Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Muddringen kommer att bullra och grumla vattnet

Två bullriga somrar väntar på Norrlandet.

Det framgick när Mark- och miljödomstolen behandlade villkoren för muddringen av den nya farleden. Värst kommer det att bullra på Holmudden vid Bönan.

Botten i Holmuddsrännan vid Bönan består av ovanligt hårt packad morän och därför krävs ovanligt kraftiga och bullrande muddringsmaskiner för att få upp den. Eftersom rännan går så nära land har Sjöfartverket beslutat att inte muddra på nätterna där.

Länsstyrelsen anser att man inte ska muddra under helgerna heller, men det är en kostnad som Sjöfartsverket inte vill ta.

Enligt ansökan till Mark- och miljödomstolen kommer 37 fastigheter att drabbas av bullernivåer över 50 decibel. En av dem ägs av Mikael Sundström, som yrkar på ersättning:

– Jag har väldigt svårt att fly från bullret. Jag har en sommarstuga, men den ligger på Limön, på andra sidan muddringsområdet så det kommer att bullra där med, sa han.

Bara ett par av de boende var närvarande under förhandlingarna, men sammanlagt har ett 15-tal boende skickat in yttranden. Flera av dem ifrågasätter varför man inte gör en ny farled söder om Limön i stället, långt från alla bostäder. Men det alternativet avfördes tidigt, förklarade Tage Edvardsson från Sjöfartsverket.

– Det skulle inte bli samhällsekonomiskt lönsamt. Man skulle få gräva upp åtta miljoner kubikmeter massor och dessutom är det viktiga naturområden där, sa han.

Det förslag som Mark- och miljödomstolen nu behandlar innebär att man gräver upp 4,5 miljoner kubikmeter lera och morän i Yttre fjärden och dumpar den i djuphålan mellan Limön och Lövgrund.

Det översta lagret i området innanför Engesberg är dock så påverkat av utsläpp från industrier och annan verksamhet att det ska tas upp genom så kallad miljömuddring och användas till att bygga nya kajer i Fredriksskans och Granudden. Att använda de förorenade massorna i kajerna har hamnen redan fått Miljödomstolens godkännande för.

Enligt ansökan ska man miljömuddra den översta halvmetern. Länsstyrelsen anser dock att undersökningar visar att det finns miljöföroreningarna 75 centimeter ner i bottensedimenten och att miljömuddringen därför ska vara djupare. Dessutom anser länsstyrelsen att man ska genomföra miljömuddring även i Holmuddsrännan.

Länsstyrelsen är även kritisk mot det underlag som de sökande, Sjöfartsverket, Gävle hamn och Gävle kommun, tagit fram när det gällde olika miljögifter.

Det finns ingenting i underlaget om dioxiner och PCB, påpekade länsstyrelsen.

Man har inte heller gjort någon utredning som visar hur Natura 2000-områdena i området påverkas.

En stor fråga under förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen på onsdagen var risken för grumling.

Sjöfartsverket jämförde med tidigare projekt i bland annat Göteborg och Norrköping och hävdade att grumlingen inte fått några effekter på djur- och växtliv där.

– Det kommer att bli en viss påverkan under arbetet men vi förväntar oss ingen bestående negativ miljöpåverkan, sa advokaten Agnes Larfeldt-Alvén som företrädde de sökande.

Hur mycket fisket kommer att påverkas framgick inte under förhandlingarna.

Lars Berglund från Gävle Fiskareförening drog nämligen tillbaka sina ersättningskrav efter att ha kommit överens med Sjöfartverket och Gävle hamn under lunchen.

Mark och miljödomstolens dom när det gäller villkoren för muddringen kommer om ett par månader.