Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Breddning ger endast en upplevd trygghet

/

Vi diskuterade också att bredda vägen invid korsningen, till en kostnad av 130 000 kronor. Men den lösningen ger endast en upplevd trygghet, ingen faktisk ökning av trafiksäkerheten, skriver Helena Werre

Annons

Debatt: Ombyggnaden av Strömsbrovägen: Stanna upp, lyssna, gör om och gör rätt!

Svar till Patrick Magnusson, Sveriges Åkeriföretag Gävleborg och Niclas Sandström, Transport Avd 11:

Det stämmer att vi äntligen bygger om Strömsbrovägen för att göra en permanent, hastighetssänkande lösning med en avsmalning av gatan som ersätter den tillfälliga och enkla lösningen i plast, den så kallade trafikormen. Trafiklösningen är utformad enligt regler för vägar och gators utformning, VGU. Korsningen kommer att ha utrymmesklass B vilket enligt VGU kan upplevas obekvämt men är trafiksäkert när trafikanterna anpassar sin hastighet.

”Varför tar man inte bort hela refugen i stället? Den skulle överhuvudtaget aldrig funnits där, då fick man automatiskt en bredare körbana och plats "för alla"!” undrar Patrick Magnusson och Niclas Sandström från Transport Avd. 11.

För cirka tio år sedan träffades representanter från åkerierna, Polismyndigheten och det som då hette Tekniska kontoret (i dag Samhällsbyggnad Gävle). Bakgrunden till mötet var att det inträffat flera olyckor på platsen och lastbilar från Ahlsell/DHL hade stora problem att svänga ut på Strömsbrovägen.

Orsaken till trafikproblemen uppgavs vara de alldeles för höga hastigheterna på Strömsbrovägen som inte gav den tunga trafiken tillräckliga luckor för att hinna svänga ut eller in. Efter gemensamma diskussioner blev lösningen en trafikorm i plast som gjorde körfälten smalare och därmed sänkte hastigheten. Lösningen gav dessutom stora fordon mer utrymme för vänstersvängen från Strömsbrovägen.

Trafikormen har fått vara kvar i tio år. Det har gett oss möjlighet att studera lösningen och bra underlag att utvärdera inför en permanent åtgärd. Under alla dessa år har inga relaterade trafikolyckor rapporterats in till sjukvård eller polis och kommunen har inte fått några synpunkter på att det är för trångt i korsningen. Den tillfälliga lösningen har alltså fungerat tillfredställande trafiksäkerhetsmässigt och inte heller orsakat svår köbildning.

Under våren 2017 hölls ett samrådsmöte mellan Samhällsbyggnad Gävle och representanter från DHL, HP åkeri, Gävle Alltransport och Sveriges åkeriföretag. Då fanns en skiss över den nya planen och synpunkter framfördes om att man ville ha ett längre magasin för vänstersväng, och det blev det sedan i projekteringen.

Ytterligare förslag som diskuterades var trafiksignal eller rondell men det har bedömts vara alltför kostsamma lösningar och riskerar att vara en felsatsning i ett läge där kommunen arbetar med en infrastrukturstrategi som tar sikte på framtida trafiklösningar för ett växande Gävle.

Under hösten, i samband med byggnationen för den permanenta lösningen, träffade Samhällsbyggnad Gävle åter representanter från åkerierna, facket och Sveriges åkeriföretag.

Vid träffen informerade vi om vår bedömning att det inte är ett trafiksäkert alternativ att ta bort refugen eftersom allt pekar på att det är just hastighetssänkningen, genom trafikormens avsmalning, som gjort korsningen trafiksäker.

Vi diskuterade också att bredda vägen invid korsningen, till en kostnad av 130 000 kronor. Men den lösningen ger endast en upplevd trygghet, ingen faktisk ökning av trafiksäkerheten. Om vägen breddas mer än en meter finns det inte plats för cykelbana och samtidigt försvinner den hastighetsdämpande effekten.

Helena Werre

trafik- och tillståndschef Samhällsbyggnad Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons