utbildad dykare?

Ja, jag började jobba när jag var 18-19år. När jag var 22 år gick jag marinens utbildningför civila tungdykare och fick certifikat. Jag startade eget1994.

Det låter modigt?

Ja, jag handlar först och tänker eftersen. Redan då hade jag hittat uppgifter om Jönköpingoch det var väl därför jag startade eget. Dåhade vi sökt efter och hittat ett amerikanskt bombplan iKalmar sund. När jag kom hem började jag tänkaatt det borde finnas vrak med laster så jag börjadeläsa vrakböcker. I november 1993 stötte jag påJönköping första gången. I december hittadejag och Lasse Forsberg sjöförklaringen i tingsrättenoch den var väldigt utförlig.

Hur ser du idag på äventyret Jönköping?Det blev ett himla rabalder!

Ja, helt annorlunda än vad jag hade förväntatmig. Jag hade inte haft så mycket med media att göratidigare, bara i samband med Nedjan och när vi dök eftertraktorer i Storsjön. Jag var inte förberedd och jaghade inte kunnat föreställa mig vilket ofantligt tryckdet skulle bli. Och under så lång tid. Vi höllen presskonferens 9 juni 1997 och sen tog det fart. Pressen varmed hela tiden den hösten och sen när det så kalladeslaget om Bottenhavet stod. När sedan den finske affärsmannenPeter Fryckman började agera blev det ännu värre.Det blev mycket knasigheter i pressen och man ville ju att detskulle stå rätt. Och man ville vara alla till mötes.Det var en tuff tid och jag lärde mig en hel del.

Vad lärde du dig?

Att handskas med media och att bemöta folk påett annat sätt.

Det var inte bara svensk och finsk press som skrevom turerna.

Nej, det var faktiskt hela världspressen. Domringde till och med från en radiostation i Australien mitti natten och sände direkt. Dom skrev om oss i Tokyo och vistod på första sidan i New York Times bland annat.

Har du sparat klippen?

En hel del har jag klippt ur men tyvärr ingetfrån de utländska tidningarna.

Du blev också hotad av finnarna. Var du riktigträdd någon gång?

Nej. Peter Fryckman hotade att han skulle skickasina hejdukar med kalasjnikov på oss men eftersom han gickut offentligt med hotet så tog vi det inte på allvarutan som bull.... bara ord. Däremot visade det sig att ettföretag, som köpt in sig, hade anknytning till finskaHells Angels och dom hotade oss för ett och ett halvt årsedan med att de hade sålt sin fordran till den jugoslaviskamaffian i Stockholm. Jag var inte rädd för egen delmen dom hotade familjen också.

Har du många skulder?

Det är ju många som har köpt in sigoch som förväntar sig en del av vinsten. Nu har detinte blivit någon vinst än men dom som hotade ansågatt dom skulle ha 200 000 dollar i vinst och det hade vi sagtnej till.

Är det många som har förlorat pengarpå dig?

En svår fråga. Vi säljer ju fortfarandechampagne och vårt mål är att betala tillbakamed vinst. Det olyckliga är att vi har förlorat tid.Vi har skrivit kontrakt med utländska bolag som har förbunditsig att sälja champagnen och som sedan inte gjort det. Ochdå har vi inte kunnat bryta kontrakten. Vi har förloratett och ett halvt år på det. Men jag har ocksåvarit väldigt tydligt och sagt åt de som satsat attdet ska man göra bara om man har pengar i byrålådansom man kan undvara. Det är riskfyllt och det har jag klargjort.

Och det har ju blivit en kedjeeffekt. Om bolaget som säljerchampagnen inte går bra så går heller inte mitteget bolag bra.

Hur många flaskor har du kvar?

Vi har tusen flaskor ungefär.

Vilket är det bästa pris du fått fören flaska?

Vi har världsrekordet. Vi fick 32 000 kronorför en flaska vid auktionen på Christies i London.Det var i oktober 1998. Och just nu har ett rederi ett kryssningsfartygsom heter Millennium som har köpt tre flaskor som de skasälja för 7 000 dollar stycket. Det slår det mesta.

Hur mycket skulle jag få betala för enflaska idag?

Jag tror att företaget som säljer dem taromkring 15 000 - 20 000 kronor styck.

Hur många flaskor har du druckit själv?

Jag har inte druckit ur någon själv menvarit med om 50-60 flaskor. När vi tog upp lasten var detmånga korkar som pluppade ur och de flaskorna gick runtbland oss. Sedan har jag varit med och provsmakat en del i sambandmed auktioner och vinprovningar.

Hur smakar de?

Utmärkt. Den fick 91 poäng av 100 möjligai Rickard Juhlins champagnelista.

Jag fick vara med och smaka i samband med att vi hadechampagnetest på tidningen.

Ja, men det var en läckageflaska, inte en toppflaska.Man kan ju inte kasta pärlor åt svin...

En av dem krossades mot briggen Gerda när honsjösattes. Hur kändes det?

Jag satt själv ute på redden i en litenbåt och såg det inte. Men det kändes bra. Detvar dom värda. Jag har fått så mycket hjälpaav dem att det bara var en liten gentjänst.

Nu har du ett annat fartyg på gång, Kyros,med last av konjak och likör. Vad händer?

Vi hittade henne den 21 september 1999. Hon liggerpå 91 meters djup och det är rätt mycket. Detvar meningen att vi skulle ha åkt dit den 27 juli. Underfyra dagar skulle vi ha undersökt henne med en robot, filmatoch försökt få med någon flaska upp. Mennågra dagar innan sköt två danska affärsmänpå det hela. De fick förhinder och ville flytta framdet till september. Nu kanske DC3:an kommer emellan. Men folkhar investerat i Kyros och vi har ett ansvar för dem ochvi går dit på väg till DC3:an.

Tror du att flaskorna är hela?

Jag har ingen aning. Men i så fall ärden lasten lättare att sälja. Konjak är inte likakänsligt som vin och champagne. Hon hade 1 000 flaskor konjakoch 300 flaskor likör i lasten.

Hur är marknaden för gammal skeppsprit?

Med de rätta kontakter och de rätta kundernaär den ganska god.

Marinarkeologen Marcus Lindholm på Ålandsäger att du sysslar med vrakplundring. Vad säger du?

Ja, jag vet. Jag kan säga så här,vi bärgare och marinarkeologer kommer aldrig att gåihop. Tyvärr.

Vrakplundrare är man om man gör något utantillåtelse eller något som är olagligt och dethåller vi inte på med. Vraket ligger på 91 metersdjup. Om lasten kommer upp till ytan kommer den till störreglädje än om den ligger i vraket. Vi skulle kunna samarbetamed marinarkeologerna och dra nytta av varann. Men de anser attallt som sjunkit tillhör en liten elit, ett fåtal dykareoch marinarkeologer som får titta på det.

Vi bärgare däremot tycker att lasten ska komma uppoch ställas ut på museer så att gemene man ocksåkan få se.

Vilka bestämmelser är det som gäller?

Det beror på i vilket lands vatten man hittarvraket. De flesta länder har likartade lagar utom Finland.Där är det rena Vilda Västern.

Om vraket är mer än 100 år gäller fornminneslagen.Är det yngre bör man ändå anmäla det.Bärgningsrätt begär man hos länsstyrelsen.Det kan hända att försäkringsbolag äger vraketoch då man kan köpa den. Det gjorde Bengt Grisell.Han har köpt Kyros vrak för en krona och där harvi pratat om samarbete. Lasten däremot ingår inte ivraket. Om någon gör anspråk på den kandet leda till stämningar.

Vem ägde spriten på Kyros?

Sannolikt det ryska hovet.

Var det inte agenter emellan?

Jo, de stod för lastmottagningen.

Varför kunde Fryckman ställa krav påJönköpings last?

För att hans farfarsfar hade köpt ett fatvin, det allra billigaste. Och därför trodde han sigäga hela lasten. Det var ju absurt.

Du har kommit ut i världen genom försäljningen.Berätta vad du varit med om!

Jag har fått resa en hel del och som jag skriveri boken att England inte är så snobbigt som man tror,att det inte finns så god mat i Frankrike som man tror ochatt skyskraporna inte är så höga i New York somman tror. Det var väl en bra sammanfattning?

Mer läsning

Annons