Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allmännyttan har inte skapats för att ge ägaren vinster

/

Gavlegårdarna har över tid tagit ett stort samhällsansvar i rollen som bostadsbyggare, förvaltare och utvecklare av bostadsområden i vår stad. En stark allmännytta är avgörande för en social bostadspolitik och för att klara bostadsförsörjningen, skriver Gin Akgul Hajo, Tord Fredriksen och Isabella Bexell.

Annons

Replik till Lars Beckman, Pekka Seitola, Nicklas Bornegrim med flera: Bostaden är en speciell plats för oss människor. I bostaden utspelar sig en stor del av en människas liv och här finns vårt hem.

Debatt: Dela ut en miljard till hyresgästerna

Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Så är det inte idag i bostadsbristens tider. Efter många år av övertro på marknaden, utförsäljningar och politisk passivitet finns det stora och allvarliga problem på bostadsmarknaden, där bostadsbristen måste sägas vara det allra mest akuta.

Allmännyttan spelar en central roll både för en social bostadspolitik och för bostadsförsörjningen i stort. Genom det allmännyttiga bostadsbolaget kan kommunen påverka vad och hur mycket som byggs.

Gavlegårdarna har en särställning på bostadsmarknaden och är sedan många år en viktig del av välfärdssamhället. Bostadsbolaget ägs av medborgarna gemensamt och har till uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla.

Gavlegårdarna har över tid tagit ett stort samhällsansvar i rollen som bostadsbyggare, förvaltare och utvecklare av bostadsområden i vår stad. En stark allmännytta är avgörande för en social bostadspolitik och för att klara bostadsförsörjningen.

Under den borgerliga regeringen har allmännyttans ställning försvagats genom lagändringar och utförsäljningar. Allmännyttans roll bör stärkas, för att säkerställa att det finns en tillräckligt stor andel hyresrätter.

Förutom att bygga bort bostadsbristen och bygga efter behov så behöver det befintliga beståndet av hyresrätter förbli just hyresrätter. Ett stort problem är när hyresrätter säljs och ombildas till bostadsrätter.

Enligt Moderaterna, ska hyresgästerna ”få ta över” Gavlegårdarnas bostadsbestånd. Hur det ska gå till framgår inte. Ska det vara i form av ombildning till bostadsrätter eller ägarlägenheter?

Oavsett vilket, så skulle en övervägande del av Gavlegårdarnas hyresgäster inte ha en ekonomi som gör ett övertagande möjligt. Kvarstår då en massiv utförsäljning av Gavlegårdarnas bostadsbestånd till stora privata aktörer som ofta har ett kortsiktigt ägarintresse.

Den nya trenden är att lyxrusta tomställda lägenheter med hyror som ökar mellan 30- 50 procent. Hur många av Gavlegårdarnas hyresgäster klarar det? Är det verkligen Moderaternas åsikt att hela allmännyttan, Gavlegårdarna, ska säljas ut? 

I stället för utförsäljning är det viktigt att Gävle kommun stärker sitt bostadsbolag och utvecklar möjligheterna att tillhandahålla bra bostäder till kommunens invånare till rimliga hyror. I direktiven till bolaget bör detta tydligt framgå.

Under 2015 beslutade kommunfullmäktige att avyttra 737 lägenheter till privata hyresvärdar. En utförsäljning sker oftast i syfte att investera i upprustning och nyproduktion. Utförsäljningar till privata aktörer leder oftast till högre hyror mindre inflytande för hyresgästerna och ett sämre underhåll.

Gavlegårdarna är ett av våra viktigaste verktyg att erbjuda våra invånare goda bostäder till rimliga kostnader. Vänsterpartiet Gävle vill att Gavlegårdarna tydligare ska prioritera det allmännyttiga uppdraget i förhållande till de affärsmässiga principerna.

Allmännyttan har inte skapats för att ge vinster åt ägaren, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål.

Gin Akgul Hajo

Tord Fredriksen

Isabella Bexell

Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons