Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mindre olyckor när det snurrar

/
  • Cirkulationsplatsen på Hamnleden vid Gästrike Vatten har förbättrat framkomligheten och säkerheten jämfört med trafikljustiden. Passande nog pryds rondellen av en ”självlysande vattendroppe”.

Gävlebilisterna börjar sakteliga förstå sig på rondellkörning. Fattas bara eftersom cirkulationsplatserna, den korrekta benämningen, blir fler för varje år. ­ Men än finns mycket för många att lära. Sämst är det fortfarande med användningen av blinkern, den viktigaste aktiva insatsen för bästa flyt och säkerhet frånsett givetvis uppsikt på övrig trafik.

Annons

Första cirkulationsplatsen byggdes för 16 år sedan. Antalet är nu upp i 26, oräknat sådana som finns på privat mark (Valbo köpcentrum).

Fler lär komma men Gösta Nordkvist, trafikingenjör på tekniska kontoret, ser att kulmen är nådd nu.

I år blir det inget bygge alls trots att ett par korsningar finns högt på önskelistan över investeringar i gatunätet.

Gävle kommun har betalat de flesta cirkulationerna men också Vägverket har varit finansiär helt eller delvis.

Och så finns det exempel på när intressenter betalat, till exempel den största rondellen vid Valbo köpcentrum. Ett par av rondellerna i Valbo har Vägverket bekostat helt liksom på Spängersleden vid infarterna till Hemlingby köpcentrum.

Ett exempel där kommunen och Vägverket bidragit med halva summan vardera är rekorddyra Hemstarondellen. Den kostade 22 miljoner kronor. De hemska köerna när trafikljusen ännu fanns kvar där har nästan försvunnit trots att korsningen är Gävles mest trafikerade med en genomströmning av 30 000 fordon varje dygn. Rondellen har nu fungerat i drygt tre år.

Den är nog det mest tydliga exemplet på hur en rondell påverkar trafiken positivt i förhållande till en vanlig fyrvägskorsning med trafikljus. Trafikflödet blir mycket bättre samtidigt som olyckorna minskar. De som ändå inträffar är nästan uteslutande av mindre allvarlig karaktär.

Gösta Nordkvist har tittat på olycksutvecklingen i en rad rondeller fyra år före och fyra år efter ombyggnaden. Olyckorna med personskador har gått ner kraftigt.

Korsningen av Söderbågen - Spängersleden (Hemlingby grind) och Sätrahöjden - Norrbågen var före ombyggnaden de mest olycksdrabbade sett till personskador. I båda korsningarna skadades i genomsnitt fem personer per år före ombyggnaden. Under fyra år efter ombyggnaden rapporterades ingen personskada alls i Sätra och en enda vid Hemlingby grind.

– Vid Norrtull har faktiskt skadorna ökat men i gengäld har olyckorna i korsningen av N Kungsgatan och Valbogatan gått ner.

Hittills har kommunen lagt ner i runda tal 60 miljoner kronor på cirkulationsplatser. Den mest efterlängtade ombyggnaden efter nyligen färdigbyggda Bönakrysset på Hamnleden är korsningen Västerbågen - Rälsgatan vid Sörby urfjäll. I rusningstrafik går köerna ibland nästan från trafikljusen till den nyss omskrivna rondellen vid Hemsta.

Den rondellen hoppas kommunen få delfinansierad med EU-medel eftersom inte bara trafik till och från godsterminalen vid Sörby urfjäll skulle ha glädje av den utan också många tunga transporter till hamnen vid Granudden och Korsnäs. Enligt planerna ska den bli enkelfältig men få dubbla fristående svängfält åt höger.

Nästa cirkulation på önskelistan är infarten mot Hagaström och korsningen med Valbovägen vid Statoil. Främsta skälet är att bussarna från Valbo ofta får vänta där i dag.

Mer läsning

Annons