Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För framtiden i Gävleborg

Annons

Barbro Holmberg och Per-Olof Svensson,

landshövding respektive regionstyrelsens ordförande Gävleborg, ger en programförklaring för framtidens Gävleborg.

Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet. Människorna i Gävleborg är kreativa, uppfinningsrika och kunniga. Vi har en världsledande industri, som med sina exportintäkter utgör en av grundstenarna till hela landets välfärdsbygge. Energi, miljöteknik, IT och upplevelsenäring är några av de nya näringarna som skapar möjligheter att ligga i framkant. I Gävleborg ser vi det möjliga.

Regeringen har gett oss, landshövdingen och ordföranden i regionstyrelsen, uppdraget att samordna samhällets insatser för att motverka de negativa följderna av höstens snabba konjunkturnedgång. Vi ser detta som ett utvecklingsuppdrag där alla goda krafter ska samverka.

Under den här veckan har vi träffat många människor i Gävleborg. Kommunernas ledningar, företrädare för näringslivet, fackliga organisationer, representanter för statliga myndigheter. Vi har fått en bild av läget i Gävleborg. Många rapporter om varsel har gått in till Arbetsförmedlingen och kommunerna ser att fler är på väg. Det är en bekymmersam situation, framförallt för de människor som oroar sig för sin och sin familjs framtid. Men vi ser också något annat – vi ser ett län med mycket stora möjligheter och de möjligheterna vill vi bevara och utveckla för framtiden. Den här optimismen och framtidstron delar vi med många.

Vi har en högproduktiv och i många fall världsledande industri. När konjunkturen vänder vill vi vara beredda. Det här kräver att ungdomar utbildas för arbete och ges möjlighet att bo kvar och se positivt på framtiden. Gymnasieskola, yrkeshögskola, KY-utbildning och lärlingsutbildning är verktyg för den utvecklingen.

Våra vägar, järnvägar och Gävle hamn är nödvändiga förutsättningar för tillväxt och välfärd. Nu är tidpunkten att förbättra denna infrastuktur. Vi vill se att staten kan tidigarelägger planerade investeringar. Kommunerna måste ges ekonomisk stabilitet för att kunna genomföra sina investeringsplaner.

Arbetsförmedling och försäkringskassa bör ha resurser för att tillsammans med kommunerna bidra till utveckling och trygghet. Viktigare kanske än resurser är att regelverken ger möjlighet till samverkan. Vi har goda exempel. I Söderhamn har samverkan kommun-myndighet gett goda resultat. Så bör det fungera i hela länet.

Kommunerna i länet står inför stora uppgifter. En lågkonjunktur innebär att skatteunderlaget sviktar. Samtidigt ökar trycket på kommunernas välfärdsfunktioner. Statens bidrag till kommunerna ska räknas upp och värdesäkras. Det är viktigt för alla enskilda människor men också för demokratin och trovärdigheten i vårt samhälle att den lokala demokratiska nivån kan agera med beslutsamhet och självförtroende.

Högskolan ger alla i regionen tillgång till utbildning och kompetenshöjning. Högskolan måste garanteras resurser för att ungdomarna i den stora årskull som nu lämnar våra gymnasier ska kunna välja den utbildning som ger dem de bästa förutsättningarna för framtiden.

Länsstyrelsen och Region Gävleborg disponerar de regionala utvecklingsmedlen. Nu är rätt tid att fördubbla dessa för att tillsammans med EU:s fonder skynda på nödvändig utveckling.

I en första skrivelse till regeringen kommer vi att beskriva de stora möjligheterna vi ser för Gävleborg. Men också vara mycket tydliga med det ansvar som staten har för att ge oss verktyg: resurser, smidiga regelverk och snabba beslut.

landshövding Gävleborg

regionstyrelsens ordförande Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons