Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Tom Widorsson

Annons
Den här helgen slår Furuviksparkenupp portarna för sin 100:e säsong. Ny vd är TomWidorson som tar steget från IT-branschen till AP-branschen.

Namn: Tom Widorson

Ålder: 38 år

Yrke: Vd för Furuviksparken

Född: I Gävle

Familj: Hustru Elisabeth, barnen Karoline,16, Josefine, 5 och Hugo, 2 1/2

Bor: I villa i Valbo

Du hade ett kanonjobb inom IT-branschen. Nu har dublivit vd för en nöjespark som går med miljonförlustårligen. Är det riktigt klokt?

Ja, jag tror det. Jag är en entreprenörsom tycker det är kul att bygga upp något och härfinns det en utmaning. Det finns inga hinder. Jag tror att vikan vända det här.

Hur mycket har du gått ner i lön?

20 000 kronor.

Vad betyder pengar för dig?

Trygghet. Det är en förmån att havarit med i IT-rallyt och när mitt företag Alfaskopgjorde sin börsintroduktion blev det en slant. Det ärskönt att vara ekonomiskt oberoende.

Du blev rik då. Är du nervös nu närIT-aktier rasar?

Nej, jag förutsåg den här nedgången.Det sa jag redan i januari när jag höll föredragpå Rotary. Jag sa att nedgången skulle komma om tvåmånader. Det blev två månader och en dag. Närjag slutade på Alfaskop sålde jag hela mitt aktieinnehavoch placerade dem på annat håll.

Var?

I olika fonder. Väldigt litet IT.

Vad tror du om fortsättningen?

När det gäller IT-aktier tror jag att detblir ytterligare en korrigering. Sedan utkristalliseras det vilkabolag som växer. Teknologiaktier kan man kliva på igen.

Vilken bransch tror du själv på?

Upplevelseaktier. Det är spännande. Minsista dag på gamla jobbet hade jag kontakt med en kompissom jobbar för Microsoft i Paris och han hade just fåttinformation att i USA säljer man IT och satsar på upplevelsenäringen.

Jag var nyligen i Millenniedomen i London och tänkteatt den borde du se. Har du varit där?

Nej. Men jag har tänkt göra en idéresatill hösten när jag får bättre tid. Jag villmöta olika miljöer och upplevelser. Det finns mångaspännande museer där.

Var har du för relation till Furuviksparken?

Ja, den första är kladdig sockervadd, sombarn. Sen sista april som tonåring och Furuviksnatta. Jagväxte upp i Bomhus och hade bara 5-6 kilometer till Furuvik.Jag hade tre syskon och det var ett givet utflyktsmål. Pådansbanan vågade man bjuda upp och stappla runt förstagången. Sedan blev det familjepark när jag flyttadehit 1990.

Har du något speciellt minne?

Oh, det är så mycket som passerar i revy.Men kanske Pugh Rogefelt och Ola Magnell.

När du bodde i Furuvik med din familj, hann duöver huvud taget gå dit?

Vi var där så fort vi hann. Vi bodde bara400 meter från parken så all ledig tid tillbringadevi där eller vid havet.

Vem är du egentligen? Vilken är din bakgrund?

Jag har gått tekniskt gymnasium och drömdeom ett eget företag, Toms elinvest. Men jag hade förtunn plånbok. Jag började på Korsnäs somelektriker och fick jobba med elektronik och data. Sen kom jagtill Ericsson information system och jobbade där i tre år.Det var ganska spännande och då funderade jag överom det var teknik eller människor som jag ville jobba med.För att testa jobbade jag med IT på Forsmarks kärnkraftverkett år och då förstod jag att det var människorjag ville jobba med. Efter det jobbade jag på Centralnämndenför fastighetsdata och sen blev jag erbjuden ett säljjobbi Stockholm, men det lockade inte Lisa. Sen fick jag jobb i Västeråsoch då flyttade vi dit. Jag började på Nokiaoch sedan fick vi erbjudande att bilda Alfaskop. Och dåtjatade jag till mig att få bli chef i Gävle. Det vari maj 1990. Därefter blev jag operativ Sverigechef förnorra regionen och till sista marknadschef för hela Sverige.

Du gjorde en fantastisk karriär inom Alfaskop.Varför gick det så bra för dig?

Jag hade massor med glada och entusiastiska medarbetaresom jobbade bra. Det är ganska lätt om man fårrätt människor omkring sig. Det handlar om teambuilding,att människor kompletterar varann och att målet ärklart definierat. Det som är roligt blir man bra påoch så är hjulet igång.

Vilka är dina bästa respektive sämstasidor?

Jag är bäst på att möta ochbedöma andra människor. Sämst är min stolthetoch prestige.

Det är det inte som många som erkänner!

Kanske inte, men är man medveten om det kanman jobba med det.

Hur ser du på ledarskap?

Det handlar om att få en grupp människoratt jobba mot ett gemensamt mål. Att både coacha ochleda, att ge omedelbar feedback, både positiv och negativ.

Varför måste alla chefer jobba såförtvivlat mycket?

Det behöver de inte. Det är en fördelom man kan delegera. Men ofta älskar man vad man hållerpå med och då jobbar man ofta för länge.

Om man tillbringar så många timmar påjobbet och sedan inte hinner med något privatliv, hur effektivblir man då som chef?

Helt ineffektiv. Och det var vad som hände mig.Jag hade jobbat för mycket under en längre tid och hamnati en spiral där jag inte fungerade socialt. Vi jobbade mycketbåde jul och nyår och sedan åkte jag utomlandsmed familjen för att reparera. Man tror ju att man kan göradet. Då insåg jag att livet består av helt andravärden. Men det tar nog tio år innan man kommer tillden insikten. Att det finns något annat än jobb. Detvar en fasansfull pärs och då insåg jag att nuräcker det. Jag fick mig en tankeställare när minson trodde att min kompis Sture var hans pappa. Då börjadejag dagpendla till Göteborg och det var vansinnigt.

Fick du ett ultimatum av din fru?

Nej, konstig nog inte. Hon var nog tvärtom liteträdd hur det skulle bli när jag kom hem. Men hon tyckteatt det var för mycket jobb.

Du har spritt ut dina barn!

För Karoline är jag plastpappa. Hon vartvå år när jag träffade Lisa. Sen dröjdedet innan vi fick barn. Det blir så när man aldrigär hemma.

Hur kom du på att du skulle bli Furuviksdirektör?

Ända sedan 1993 har jag haft marknadsföringsansvari Sverige och inom IT-branschen är det en massa bus, olikaaktiviteter, både interna och externa och därigenomkom jag i kontakt med resor och turism. Jag har suttit i styrelseroch styrgrupper för konferenshotell. Det har varit en miljösom har levererat upplevelser och som förväntat signöjda kunder. Och när jag kom hem från utlandsresansåg jag annonsen där Furuviksparken sökte ny vd.Det kändes helt rätt.

Tror du på ödet?

Ja, det var nog meningen. Jag fick förrestenett mejl från en kollega på Sandvik som påmindemig om att jag redan hösten 1990 hade sagt att om tio årär jag vd för Furuviksparken. Det blev bara sex månaderför tidigt.

Hur känns det nu när du har varit i gångett par månader?

Jag har det bästa jobb som finns. Bara att somnu få sitta ute i solen. Det känns otroligt bra, ingetsom jag ångrat ens en sekund. Och det är otroliga människorjag får jobba med. De skulle kunna springa genom berg. Mångahar jobbat i parken så länge att det har blivit somhemma. Jag trodde att de mest entusiastiska personerna fanns inomIT. Men jag hade fel. De finns här.

Du har fått en kreativ styrelse, med bådeLars-Åke Babsan Wilhelmsson och krogdrottningen Lotta Andreasson.Hur går samarbetet?

Alldeles lysande. Där finns ett otroligt engagemang.

Vem kom på att parken skulle fira 100-årsjubileumi år?

Det tror jag att Eva Gillström gjorde, åtminstonestyrelsen. Det var klart när jag började.

Det stämmer inte med tidigare jubileer och förrechefen Bengt Granting flög i taket när han anklagadesför att inte ha förberett jubileet.

Ja, det finns två tidräkningar. Det var1900 som järnbolaget överlät marken till rekreation.Den andra tidräkningen börjar 1936 och det var den BengtGranting följde och då blir det förståstokigt. Men jag tycker jubileer är så kul att man kanfira båda.

Så när och hur ska ni fira jubileet?

Vi började redan i går när parkenöppnades och sedan kommer vi att fira hela sommaren. Denstora dagen blir den 19 augusti. Egentligen är jubileumsdagenden 17 augusti, men det är en torsdag. Vi ska fira med bulleroch bång. Vi kommer ha öppet på dagen som vanligtoch ha tårtkalas. Sedan parken har stängt kl 18 kommervi att ha fest och uppvaktning i Cirkus med gamla som nya artister,personal och samarbetspartners.

Blir det gratis inträde?

Inte som vi planerat nu. Men vi kommer att erbjudaalla gävlebor att köpa säsongskort för 100kronor. Dessutom kommer de att få gå in på kvällsprogrammenför 100 kronor. Vi har skickat brev till alla. Och med detkan man tjäna en bra slant. Normalt inträde påkvällarna kommer att bli minst det dubbla.

Vi försöker att ha en bättre styrning mot gävleborna,med program som Mora Träsk för de små, Markoolioför familjerna och Lasse Lönndahl för de äldre.Och besöker man parken fem gånger blir inträdetbara 20 kronor gången. Entréavgifterna är enviktig inkomstkälla men det viktigaste är att mångakommer till parken.

Ingår karusellerna i årskortet?

Nej, man får köpa åkkort till attraktionerna.Vi kommer att erbjuda både ett litet och ett stort Furuvikspaket.Det blir också inträde till Cirkus och Regnskogen tillexempel.

Varför tror du att du kommer att lyckas fåekonomi i parken när alla andra de senaste åren harmisslyckats?

Det vi kommer att göra är att ståpå tre ben. Det handlar om djur, nöje och park, detär det som är Furuvik. Och vi vill förädlaalla tre benen. När det gäller djur kan vi inte konkurreramed Kolmården eller Skansen och det är heller intevår grej. Inte heller vilda djur som Järv Zoo. Vårgrej är i stället att vi kan erbjuda kontakt med djuren.Där kan vi resa en stege och bli både ensamma och nåhögst upp med teman som vi redan har i dag, känguru-zoo,barnens zoo och regnskogen. Vi har två av Sveriges främstazoologer i parken och deras kompetens ska vi ta vara på.Vi kan erbjuda naturrum även för forskare. Våradjurskötare kommer alltid att ha headset på närde är ute med djuren. Visst är det festligt att tittapå kängurur men när man hör Ing-Marie Perssonshowa och prata med djuren så blir det en helt annan upplevelse.

När det gäller nöje kommer vi att prova ossfram under den här sommaren.

Beträffande parken kommer vi att satsa på fortet,fiskeläget, vi kommer att ha fler serveringar och med mobilastationer ska vi undersöka hur folk rör sig i parken,var de vill vara och varför.

Min uppgift blir att ha stora öron och liten mun. Efterdet kan vi ha visioner och lägga upp strategier. Vi ska testai sommar och se hur det tas emot. Därefter ska vi göraupp en riktig plan som vi kan jobba vidare med.

Hur kommer Furuviksparken att se ut om tio år?

Jag tror och hoppas att parken kommer att ha olikateman med lärande. Att våra djur finns i naturrutori stället för hägn. Att det finns temabitar runtbyggnaderna. Vad vet man till exempel om gästgiverier? Defanns var sjätte mil och mathållningen var nummer två.Det var hästarna som var viktigast.

Jag tror att vi kommer ha en marina och havsbad och att vikan erbjuda både billigt, bra och roligt boende. Att vikommer att vara öppna året runt med verksamhet runtdjuren. Om jag får bestämma.

Vad gör du själv om tio år. Ärdu fortfarande vd i Furuvik?

Nej, det tror jag inte. Då är det dagsför nya krafter att ta över. Min målsättningmed parken är att vända rörelseresultatet förstoch sedan genomföra mina planer. Jag är en entreprenörssjäloch när det är gjort kommer det att börja kliai mig.

När kommer parken att gå med vinst?

Jag tippar att det kommer att ta mellan tre och femår.

Vad betyder Furuviksparken för Gävle, trordu?

Oerhört mycket. När jag satt i Brynässtyrelse sa jag att Brynäs var vårt stora varumärke.Nu säger jag Furuviksparken. Nu inser vi att Gävle hörtill Stockholm, inte till södra Norrland. Och för attfolk ska vilja flytta hit måste vi kunna erbjuda en meningsfullfritid lika väl som ett bra boende.

Vad tror du om Gävles framtid?

Jättebra. För fem år sedan var jagtveksam. Men väldigt mycket talar för Gävle i dag,snabba kommunikationer med stamnätet, flyg, bredband, Högskolanoch Kungsbäck. Och Alderholmen. Allt är rätt. OchFuruviksparken, förstås. Det kommer att gå lysandeför Gävle om vi sköter våra kort. Det märksnär man pratar med folk inom näringslivet att det ärett himla go runt oss. Tidigare var gävleborna duktiga påatt gnälla och hitta fel. Men det senaste året, halvåret,ser alla möjligheter.

Du kör motorcykel nu!

Ja, jag körde motorcykel som ung men slutadehelt när en kompis körde ihjäl sig. Sen har jagvarit sugen och sagt till Lisa att jag gärna ville köpaen cykel. Och när ska du hinna åka? frågade hon

Mer läsning

Annons