Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu minskas regelbördan för företagarna

Maud Olofsson

om regeringens avsikt att förenkla företagarnas vardag.

Jobben är en av de viktigaste frågorna för Sverige. Därför har regeringen som målsättning att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2010.

Förenklas företagarnas vardag kan fler jobb skapas vilket i förlängningen också stärker välfärden.

När regeringens nya handlingsplan för regelförenklingsarbetet nu presenteras kan vi konstatera betydande framsteg. Totalt sett är det över 940 åtgärder som antingen genomförts, planeras eller utreds.

Drygt 460 av dessa genomfördes under 2007 och 2008.

Som exempel på åtgärder som redan genomförts kan nämnas kvartalsredovisning av moms (- 307 miljoner kronor), genomgång av samtliga statistikprodukter i förenklingssyfte, förenklade regler om systematiskt arbetsmiljöarbete (- 123 miljoner kronor) samt att jämställdhetsplaner och lönekartläggningar ska upprättas vart tredje år i stället för varje år (-387 miljoner kronor).

Som exempel på åtgärder som har utretts och är under beredning är slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag (minskning på ca 5,8 miljarder kronor), förenklade redovisnings- och bokföringsregler (minskning med närmare 0,5 miljarder kronor), förenklade ledighetslagar samt upprättande av ett uppgiftslämnarregister där myndigheter ska kunna återanvända uppgifter som en gång lämnats till statliga myndigheter.

Av de återstående drygt 480 åtgärderna kan vissa genomföras på kort sikt, medan andra måste analyseras och utredas vidare.

Mest glädjande är att vi för första gången nu kan konstatera ett trendbrott. Under 2008 minskade företagens administrativa kostnader med närmare 4 procent enligt Tillväxtverket. Det är ett tydligt och mycket glädjande besked till landets alla företagare. Vi har startat ett förändringsarbete på det statliga området och tagit tag i de föråldrade och stela strukturer som vi tog över 2006. Vi har brutit en mångårig tradition av att lösa problem genom att skapa nya regler utan ha företagsglasögon på sig. Sverige är nu placerat på den europeiska förenklingskartan som bland annat ett av tre länder i Europa som har inrättat ett regelråd.

Samtidigt kan vi konstatera att för att nå ända fram under mandatperioden måste fler konkreta förenklingsåtgärder tas fram på för företagen viktiga områden. Dessutom måste departement och myndigheter ge ännu bättre återkoppling på de förslag som näringslivet lämnat.

Regelförenkling är ett långsiktigt förändringsarbete som berör många aktörer på många olika nivåer. Idag ägnar allt fler kommunala företrädare sin tid åt näringslivsutveckling och tillväxtfrågor. Det är bra, men om vi vill göra Sverige till ett mer företagsamt land krävs att även lokala och regionala politiker tar sitt ansvar för att stimulera framväxten av fler företag.

Med oförminskad kraft fortsätter arbetet med att förenkla regelverket. Vi vet att Sveriges företagare primärt förväntar sig att det ska bli konkreta och påtagliga resultat i deras vardag, oavsett vilken procentsats vi i slutänden landar på. Steg för steg kommer vi att leverera det.

Maud Olofsson, C,

näringsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel