Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svidande kritik mot byskolornas rektor

Åter får en rektor i Ockelbo kritik från Skolinspektionen. Den här gången handlar det om rektorn för byskolorna.

Annons

Under september granskade skolinspektionen samtliga skolor i Ockelbo. I slutet av månaden kom en första rapport. I den fick rektorn för vuxenutbildningen omfattande kritik.

Nu har Skolinspektionen lämnat ännu en rapport från granskningen. Den här gången är det skolorna i Åmot och Jädraås som berörs.

Och nu får rektorn för byskolorna, Annette Gottfriedson, svidande kritik. Skolinspektionen anser att hon inte tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och inte gör något för att utbildningarna ska utvecklas.

Enligt Skolinspektionen vidtas heller inga konkreta åtgärder för att eleverna ska uppfylla nationella mål.

I rapporten står också att elever inte ges särskilt stöd i tillräcklig omfattning.

I Jädraås skola finns till exempel elever med annat modersmål än svenska och de erbjuds inte undervisning i det egna språket.

Skolinspektionen skriver i rapporten att rektorn saknar kunskap om hur man går tillväga när elever har andra modersmål.

Skolinspektionen anser dessutom att personalen i Jädraås skola inte har den utbildning och kompetens som krävs för deras uppgifter.

Båda skolorna kritiseras även för att inte informera elever och vårdnadshavare kontinuerligt om elevernas utveckling på det kunskapsmässiga och sociala planet.

Enligt rapporten uppfyller inte heller skolorna de krav som ställs på arbetet mot kränkande behandling.

Jädraås skola har 16 elever, Åmots skola 17.

Byskolorna får nu till den 23 januari nästa år på sig att råda bot på bristerna.

Annette Gottfriedsson tillträdde sin tjänst som rektor i augusti i år.

Gefle Dagblad har förgäves sökt henne för en kommentar.

Mer läsning

Annons