Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fyra miljarder till lärlingssystem

Annons

Utanförskapet har vuxit i Sverige. I delar av landet råder parallella samhällsstrukturer där svenska regler och normer inte gäller. De hederliga människor som lever i dessa otrygga miljöer har betydligt sämre förutsättningar än andra att bli en del av det svenska samhället, skriver Sverigedemokraternas

De partier som styrt Sverige det senaste decenniet har misslyckats med att hantera det som brukar kallas för integration, på alla sätt. I Sverigedemokraternas höstbudgetmotion utvecklar vi vår syn på hur utanförskapet ska brytas.

På det arbetsmarknadspolitiska området kommer en stor satsning: Riktiga lärlingsanställningar. Alla som saknar gymnasieexamen ska kunna ta en lärlingsanställning. Det betyder att nästan en miljon människor omfattas av reformen. Förslaget innebär att man några dagar i veckan studerar kärnämnena i skolan och övriga dagar lär man sig ett yrke ute på en arbetsplats och får lön.

Vi satsar fyra miljarder kronor årligen på detta lärlingssystem, anpassat efter arbetsgivarnas behov. Satsningen finansieras genom ett slopande av de ineffektiva nystartsjobben som dragits med stora problem kring både undanträngning och dödviktseffekter.

Men medan delaktighet på arbetsmarknaden är viktigt är det inte synonymt med att uppfatta sig som en del av Sverige i en kulturell kontext. För att stärka invandrares integration i det svenska samhället, kommunernas utveckling, invånares relation till sitt lokala kulturarv och det sociala kapitalet lanserar Sverigedemokraterna därför kulturlotsar och Sverigecenter.

Kulturlotsen kommer ha till uppgift att samla in, marknadsföra och samordna hur vi kan använda det lokala kulturarvets olika former för kunskapsförmedling, konstnärligt utövande och inte minst för att stärka relationen till lokal historia och gemenskap. Kulturarvets roll som utvecklingsresurs i landsbygds- och besöksnäring kan också synliggöras och samordnas.

Vidare anslår vi medel för inrättandet av ett flertal så kallade Sverigecenter i de mest utpräglade parallellsamhällena och förortsmiljöerna som ett första steg. Intentionen är att dessa center ska synliggöra och förmedla information om svensk och lokal kultur och samhällsorientering för att möjliggöra för nyanlända att knyta an till majoritetssamhället och för att den lokala identiteten och sammanhållningen.

Sammantaget menar vi att denna reform fyller ett tomrum, skapar likvärdighet i förutsättningar över landet och bidrar till att vitalisera kulturlivet lokalt samtidigt som det stärker det sociala kapitalet och ortens och den svenska identiteten.

Oscar Sjöstedt, SD

ekonomiskpolitisk talesperson

Aron Emilsson, SD

kulturpolitisk talesperson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons