Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej, snarare en stillsam lärare

Annons
Jag undrar hur han idag serpå svenska kyrkan.

- Här är jag och där är dom, sägerhan och berättar att hans mamma fått försvarasonen i många sammanhang.

Livets ord är en omstridd församling som ofta fåttdålig publicitet.

Människor som lämnat församlingen har framförthård kritik.

Jag ställer några frågor för att försökafå en bild av vad församlingen står för.

Var är Jesus?

Han är överallt där man samlas i Jesunamn. Han har lovat vara mitt ibland oss. Där man vill gåhans väg, där är han.

Det finns bara en Gud?

Ja,

Vad gäller då för människor somtror på islam?

Islam har inte samma Gud. Den Gud som dom tillbergillar inte Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Abraham är rotentill det judiska folket och han blev lovad landet Israel. Muslimerkämpar mot det judiska folket och landet Israel. Om det skullevara samma gud vore han schizofren. Kristendomen tror ju att Jesusär Guds son medan det i koranen står att förbannadär den som tror att Gud har en son. Islam är en irrlära.

Vad har vi då för ansvar för muslimerna?

Vi arbetar väldigt mycket med mission. Vi görallt vi kan.

Och din inställning till judar?

Jag ser judarna som mina bröder. De ärförutsättningen för att jag skulle kunna bli frälst.Judarna är en gåva till hela världen som utmynnari Messias, som är världens frälsare.

Men judarna korsfäste honom!

Nej, dom utlämnade honom till att bli korsfästav hedningar. Vi har alla korsfäst honom. Romarna representerarden hedniska världen. Det judiska folket är en välsignelseför hela världen och det är sorgligt att den kristnakyrkan så starkt har förföljt judendomen.

Kommer judarna till himlen?

Ja, om dom erkänner Jesus Kristus. Det gälleralla.

Är livets ord en sekt?

Nej. En sekt är en gruppering som avskilt sigfrån andra, som isolerat sig och som har en avvikande läragentemot det dom avskiljt sig från. Ofta har den egna uppenbarelser,som mormonerna med mormons bok eller hemliga skrifter. Men vihar en enda skrift, bibeln, och vi har inte avskiljt oss frånden kristna tron eller kyrkans bekännelseskrifter.

Får man gå på bio, röka, drickavin om man går med i Livets ord?

Ingen som vill vara med ställer dom frågorna.Den som vill leva sitt liv med Jesus blir född på nytt.Då förändras ens liv. Om det är någonsom har problem med att röka och dricka så görvi allt vi kan för att hjälpa till.

Men är det fel att dricka vin? Det gjorde juJesus.

Alltså, här står vi i en väckelsetradition.Det står i bibeln att vi ska leva ett liv i avhållsamhetoch vara ett föredöme. Och på den tiden Jesuslevde var vinet svagt, dessutom blandade man vatten i vinet.

Vad ingår i er syndakatalog. Vad är detman inte får göra?

Det känns bakvänt att tala om en syndakatalog.Vi vill helt enkelt inte leva nära gränsen förvad som är tillåtet. Då kan man trassla tilldet för sig. Och syndakatalog är ett så laddatord. Vi vill istället visa hur vi gör, hur vi lever.Och om människor inte tycker om det så finns det ettotal andra församlingar där de kanske passar bättre.

Är allt som står i Gamla testamentet sant?

Ja, allt är sant. Jesus säger att inteen prick får försvinna. Allt ska fullbordas. Gamlatestamentet har ett syfte för allting leder fram till frälsning,till Jesus och Messias. Hela lagen från början tillslut bygger upp den plattform på vilken världens frälsareska komma.

Då måste jag påstå att dusitter och syndar just nu. Dina kläder består säkertav skilda material och så får man inte vara kläddenligt Tredje Mosebok 19:19. Så här står det:

Mina stadgar skall ni hålla: Du skall intelåta två slags djur av din boskap para sig med varandra.Din åker skall du inte beså med två slags säd.Ett klädesplagg av två olika slags garn får intekomma på dig.

Det här har med offertjänst och med rättfärdighetenatt göra. Det gäller att överbevisa människanom att hon är syndfull. Och det viktiga med Jesus äratt han kommer och räddar sitt folk från synder. Hanfullbordar alla profetior.

Det sägs att Livets ord tillåter barnaga.

Jag är väl medveten om vad lagen sägeroch här finns det en konflikt. Men jag måste ha rättatt ha en åsikt. Aga är inget som vi förespråkareller pratar om. Men det måste finnas redskap för attsätta gränser. Det ställs stora krav på föräldrar.Jag såg i somras föräldrar som drämde barni huvudet bara för att de väsnades. Det anser jag ärmisshandel. Men ibland kan man behöva ge ett barn en daski baken, för att sätta gränser.

Undervisningen i era skolar kritiseras för attni stryker i evolutionsteorin!

Där har jag ett bra svar. Min egen son villbli vetenskapsman och har praktiserat på institutionen förevolutionslära. Däremot finns det andra saker i skolundervisningensom man kan stryka, som porrbilder.

Porrbilder?

Ja, det finns bilder i samband med sexualundervisningensom är onödiga.

Vilken kvinnosyn har Livets ord?

Gud använder kvinnor som förkunnare. Detär praktiskt. Jag var inte emot kvinnliga präster inomsvenska kyrkan heller.

Vad har Carola och Runar betytt för Livets ord?

Jag vet inte om dom har betytt något.

Vilken är er inställning till ekumenik?

Där den är möjlig är det bra.Det är andra som har svårt med oss. Jag tror att RobertEkh har haft ett bra samarbete i Gävle. I Uppsala däremotvill de inte låta oss vara med.

Det är dyrt att var med i Livets ord eftersomni förväntar er att man ska skänka tionde, av bruttoinkomsten.

Alla frikyrkor har den principen. Men det ärfrivilligt.

Det sägs att Livets ord har koppling till affärskedjorsom Onoff och Rusta!

Det går så många galna rykten,att vi till exempel skulle ha jättemycket pengar. Men alltsom kommer in går snabbt ut igen, till mission. Vi liggerinte på pengar. Och det finns absolut ingen koppling mellanoss och de företagen.

Vad tycker du om att homosexuella ska få prövassom adoptivföräldrar.

Det är inget jag skulle rösta för.Då tänker man inte på barnen. Det blir ett ideologisktställningstagande.

Vad tycker du om partnerskapslagen?

Jag tror inte på en homosexuell livsstil. Äktenskapetär för man och kvinna.

Gjorde Gud ett misstag när han skapade homosexuellamänniskor?

Gud älskar alla människor. Man måsteskilja på sak och person. Här kan man kanske tala omen syndakatalog, om äktenskapsbrott, att leva i otukt, attsyssla med skvaller och förtal. Gud älskar homosexuellamen inte deras livsstil.

Mer läsning

Annons