Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Stig Jansson

Annons
Stig Jansson är känd för mångapå Norrlandet, i Bönan, Utvalnäs och Harkskär.

Han har hjälpt de flesta med gräsmattor, markarbetenoch mycket annat.

Att han är pensionär sedan länge och dessutomförlamad efter en stroke har inte kunnat sätta stoppför hans framfart.

Namn: Stig Jansson
Ålder: 76 år
Yrke: Trädgårdsmästare ochentreprenör
Född: I Gävle
Familj: Hustru Laila, dottern Kajsa med samboJohan och barnbarnen Cornelia, 4 och Benjamin, 1
Bor: I hus i Bönan

Borde inte du, som är pensionär, ta detlitet lugnt nu för tiden?

Om man sätter sig ner efter en sån här sjukdom,då får man sitta resten av livet.

Vad betyder arbete för dig?

En stor glädje.

Du fick börja jobba tidigt?

Ja, långt innan jag började i skolan. Dåfick jag, mina fem bröder och syster, vara med i trädgården.Där fick vi lära oss att arbeta. Men det var inget tvång.

Berätta om din barndom!

Den var lycklig. Visst fick vi jobba mycket men det var glädjei arbetet.

Din pappa var trädgårdsmästare i Bönan.Är det av honom du har lärt dig?

Ja, det får man säga.

Hur var livet i Bönan när du växteupp?

Folk umgicks med varann. Och man hjälpte varann.

Hur var förhållandet mellan sommargästeroch bofasta?

Det var ganska bra på den tiden, fast det var mycketmärkvärdigt folk bland sommargästerna.

Det var stora klasskillnader på den tiden?

En del skulle tituleras men det passade inte mig. Jag jobbadeåt en gubbe som inte tyckte om att jag sa du till honom.Då får du leta på någon annan, svaradejag. Nog har det varit många duster alltid.

Var gick du i skolan?

Fem år i Bönan, de sista åren för enfröken som vi kallade Mårdan och som var illa omtycktav samtliga. Sen gick jag ett år i stan för HildurNygren, som blev riksdagskvinna. Det var en rejäl tjej det.Ganska sträng, men hon kunde släppa loss.

Var du duktig i skolan?

Medelmåttig kan man nog säga.

Kommer du ihåg vad du drömde om som barn?

Man tog dagen som den kom. Det var svårt med jobb påden tiden. När hösten kom och det var slut i trädgårdenvar det skogen som gällde. Och däremellan stuveriet.

När började du jobba i skogen?

När jag var 17 år och jag höll på till1964 men med uppehåll när jag jobbade på stuveriet.Jag jobbade mest i Gävleskogarna men även i Hälsinglandoch Dalarna. Sista vintern jobbade jag i Axmar.

Du körde med häst?

Ja, både häst och traktor.

Minns du din första häst?

Ja, den köpte vi i Valbo. Sen köpte vi en gammalridhäst på I14 och det blev en bra skogshäst.Jag har även haft travhästar till låns som jagkört i skogen med.

Vad är det som är så speciellt medhästar?

Dom grälar aldrig. Och när man sköter hästenmorgon och kväll möts man alltid av att den gnäggar.Det är den bästa arbetskamrat man kan ha, när manväl lärt känna varann ordentligt.

Du låg i skogen hela vintrarna?

Ja, och det var många kalla vintrar, särskilt underandra världskriget. Vintern 1955 körde vi med hästtill Lövgrund. Vi hade två hästar och en fickstanna kvar på sommaren och fick gå där och beta.Det var mycket folk därute och ibland hade hästen fyraungar på ryggen. Men när ett par grabbar kom föratt rida hårt, då blev de avslängda med en gång.Det blev inget rida av.

Det är konstigt med hästar att de är såbarnvänliga. Jag hade en häst, Freja, som brukade fågå ner i Bönaviken och bada. Sen var det omöjligtatt få fatt i henne igen. Men ett par småbarn, tvillingarnaWengström, som bodde här, behövde bara ta hennei luggen så följde hon med dem.

Vilken var den tuffaste tiden i ditt liv?

Det var hårda tag i skogen, långa dagar. Det varhela 50-talet, delvis 60-talet.

Du tog över hemmet efter föräldrarna!

Ja, och så började jag köra med häst.Byggde bland annat vågbrytare åt fiskarna. Sen börjadejag köra med maskin. Jag har nog varit och jobbat påalla ställen längs Norrlandet, ända till Eskönoch Iggön.

När skaffade du dig traktor?

1967 tror jag. Först en Volvo 218, sen 840 och den sistavar en 846. Maskinerna saknar jag inte alls. Men hästarna.Det händer än i dag att jag drömmer att jag glömtatt ge hästarna mat.

Vad tycker du om trädgårdsarbete?

Det var ganska hårt jobb det också. Vi hade allt,både grönsaker och blommor, främst violer sompappa hade tagit fram. Vi stod på torget och sålde.I dag är det bara stordrift som lönar sig. Nu har viingenting alls. Sen jag blev sjuk duger jag inte till att rensa.

När var det som bäst?

Det har varit bra hela tiden, tycker jag.

Hur träffade du din Laila?

När vi båda jobbade på Skriv och rit. Jagkörde pappersrullar från magasinet till fabriken isex år, en del av tiden som anställd annars säsongsvis.Det var ett jäkla jobb. Rullarna vägde från 200till 600 kilo. Upp till 400 kilo gick bra men därutöverfick man streta och dra. Skriv och rit tillverkade skolmaterialav alla slag men flyttade sen från Gävle. Jag var medom att flytta den gamla fabriken till den nya.

Du har kört mycket snö också!

Ja, jag hade fjorton ställen i stan. Därefter hadejag hela Norrlandet. Då fick man köra snö pånatten och vanliga körningar på dagen. Jag har varitmed om en massa vägbyggen. Jag var med när dom byggdeStaketgatsleden och kajbygget från Tullhuset ända utmot Hucken. Och jag har kört för Korsnäs. Och migveterligen har ingen klagat på det jag gjort.

Det enda folk har klagat över är att domfått vänta!

Det är sant. Jag har aldrig varit utan jobb. Och äni dag har jag fullt upp att göra.

Du har alltid haft synpunkter på Gävlespolitiker. Om du hade makten i Gävle, vad skulle du göradå?

Jag hyser inte några höga tankar om politikernai Gävle. Det är mycket som dom har gjort tokigt, ändasedan 30-talet. Så om jag hade makten skulle jag försökareparera alla dumheter dom gjort.

Vilka dumheter tänker du på?

Asea, till exempel, ville etablera sig här i Gävlemen fick nobben och etablerade sig i Västerås i stäl-let.Och det vet man ju vad det har betytt för Västerås.Och jag känner till fler företag som har blivit nobbadeav kommunen.

Mitt agg till kommunen kommer från hur samtliga vi byborblev behandlade när vi ville köpa vår mark. Dåfick vi veta att det var omöjligt för det var donationsmark.Men det var en jävla bluff. Och nu vill dom att vi ska köpa.

Den senaste dumheten är Alderholmsbron. Bron ärdet första jag skulle riva om jag hade makt.

Sen skulle jag se till att dom byggde bostäder därfolk vill bo.

Var då?

Längs hela åsen, från Engeltofta till Engesberghär på Norrlandet.

Du menar på skogssidan av Bönavägen?

Ja, det går en ås där och byggde man höghusdär skulle dom få utsikt ända till Finland. Senkunde man bygga villor bakom, då skulle dom få lä.

Dom har ju fjantat om en linbana i Gävle. Den har viingen användning för. Men dom måste göranågot åt vägen längs Norrlandet. Dom skullekunna lösa trafikproblemet genom att bygga en tunnelbana.Det vore en enkel match och mycket bättre än linbana.

Det är förresten skamligt som dom har lappat vägennu i höst.

Sen tycker jag att dom skulle dra kommunalt vatten till helaNorrlandet. Det är många brunnar som har otjänligtvatten. Och dom borde ha grävt en ordentliga vattenledningtill Engeltofta i stället för bara sommarvatten.

Finns det någon politiker som du ser upp till?

Gunilla de Maré tyckte jag var bra. Henne gick detatt prata med.

Du tycks tycka att det är roligare ju svårarejobben är? Har du gått bet någon gång?

Visst är det roligare när det är svårt.

Vilket är det svåraste jobb du har gjort?

Det var när jag och Stig Sundin gjorde hundratre trappstegfrån Örnboet, ett hus på Gråberget, nertill stranden. Det måste vara Gästriklands längstatrappa. Det tog ett par månader. Vi gjorde fyra-fem trappstegom dagen och började nerifrån. Vi hade sprängtförst. Sen fick vi bära två cementhinkar i tagetoch det var som att gå i rena stenröset, på sprängsten.

Vad tycker du om svartjobb?

Det är svårt att göra något åtdet. Vanliga löntagare har inte råd att betala fulltut, med dessa skatter och arbetsgivaravgifter. Det finns ingensom kan klara det. Det handlar om rena avundsjukan frånmyndigheter som inte vet vad ett arbete är för något.Politikerna sitter på för höga hästar. Devet inte hur folk har det.

Se bara på sjukvården. När jag fick min strokekom jag till Södertull. Vad omskött man blev! Nu hardom flyttat allt till Sandviken så att det blir längreför familjer att hälsa på.

När fick du din stroke?

Den 2 december 1994. Då var jag ganska dålig.Dom trodde inte att jag skulle komma upp igen. Läkarna saatt det nog var färdigjobbat för mig.

Vad trodde du själv?

Jag tar dagen som den kommer.

Hur snabbt kom du tillbaka?

Jag var helt förlamad på vänster sida. Efteren vecka kunde jag bara röra tummen. På Södertullhöll dom igång en så gott dom kunde. Jag brukadesäga att dom skulle hjälpa dom som var sämre änjag. Och då passade jag på att smita ut i trappenoch där tränade jag på att gå upp och ner.Dom grälade på mig när dom kom på mig.

Du hade bestämt dig för att komma igen!

Ja, och det viktigaste är att det som sitter ovanpåaxlarna fungerar.

När kom du igång igen?

Jag fick komma hem till jul. Då kunde jag inte gåalls utan satt i rullstol. Dom ville bygga en ramp till övervåningenmen jag sa ifrån. Sen på våren ringde dom frånlotsstationen och frågade hur det såg ut. Det gåråt rätt håll, sa jag. "Tror du att du kan hjälpaoss. Det räcker med att du pekar med käppen hur arbetetska göras", sa dom.

Och det ordnade sig. Vi gjorde en hel anläggning ochanvände 15000 kubikmeter sten. Vi planterade rabatter runtgamla fyren, som är museum. Då hade jag hjälpav trädgårdsmästare Sven Larsson som var 90 år.

Hur klarar du dig nu?

Du kan titta på Nyvall längs Norrlandet. Därhar jag gjort alla gräsmattor i sommar. Och i går blevjag erbjuden jobb i stan.

Klarar du av att plocka bär i skogen?

Jag har plockat litet grann. Att plocka bär är detbästa jag vet. Att komma till skogen. Jag funderar påatt köpa en fyrhjulig motorcykel som man kan köra iterräng med. Då skulle man komma ut. Jag har provatpå att cykla också. Jag provade två gångermen ramlade båda gångerna. Det som var problem varatt hoppa av. Jag kanske skulle skaffa häst igen och ridaut i skogen.

Har din sjukdom haft något positivt med sig?

Nej, det kan jag inte säga. Det är jobbigt. Skulleman ge efter det allra minsta, då blev det slut.

Vad gör du när du kopplar av?

Att titta på TV, det tröttnar man på. Detär roligt att leka med barnbarnen men jag hinner inte efterdom. Man borde ha sele på pojken. Det är en riktigodåga.

Tror du på Gud?

Det kan man inte förneka.

Vad är meningen med livet?

Ja, det är en fråga man inte kan lösa. Minmamma hade ett ordspråk som löd så här:Tro på Gud och ärligt vandra, sköt dig självoch skit i andra.

Och det har du följt!

Det kan man nästan säga.

Mer läsning

Annons