Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg för rörelseglädje och gemenskap

/

Behovet av rörelse och motion har aldrig har varit större än vad det är i dag. Enligt en rapport från Nordiska ministerrådet är svenska barn de mest stillasittande i Norden, skriver Patrik Söderqvist, Gävleborgs idrottsförbund.

Annons

Överallt i vårt län sprudlar det av idrott. Planer, hallar och banor fylls kväll efter kväll av kompisar med spring i benen. Barn och unga deltar i aktiviteter som ger en meningsfull fritid, god sammanhållning och den träning som de mår bra av.

Av olika anledningar är det inte alla som har en träning att gå till. Därför är det extra värdefullt med spontanidrottsytor där rörelseglädjen kan ta över och mobiler och handkontroller får läggas undan för en stund.

Forskning visar att ju närmare man har till en idrottsanläggning, desto mer idrottar och motionerar man. Forskning visar även att tillgängliga idrottsytor bidrar till en mer levande, hälsosam, attraktiv och trygg närmiljö.

Behovet av rörelse och motion har aldrig har varit större än vad det är i dag. Enligt en rapport från Nordiska ministerrådet är svenska barn de mest stillasittande i Norden.

Regeringen har lovat mer idrottsundervisning och en timmes daglig rörelse i skolan. Det är bra, men det är minst lika viktigt att skapa bra förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet på fritiden, både föreningsverksamhet och spontanaktiviteter.

När Sveriges städer växer i rekordfart ökar behovet av bostäder, men ett hem är mer än en bostad. Grönområden med möjlighet till rekreation och fysisk aktivitet behövs liksom mötesplatser för idrott och träning.

Riksidrottsförbundet verkar för att ”idrott” läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta hänsyn till behovet av anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.

Tittar vi på nationell nivå, uppförs det i dag inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. I en färsk undersökning från Sveriges kommuner och landsting framgår att Sveriges befolkning har ökat med 14 procent sedan 1990, men tillgången till idrottsanläggningar, räknat i antal, har däremot inte ökat i samma takt, vilket är en dyster utveckling. I områden med högt tryck på bostäder, där man bygger nytt eller förtätar bostadsbeståndet, finns uppenbar risk att idrottsytor inte prioriteras.

Ökande hälsoklyftor och växande segregation kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där det planeras för mer än boende. Bygg för rörelseglädje och gemenskap – och planera i samråd med idrottsrörelsen för en hållbar framtid.

Patrik Söderqvist

distriktsidrottschef Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons