Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den svenska modellen förutsätter fler i arbete, bättre skola och resurser till välfärden

Tomas Tobé, M, konstaterar i Gefle Dagblad den 13 augusti att välfärden är i behov av ökade resurser. Det är bra att de nu inser detta. Men faktum är att då den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde efter åtta år med borgerligt alliansstyre var arbetslösheten skyhög och staten gick med stora underskott till följd av ofinansierade skattesänkningar, skriver Patrik Lundqvist, S.

Annons

När Tomas Tobé nu vill hylla skattesänkningarna under de borgerliga regeringsåren hörs därför uttrycken något falska. För visst prioriterade den moderatledda regeringen skattesänkningar och privatiseringar framför nödvändiga investeringar i välfärden. Men samtidigt som den statliga skatten sänktes, höjdes kommunalskatten i 265 av landets 290 kommuner.

Den borgerliga alliansregeringen slösade också med gemensamma resurser genom en synnerligen tveksam arbetsmarknadspolitik. Ungdomsarbetslösheten minskade inte då företag i branscher med redan många unga anställda fick rabatt på arbetsgivaravgiften och långtidsarbetslösas möjligheter begränsades helt i fas 3.

Nu är läget ett annat. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har respekt för gemensamma resurser i samhället och prioriterar därför tydligare. De generella bidragen till företagen har ersatts med riktade insatser för att stimulera nyanställningar i mindre företag. Genom extratjänster blir långtidsarbetslösa kvalitetsresurser i välfärden och nu utvidgas extratjänster till fler samhällsområden.

Utbildning är nyckeln till arbete och i sommar har därför även ett nytt studiestöd införts. Studiestartstödet har inriktningen att öppna arbetsmarknaden för personer med kort utbildning.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar också på gymnasieskolans yrkesprogram och har en särskild jämlikhetssatsning i höstens budget riktad till grundskolor med stora behov.

Underskott i statens finanser har vänts till överskott. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år och sysselsättningen är den högsta i Europa. Jämfört med läget innan valet 2014 har 200 000 fler fått jobb. Från och med 2017 satsar regeringen tio nya miljarder direkt på välfärden i kommuner, regioner och landsting.

Den svenska modellen har aldrig varit att sänka skatterna och hoppas på det bästa. Den förutsätter fler i arbete, en bättre skola och resurser till välfärden. Den svenska modellen tar fasta på det som oss frihet och trygghet i livet.

Patrik Lundqvist, S

ledamot i riksdagens skatteutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons