Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett ödesval för regionen

/

Annons

Claes Bäckman och Stefan Klahr,

Högskolan respektive Teknikparken, om högskolans betydelse i Regionen och dess framtid.

Högskolan i Gävle har under året utarbetat tre alternativa scenarier/visioner för sin verksamhet de närmaste åren. Detta arbete är av oerhörd betydelse inte bara för högskolans personal och studenter utan för hela befolkningen i regionen – från Tierp i Söder, Ljusdal i Norr och till Hofors i väster

Varför är den då så viktig? Jo, skälet är att högskolan är en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma tillväxt i regionen. Tillväxt är också vad som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter, vilka sedan betalar all den service i form av barnomsorg, sjukvård med mera, som kommun och landsting kan erbjuda regionens medborgare.

Högskolan fungerar i dag som en magnet för begåvade och ambitiösa unga människor, inte bara från regionen, utan även från stora delar av mellan Sverige (det finns även utländska studenter). Många av dessa unga ambitiösa människor som kommer hit för att studera, träffar också här sina livspartners och beslutar sig för att bilda familj och stanna i Gävle eller dess närhet. Men - bara om de kan få kvalificerade jobb, eller starta företag.

Kvalificerade arbeten är också något som högskolan hjälper till att skapa, exempelvis via forskningssamverkan med företag i regionen eller med bolag som vill etablera sig här. Forskningssamverkan leder till kompetenshöjning i företagen, vilket i sin tur leder till tillväxt inom både gamla och nya branscher. Forskning leder också till att högskolans lärare kan hålla sig i framkant av den vetenskapliga utvecklingen varför utbildningarna får högre kvalitet och större relevans för även den regionala arbetsmarknaden. Det är den rollen som högskolans forskning måste iklä sig.

Det är just samspelet mellan högskola, industri, och omgivande samhället, ”trippel helix”, som visat sig leda till samhällelig tillväxt*. Inom högskolan finns i dag också flera exempel på hur samverkan med regionala företag och institutioner lett till dramatiskt förbättrad utveckling. Inom elektronik har samarbetet med Ericsson lett fram till högskolans enda mastersprogram och ett forskningscentrum med ett 20-tal stora så väl som små företag i radiobranschen. Inom området geografiska informationssystem (GIS) finns - tack vare samverkan med lantmäteriet - ESRI S-group, Future Position X, ett forskningsinstitut samt ett unikt kluster av GIS-företag.

Högskolans samverkan kan dock utvecklas mycket mer: Exempelvis saknas idag ett djupare samarbete med industrikoncernen Sandvik - regionens utan tvekan viktigaste företag med världsledande forskning och huvudkontor mindre än två mil från högskolan. Teknikutbildningarna har idag stora problem att rekrytera studenter från Gymnasiet. Ett nära samarbete med Gymnasieskolorna i regionen skulle långsiktigt kunna råda bot på bristen av kvalificerade ingenjörer i Regionen.

Det är dock inte bara inom teknikämnen som samverkan kan utvecklas: Regionens kommunala förvaltningar skulle i mycket högre grad kunna samverka med högskolans forskning och utbildning inom ekonomi och juridik; Landstinget och dess personal skulle i högre grad kunna samverka med sjukvårsutbildningarna och forskning inom medicin, sjukvård och omvårdnad. Listan kan göras lång och det enda som behövs är viljan och den gemensamma visionen om ett Gävleborg i utveckling med tillväxt som mål och samverkan, utbildning och forskning som medel.

Högskolans val av framtida strategi är därför inte en intern angelägenhet för högskolan. Alla i regionen påverkas av vägvalet. Alla som aktivt arbetar med någon form av regional utveckling: politiker, tjänstemän, vårdpersonal, skolor, företag, föreningar och myndigheter. Högskolan, dess ledning och anställda måste alla förmås att förstå att det behövs samverkan inom både forskning och utbildning för att nå regional tillväxt och välstånd. Högskolan har här en nyckelroll! Regionens behov, industriella och samhälliga, måste styra högskolans strategi annars kan det lätt hända att Högskolan i Gävle blir isolerad från det omgivande samhället och dess verksamhet tärande snarare än närande för samhället. För alla som bor och verkar i Gävle och dess region kommer högskolans vägval ha stor betydelse för framtiden. Det är därför av största vikt att alla som kan gör sin stämma hörd och påverkar Högskolans ledning till att utveckla högskolan till den motor för Regionalt välstånd som den kan vara.

* Samverkan i det akademiska vardagslivet. Rapport Nutek november 2007 www.nutek.se

professor

vid Högskolan Gävle

Föreståndare

Radiocentrum

VD

Teknikparken i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons