Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gäller vårdvalet i Hofors och Los?

Annons

Anna-Karin Svensson,

familjeläkare Sandviken och ytterligare sex familjeläkare ger sin syn på ”vårdval i hela Sverige”.

Om Göran Hägglunds debattartikel ”vårdval i hela Sverige”

Vårdvalsreformen är avsedd att ge alla möjlighet att själv välja vårdplats och vårdgivare.

Vårdval i olika former finns redan i några landsting och är avsett att införas över hela landet, så även i Gävleborg. Vi som skriver detta är specialister, och blivande specialister, i allmänmedicin. Vi arbetar som familjeläkare i primärvården Gävleborg, där vi skulle behöva vara många fler för att täcka behovet. Primärvården är väsentlig särskilt för de äldre, de med många olika sjukdomar, och för socialt utsatta grupper.

I vårdvalsförslaget finns många goda intentioner. Regeringen vill att alla ska få välja läkare fritt och man inför därför fri etablering, och hoppas att fler läkare ska etablera sig och läkartillgången öka. Det låter logiskt, och kan så vara i ett storstadsperspektiv, men gäller det i Hofors och i Los?

Primärvården ska finnas nära människorna och vara lätt tillgänglig. Den ska också vara kompetent att klara sin sammanhållande roll, och att vara en klok partner till patienten i samtalet om hälsa och i vägledningen vidare i sjukvården. Det som inte görs i primärvården riskerar att behöva göras till en högre kostnad, utan bättre resultat inom olika övriga specialisters områden – och då helt utan samordning. Sjukhusets specialister är till för att göra andra saker.

Familjeläkaren handlägger 85 procent av de patienter som söker läkare i primärvård, utan att remittera vidare. Hon/han ska samordna övriga resurser och kunna se till helheten av sin patients behov. Primärvården har också ett hälsouppdrag gentemot befolkningen. Det är en helt annan uppgift än att sätta upp en ”drop-in-mottagning” i närheten av ett pendlartätt område i Stockholm, och ta hand om tillfälliga besökares tillfälliga besvär.

En av allmänläkarens huvudkompetenser är att göra medicinska bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv. Det finns en utbredd föreställning om att sjukvård endast nyttjas av sjuka personer, Det är bara delvis sant. Vi tar också hand om mycket oro för sjukdom och symtom, Det måste bemötas på rätt sätt utifrån förväntningar och farhågor hos den sökande. Det är så allmänläkaren arbetar, och det är det perspektivet som ger en kostnadseffektiv vård.

Vi har stor respekt för människors förmåga till eget ansvar och att göra egna val. Men en politiskt vald befolkningsföreträdare kan inte helt avsäga sig ansvaret för att resurserna fördelas ändamålsenligt. Det finns inte obegränsade skattemedel att spendera på sjukvård. Släpper man marknadskrafterna fria utan reglering blir den totala kostnaden alltid högre. Det finns risk att resurser tas från de sjuka och verkligt behövande – och från skogslän och glesbygd till storstäder.

I sin artikel berör Göran Hägglund överhuvudtaget inte allmänläkarens roll i vårdval. Det finns starkt forskningsstöd för att allmänläkarens kompetens är nödvändig för en säker och kostnadseffektiv första linjens sjukvård. Vi är för våra patienters skull oroade över att den kompetensen inte lyfts fram som ett naturligt förstahandsval för befolkningen.

Nu tänker regeringen ge upp kravet på specialistkompetens i allmänmedicin, för att kunna etablera sig som allmänläkare. Skulle motsvarande resonemang kunna föras om det gällde brist på kirurger, barnläkare eller intensivvårdsläkare?

Vi är medvetna om att det finns ett praktiskt problem. Det finns för få specialistkompetenta allmänläkare. Den utbildningen måste göras attraktiv.

Vi vill:

oo Att befolkningen får bra, lätt tillgänglig, säker och kostnadseffektiv nära vård.

oo Att valet skall innebära ett val av en specialist i allmänmedicin, allmänläkaren.

oo Att man i vårt landsting vågar pröva en vårdvalsmodell som utarbetas tillsammans med allmänläkarna. Den kunde bli en referens som kan jämföras med andra modeller av vårdval.

Vi vill för befolkningens bästa hjälpa till att utveckla vårdvalet. Låt oss vara med i det arbetet.

familjeläkare Sandviken

ST-läkare Gävle

familjeläkare Storvik

familjeläkare Sandviken

familjeläkare Hudiksvall

familjeläkare Ockelbo

familjeläkare Hofors

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons