Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen öppnar nu för kärnkraft

/

Annons

Åsa Äng Eriksson,

Inger Källgren Sawela

och Håkan Rönström,

samtliga representerar Region Gävleborg, och gläds över överenskommelsen i Alliansen om kärnkraften.

Alliansregeringen har nu presenterat en sammanhållen miljö, klimat och energipolitik som äntligen förpassar mer än 30 års låsningar inom energipolitiken i Sverige till historien. Genom att tillåta kärnkraften att utvecklas i kombination med kraftiga satsningar på förnyelsebara energikällor kan vi både ta ansvar för klimatet och säkra förutsättningar för investeringar och jobb i Sverige.

Torsdagens historiska överenskommelse om energi och klimat är en viktig komponent i vår samlade strategi för att värna Sverige och skapa de bästa förutsättningarna att ta oss ur krisen. Genom att sätta tydliga mål och föreslå verkningsfulla åtgärder ger vi elförsörjningen ett tredje ben, utöver vattenkraft och kärnkraft, samtidigt som vi öppnar för att befintliga kärnreaktorer successivt ersätts när de når sin ekonomiska livslängd. Med vår samlade energipolitik ökar vi energiproduktionen och tryggar försörjningen av energi för företag och hushåll. Vi gör också Sverige redo för en övergång av våra bilar från bensin till el. Vi skapar bättre förutsättningar för produktion, investeringar och sysselsättning samtidigt som Sverige tar ledarskapströjan i klimatfrågan i Europa. Vi går före.

Överenskommelsen innebär att vi avskaffar nybyggnadsförbudet för kärnkraft och öppnar för att befintliga reaktorer som fasas ut kan ersättas också med reaktorer med större effekt. Detta gäller för överskådlig framtid och vi låser oss nu vid ett tak på tio reaktorer. Det handlar inte om att fatta politiska beslut om att ersätta reaktorer eller att använda skattemedel, utan om att möjliggöra för kommersiella aktörer att ersätta när nuvarande reaktorer behöver fasas ut.

Den andra viktiga komponenten i detta är en storskalig och offensiv satsning på förnybara energikällor. Vi sätter ett tydligt mål om att kraftfullt öka vindkraften i Sverige och via certifikat vill vi stimulera framväxten av andra förnybara energikällor. Här i Gävleborg har vi goda förutsättningar att utveckla vindkraften och arbetar därför intensivt med frågan

Det finns ibland ett feltänk i den svenska debatten om att motsättningarna i första hand skulle finnas mellan kärnkraft och förnyelsebar energi. Det är ett snävt perspektiv om man ser ut över ett Europa som sitter fast i fossila bränslen och beroende av andra länders gas. Snarare är det så att förnyelsebara energikällor tillsammans med kärnkraften är ett alternativ till fossila bränslen och beroende av gas.

För Sveriges del innebär detta för det första en rejäl satsning för att vi ska kunna fortsätta att vara världsledande i klimatfrågan. Vi tar ansvar och visar ledarskap. Sverige kan nu anta ett klimatmål som är mer ambitiöst än det som klimatberedningen föreslog och som med råge når vår del av den bördefördelning som kommer att ske inom EU.

För det andra innebär detta att vi säkrar långsiktiga förutsättningar och stabila spelregler för företag och medborgare. Det är viktigt inte minst ur ett jobbperspektiv. Sverige är ett land med stor andel elintensiv industri och vi skapar nu förutsättningar för ökad stabilitet och investeringar i Sverige. Det är extra viktigt för oss i Gävleborg som har en mycket stor, tung och energikrävande industri. Vi behöver alla dessa arbetstillfällen.

För det tredje skapas en trygg elförsörjning där vi inte är beroende av andra länders intressen. En rejäl satsning på förnyelsebar energi i kombination med en kärnkraft som får utvecklas innebär att Sverige kan få förutsättningar att till och med vara en nettoexportör av energi istället för att importera från andra länder.

Detta är viktiga besked till alla företag och medborgare i Sverige. Vi tar ansvar i miljö- och klimatfrågan men ser också till att säkra förutsättningarna för jobben i Sverige. Kontrasterna mot haveriet på vänstersidan i svensk politik kan inte bli tydligare. Mona Sahlin snackar och velar men förlitar sig på ett miljöparti och ett vänsterparti som vill snabbavveckla kärnkraften och därmed undergräva förutsättningarna för företagande och jobbskapande i Sverige.

vice ordförande Regionstyrelsen Gävleborg, gruppledare Bollnäs

ledamot Regionstyrelsen Gävleborg, oppositionsråd Gävle

ersättare Regionstyrelsen Gävleborg, gruppledare Hudiksvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons