Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg trygghetsboenden nu!

Annons

Barbro Westerholm, FP,

riksdagsledamot, om trygghetsbostäder som finns eller är på väg i några kommuner men borde finnas i alla...

Att alla vill bo kvar hemma intill livets sista dag är en myt. Under senare år har det blivit uppenbart att det finns äldre som upplever att hemmets borg har blivit till ett fängelse. Det är svårt att komma ut för det finns inte hiss och ytterdörren har blivit för tung för att öppna. Det har blivit ensamt och otryggt i den gamla bostaden.

Man vill flytta till något där man kan bo i gemenskap med andra och äta gemensamma måltider. Men till särskilt boende får man inte flytta för då ska man vara dement eller multisjuk. Det säger biståndshandläggaren som bara kan erbjuda några hemtjänsttimmar till men det är inte vad den äldre vill ha.

Med tanke på befolkningsutvecklingen kommer antalet äldre som vill flytta till något tryggare öka väsentligt fram till år 2050. Andelen personer som är 85 år och äldre kommer att fördubblas och andelen över 100 år att öka fyra gånger, från cirka 1500 idag till 6000 om 40 år. Om inget väsentligt händer med hälsoutvecklingen i äldregruppen så kommer vi att stå för en formidabel utmaning att klara att tillgodose alla dessa människors behov.

I december 2008 kom Äldreboendedelegationens utredning Bo bra hela livet (SOU 2008:113) där det finns förslag om trygghetsboenden avsedda just för denna grupp äldre. Det är bostäder som upplåts med icke överlåtelsebar hyresrätt och som ska vara anpassade till funktionshinder.

Här får man liksom i det gamla hemmet tillgång till hemtjänst och hemsjukvård om man behöver sådan. Här ska finnas gemensam matsal med möjlighet att äta om man vill. Här ska också finnas personal som har ansvar för att det ordnas aktiviteter av olika slag i huset. Det föreslås vara en möjlighet, inte ett tvång, att inrätta sådana lägenheter. Någon biståndsbedömning ska inte ske, det är den äldres önskan att få flytta som ska vara avgörande liksom hög ålder som ska beaktas. Delegationen föreslår också investeringsbidrag till byggande av sådana bostäder samt statligt stöd till den personal som behövs för aktiviteterna.

Trygghetsbostäder finns eller är på väg i några kommuner. Den erfarenhet som vunnits hittills är att tillgång till trygghetsbostäder kan minska behovet av de betydligt dyrare särskilda boendena samtidigt som de boende får en högre livskvalitet. Därför bör kommunerna vara intresserade av att skapa denna boendeform.

Nu är det lågkonjunktur. Vi står inför risken att människor som arbetar inom byggsektorn alltifrån första linjen arkitekterna till snickare, målare, rörmokare blir arbetslösa och måste gå på a-kassa.

Därför borde kommunerna nu satsa på att skapa trygghetsboenden. Det är bättre att bygga för framtiden och därmed möjliggöra höjd livskvalitet för mycket gamla personer och sänkta framtida kostnader för kommunerna än att skicka ut människor i arbetslöshet..

riksdagsledamot,

ordförande

i Äldreboende-

delegationen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons