Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Tormod Kristiansen, del 2

Annons
Du är född i Norge. Hur vardin uppväxt?

Jag växte upp i bruksmiljö, en liten bynära gränsen till Värmland. Där finns ettglasbruk som är en avknoppning till Ede glasbruk. Det etablerades1896, sannolikt på grund av osäkerhet kring unionen.Man ville vara säker på att kunna sälja glas iNorge. Min uppväxt präglades av bruket och av svenskhandel.Nu går den åt andra hållet.

Min far var glasblåsare och jobbade i bruket i 52 år.Mor var hemmafru. Jag hade en trygg uppväxt och kändeockså att jag tidigt fick ta eget ansvar.

Redan som barn var det klart för mig att jag skulle skaffautbildning. Efter gymnasiet gick jag på Norges tekniskahögskola i Trondheim och blev civilingenjör 1976.

Jag växte också upp med en stor kamratkrets ochdet medförde kreativitet i form av idrott men ocksåatt bygga kojor och leka indianer och cowboys.

Fanns jante i den miljön?

Ja.

Du bröt upp och utbildade dig.

Ja, det var inte så vanligt då. Men jaghar alltid varit nyfiken och jag trivdes enormt bra i skolan.Jag sög åt mig. Jag fick också råd frånfar att tänka på utbildning. Det hade han saknat.

När kom du till Sverige och varför?

Jag hade sommarjobbat på Ericsson i Norrköping1973 och när jag var klar med min militärtjänstoch efter att ha läst elektronik i Trondheim hade jag kontakternakvar i Norrköping. Men jag blev också erbjuden jobbpå FFI, norska motsvarigheten till Foa, efter att ha jobbatmed eldledningssystem på ubåtar i militärtjänsten.Jag valde Ericsson, trots att jag erbjöds 25 procent meri lön vid FFI. Jag bedömde att jag hade störreutvecklingsmöjligheter i det privata näringslivet ochdet tycker jag i dag var ett moget beslut.

Var det ett bra val?

Ja, jag har trivts väldigt bra och har variti organisationen hela tiden. Jag har ansvar för min egenutveckling.

Känner du dig som norrman eller svensk?

Jag känner mig i mångt och mycket somsvensk. Men ibland, när det gäller vissa OS-grenar,kryper de gamla rötterna fram.

Du talar svenska utan accent.

Ja, och jag är mycket intresserad av bådesvensk kultur och historia. Den är mycket gedigen, det finnsså många skatter, så mycket som är bevarat.

Vad skiljer norrmän från svenskar?

Jag tror att norrmän är mer patriotiska.Svenskar är mer öppna för influenser utifrån.

Vilken kontakt har du med Norge i dag?

Mina föräldrar bor där, liksom enbror, kusiner och farbröder bland annat. Vi åker ditregelbundet.

Vad blir nästa steg i karriären?

Jag jobbar här och nu och är fylld av uppgiftenoch min roll i dag. Nästa steg får ge sig naturligt.

Vad betyder makt för dig?

Möjlighet att påverka. Kombinationen maktmed hjärta ger ledarskap. Kombination makt utan hjärtakan utvecklas till tyranni.

Pengar?

Frihet.

Kärlek?

Min hustru och mina barn.

Har din hustru också en yrkeskarriär?

Ja, hon är chefskurator på sjukhuset.

Hon har fått hänga med dig!

När barnen var små och jag fick en kortutlandspostering, två år som produktionsansvarig iNorge, var hon inställd på att vara hemmafru. Men eftersex månader klättrade hon på väggarna ochfick då jobb som kurator på sjukhuset i Arendal.

Vilka är dina fritidsintressen, förutomhistoria?

Golf. Jag har handikapp 21,8 vilket jag inte leverupp till. Jag åker skidor, både på längdenoch utför. Friluftsliv, naturen och hem och familj ärmina intressen.

Mitt intresse för naturen är också filosofiskt.Där hittar jag njutning och ro.

Hur umgås du med naturen?

Tidigare fjällvandrade jag mycket. Nu blir detmest på sommaren. Vi har ett sommarställe i Tjust skärgård,norr om Västervik och där ger vi oss ut på havetmed en fritidsbåt. Segla kan jag inte.

Tror du på Gud?

Det är ett svårt ämne. Jag tror påett livsfilosofisk förhållningssätt. Jag trorpå normer och värderingar. Jag ser mycket positivtpå det kristna budskapet.

Vilka värderingar?

Inom företaget har vi tre värderingar,professionalism, medmänsklighet och uthållighet. Dettycker jag man kan tillämpa även i det privata livet.

Och om du fick lägga till någon fördet privata livet?

Jag kommer inte på något spontant. Medmedmänsklighet menar jag respekt för medmänniskor.Jag hittar mycket klokskap i boken "Ledarskapsdiamanten" av PeterKoestenbaum. Han är förresten filosof och han talarom fyra hörnstenar för ledarskap, som jag tagit tillmig, nämligen av ha visioner, vara realist, etisk och hamod. Det är en ledstjärna för mig.

När kan du känna lycka?

När man har stått inför en stor uppgiftoch kommit igenom det. Det kan gälla på mångaplan och i många processer. När jag ser en medarbetareväxa men också när jag gått igenom en kris,det kan vara på det personliga planet eller en arbetsuppgift,då kan jag känna en otrolig lycka.

Mer läsning

Annons