Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Stefan Klahr

Annons
Stefan Klahr är chef för Gestrikeairport, flygplatsen i Rörberg vars framtid tycks ståoch falla med om det blir en flyglinje till Amsterdam.

Namn: Stefan Klahr
Ålder: 54 år
Yrke: Näringslivschef till 70 procentoch VD för flygplatsen Getrike airport till 30 procent
Född: I Boden
Familj: Hustru UIla, lärare i Milboskolan, Fredrik, 24, Magnus, 19 och Jessica, 14 år
Bor: I bostadsrätt i Hille


Tror du att det blir en flyglinje till Amsterdam?

Ja.

Varför då?

Jag skulle inte orka jobba så här hårtom jag inte trodde det. I annat fall skulle det bara vara attaveckla. Jag har mer information än du, men jag fårinte berätta. Jag kan inte garantera något men jagtror fortfarande på planerna.

När då?

Snart.

I september?

Inte den första, som det var sagt. Det äromöjligt. Men jag tror att vi klarar det fram till oktober.Det hänger på KLM och för dem är vi intevärldens största flygplats. Som du vet hållerde på med förhandling om att gå ihop med BritishAirways så vi ligger längre ner på dagordningen.Men det finns ett klart intresse.

Så nu går ni här och trampar?

Ja, och personalen mår inte så bra. Tänksjälv om ditt företag skulle ifrågasättas,om det skulle spekuleras i nedläggning. Men jag har en lojalpersonal som stannar kvar och som tror på det här.Dessutom har flygbolaget 13 anställda som går och väntar.De jobbade för flygbolaget i Hudiksvall och är angelägnaatt kunna få jobba nära hemmet. Flygplatsen har 15-16anställda. När vi kommer igång blir det 20 personerför full bemanning. Vi avvaktar med att anställa desista.

Har ni gjort en marknadsundersökning om underlag?

Ja.

Och vad sa den?

Att det finns bärighet i idén. Länetär vårt upptagningsområde och en del av Dalarna.

Vad säger företagen?

Det är svårt att ta ställning tillen produkt innan den finns. Men jag skulle aldrig ha vågatdrömma om det här utan möten med näringslivet.Bara från Sandvik beräknar man 5-6 personer per flight.Är det positivt eller negativt? Det beror på vilkenvinkel tidningar väljer. Jag tycker det är bra med tankepå att planet bara tar 37 passagerare. En stad av Gävlesstorlek bör ha en flygplats, som Västerås, Örebrooch Borlänge. Det kan ge en enorm tillväxt.

Var det inte meningen att ni skulle flyga påKastrup för ett par år sedan?

Jo, men SAS sa nej. De får resenärer ändå.Det var självklart en besvikelse att den linjen inte blevav.

Men Västerås flyger på Kastrup!

Ja, men de ligger söder om och är mer aven hotbild. Och eftersom SAS sa nej då så väljervi en annan samarbetspartner nu. KLM och Schiphol är ettjättenav med ett trafikutbud som är 3-4 gångerstörre än Arlanda. Därför är det härså intressant. Vi flyger till Amsterdam på samma tidsom det tar härifrån till Arlanda. Och det oavsettom man åker bil eller tåg. Det tar en timme och ipraktiken två eftersom man måste vara på flygplatsenföre. Vi flyger till Amsterdam på en timme och 50 minuter.Och därifrån kan man flyga till hela världen.Det är ett mycket större trafikalsystem i Amsterdam.Man spar helt enkelt tid och det är skälet till denhär idén. Och den idén har jag bollat med näringslivet.

Dessutom kan vi skapa resor för privatpersoner, därweekend-resor är lösningen.

Vad händer med Rörberg om Amsterdam-linjeninte blir av?

Flygplatsen kommer att finnas kvar men fåren annan plats i tillvaron. Den används av Lantmäteriverket,av ambulansflyg och polis bland annat men då får mandra ner på verksamheter. Då blir det färre anställda.Den läggs inte i malpåse men det blir en begränsadverksamhet. Och man får inte låta den förfalla.Om 10-15 år kanske man har nya tankar och andra planer.

Det här med matarlinjer till stora flygplatser,håller det på att bli en trend?

Naturligtvis. Till Kastrup kan man flyga frånmånga orter i dag och där har SAS monopol, frånÖrebro och Karlstad till exempel. Så här gårvi in i konkurrensen och kan erbjuda bekväma och snabba jetplantill Amsterdam i stället för propellerplan till Kastrup.Det är det som är affärsidén. Och att flygafrån Gävle är bara första steget. Det kanbli tio linjer i Sverige.

Nu har Jet 2000 ett plan och det står härpå Rörberg och bara väntar.

Ja, med det planerar vi att köra två dubbelturerpå vardagar och en tur på söndagar. Söndagarär en stor utresedag för internationella turer och kanvara en bra resdag hem för weekend-resor.

Vad är det för personer som vågarsatsa på flyglinjer. Äventyrare?

Skojare, säger en del. Det är företagoch privatpersoner bakom. Inga från regionen, däremotfrån Stockholm och något utländskt. I styrelsensitter bara svenskar.

Vad har de för erfarenhet?

Enormt stor. Två har erfarenhet av SAS ochLinjeflyg, andra från fraktflyg. De har varit högachefer inom SAS och Skyways och sysslat med både frakt ochlogistik.

Bedriver dom någon annan verksamhet?

I sommar har de kört en del charter, bland annati England. Eftersom reguljärtrafiken inte har kommit igånghar de heller inte fått några intäkter och därförhar de tagit andra uppdrag i sommar.

Hur länge klarar bolaget av att vänta?

Max tre månader. Om inget har hänt påden tiden då blir det ingenting av det hela.

Hur mycket kommer biljetterna att kosta?

Lika mycket som att flyga från Arlanda.

Varför har ni inget fraktflyg på Rörberg?

Vi kan varken ha charter eller fraktflyg innan viblir en "riktig flygplats" med reguljär trafik. Närdet gäller charter är den trafiken bara sex månaderom året. Och vad skulle vi göra vintertid? Sägaupp personalen och sedan anställa ny som ska utbildas? Dessutomgår charterflygen två gånger i veckan med 200passagerare i taget och det klarar inte vi av. Då skullevi behöva en ny terminal. Vi kan heller inte erbjuda någotstörre utbud, kanske bara Turkiet och Grekland men charterflyggår över hela världen.

När det gäller fraktflyg skulle vi behöva investerai truckar, i lagerlokaler, mellanlager och personal. Det ärnågot som kan komma när vi blivit en riktig flygplatsför då skulle det kunna bli bonus för oss.

Nu skickar Ericsson sitt fraktgods från Skavsta.Skulle det inte finnas underlag för oss här?

Det är nog inte så stora mängder.Det mesta går på lastbil. För oss är detviktigt att göra det här i rätt ordning. Att byggaut för fraktflyg skulle kräva investeringar på15-20 miljoner och det är inte realistiskt nu.

Hur kommer det sig att Dala airport klarar av charter?

Det går ingen charter därifrån nu.Där har dom mindre passagerarunderlag än vad vi har.De kör på Köpenhamn. Från den flygplatsenär det också längre till Arlanda.

Finns det några alternativ till KLM som samarbetspartner?

Det viktiga är att hitta ett stort nav, sommed KLM och Schiphol. SAS är i allians med Lufthansa ochdärför är inte Frankfurt aktuellt. Paris ären jätteflygplats men har inte lika bra nav som Schiphol.Egentligen är Gävle en för liten flygplats ochatt vi kom med i diskussionen beror på att jag kännerJohan Ståhl i flygbolaget sen länge och att vi tillsammanskläckte idén. Och det ena ger det andra. Det ärdärför det här testas i Gävle och medföratt man lägger huvudkontoret här.

