Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nej, nej och åter nej

44 nej och en bordläggning.
Fastighetsägaren Anders Högberg satte ett svårslaget rekord när bygg- och miljönämnden i Älvkarleby hade sitt majsammanträde.

Nämnden klubbade inte mindre än 45 olika bygglovsärenden som alla hade med Anders Högberg att göra på sammanträdet.

Alla utom ett fick nej.

Den fråga där det inte blev ett tydligt nej hade rubriken ”Älvkarleö Bruk 4:85 m fl olovligt byggande” och gällde den nya plåtfasaden som Anders Högberg satt upp på gamla Fjäderfabriken i Älvkarleö Bruk utan bygglov.

Bygg- och miljönämnden beslöt att lägga ärendet vilande i avvaktan på resultatet av undersökningarna i samband med eventuellt detaljplanearbete i området.

Men sedan blev det avslag på löpande band.

Staket med grind. Avslag.

Galler för fönster. Avslag.

Ändra färg på portar. Avslag.

Montera 2 st garageportar. Avslag.

Rivning av en skorsten. Avslag.

Rivning av tak. Avslag.

Byte av tak. Avslag.

Nybyggnad av lagerbyggnad. Avslag.

Gallra skog. Avslag.

Montera fasadbelysning. Avslag.

Fälla träd. Avslag.

Byte ut broar. Avslag

Byte av stuprör. Avslag.

Markplanering av industritomt. Avslag.

Och så vidare, i 44 olika ärenden som alla gäller någon av Anders Högbergs fastigheter i Älvkarleö Bruk.

Att det är Anders Högberg som får avslag nämns inte i protokollet, men det är företag med olika franskklingande namn som Francais No 1, Cachet KB och Place d Armes KB, som alla har adress på Lövlundsvägen 5 i Furuvik, där Anders Högbergs företag brukar ha adress, som sökt byggloven och markloven som nu avvisats.

I samtliga fall är motiveringen till avslaget att sökanden inte skickat in de kompletterande ritningar som bygg- och miljökontoret bett om.

Sökande har ombetts att komma in med nya handlingar senast den 25 januari, men i en skrivelse, som kom till kommunen den 6 januari uppmanade han i stället handläggaren att själv plocka fram ritningarna ut kommunens arkiv.

Tidsfristen för att komma in med nya handlingar förlängdes då till den 4 maj, men när inga nya ritningar kommit in då, gick nämnden till beslut.

Till alla 44 avslagen har bifogats en bilaga om hur man överklagar.