Vi räknar med att 95-97 procent av passagerarna ska flygavidare och det är det som är lockelsen för KLM.

Vad gör ni på flygplatsen när detinte går någon linjetrafik alls?

För mig är det inga problem eftersom jagockså är näringslivschef. Egentligen jobbar jag100 procent på båda jobben men tar bara betalt förett. I båda jobben har jag samma målgrupp, näringslivet.

När det gäller personalen har vi kunnat läggaut reparationsjobb på våra fordonstekniker till exempeloch vi har också tidigarelagt utbildningar.

Hurdan är stämningen?

Trots allt ganska bra. Men från tid till annanfår personalen ont i magen. Speciellt när de läseri tidningen att det är tal om nedläggning, närman ifrågasätter vår verksamhet. När insändarebeskriver oss som en samling idioter som inte gör något.En del av det som skrivs i tidningar är ren misshandel avpersonalen.

För min del försöker jag hålla såhög informationsnivå som möjligt. Det värstaär att inte veta vad som händer. Men får man informationhela tiden kan man ta ställning till den.

Flygbolaget och flygplatsen är olika bolag, men situationenför personalen är den samma. Piloter är attraktivapå arbetsmarknaden men för de andra kan det vara besvärligtatt veta om de ska vänta eller söka andra jobb. De flestakommer som sagt från Hudiksvallsbolaget och för demär det värdefullt att kunna bo nära arbetsplatsen.Annars måste de ändra livsmönster.

Hur viktigt är det för Gävle att Rörbergöverlever?

Flygplatsen är en hävstång, en avmånga, som gör kommunen mer attraktiv. Regionen måsteha en flygplats och Amsterdam är en kanonidé. Detär därför jag jobbar så hårt med den.

Har du känt av Jante?

Jo, visst är det så. Vibbarna ärnegativa ibland. Och att tiden går gör det inte lättare.Och det som skrivs i tidningarna gör inte det hela lättare.

Vad är jobbigast?

Insändare bryr jag mig inte om. Men närman debatterar och är oärlig. Till exempel närman säger att miljonerna som gått till Rörbergborde ha gått till skolan. Det finns inga sådana möjligheter.De pengar vi fått är statliga pengar för att detska vara jämvikt i flygutbudet i Sverige. De bidragen harjag fått fram genom lobbing bland annat. Jag har utverkatdem från Luftfartsverket. Vi har fått hälftenav vårt underskott i bidrag. Då kan man antingen användade pengarna till att minska förlusten och då händeringenting. Eller så kan man satsa dem på utvecklingoch det är det vi har gjort. Resten av pengarna har vi fåttav Stadshus AB, förlustbidrag och de pengarna hade annarsgått till bolagsskatt. De pengarna hade aldrig kunnat kommaskolan till del. Jag blir ledsen när man påståratt Rörberg har snott pengar från skolan. Det ärdet värsta i debatten.

Jag hade aldrig kunnat få kommunala pengar till dethär, inte en krona. Jag blir förbannad när vi blirorättvist bedömda. Och jag är jätteglad attpersonalen inte sagt upp sig. Den är lojal.

Hur reser du själv?

Oftast med tåg eller bil.

På fritiden?

Då blir det charter, som alla andra. Jag haringa förmåner. Inget guldkort på KLM.

Hur gillar du att flyga?

Jag är egentligen litet rädd för attflyga. Det är många men få vågar erkännadet.

Du är numera är Gävles näringschef.Hur länge har du varit det?

På förordnande sedan september förraåret och fast sedan april i år när min företrädare,Jan Hugg blev chef för Gavlegårdarna. Vid årsskiftetstod det klart att jag skulle få en ordinarie tjänsti april. Innan dess hade jag uppdrag som konsult, men inget fast.

Mer läsning

Annons