Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högskola är inget varumärke

/

Annons

Alexandra Waluszewski,

professor, tar del i debatten om vad högskolan ska vara, ett forskningscentrum eller ett varumärke.

Att utveckla och vårda ett varumärke kräver ett långsiktigt, medvetet agerande av den organisation som står bakom detta. En central uppgift är att skapa enighet: Varje aktivitet; oavsett om den utförs inom organisation eller riktas utåt, måste stödja varumärket. Detta kräver ett ledarskap som ser till att alla anställa, i såväl ord som handling, agerar i enhetlig riktning.

Men vad händer när vi börjar behandla ett universitet eller en högskola som ett varumärke? Jo, det upphör att vara just universitet eller högskola. Istället övergår det till att bli en intressestyrd organisation. En organisation som företräder ett varumärke alltid måste ta hänsyn till hur omgivande maktgrupperingar uppfattar detta. En organisation som företräder akademisk forskning och undervisning skall däremot aldrig ta hänsyn till huruvida forskningens resultat smeker omgivande maktgrupperingar medhårs eller inte.

Universitetets forskning är till för hela samhället – inte bara för nuvarande, utan även för kommande generationer. Men hur universitetets forskning och undervisning skall bedrivas för att komma samhället till gagn – ja, det skall avgöras av universitetets forskare och lärare, inte av enskilda intressegrupper.

Det är därför som universitetens Magna Charta slår fast, som också Micael Gustavsson påpekat i ett flertal artiklar, att dess forskning och undervisning måste vara ”moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar”.

Kravet att stå oberoende riktar sig inte bara till statsmakter och andra externa intressegrupper, utan även universiteten själva ”måste inom sina respektive områden respektera detta grundläggande krav”. Samtliga rektorer vid de europeiska universiteten har skrivit också under på att ”göra allt som står i deras makt” för att dessa skall uppfyllas.

Att vara ledare för ett universitet eller en högskola innebär med andra ord ett åtagande att göra allt för att skydda forskningens och undervisningens oberoende, dess rätt att föra fram forskningsresultat oavsett vilka reaktioner dessa kan tänkas väcka hos olika politiska, ekonomiska och ideologiska intressegrupper. Eftersom forskningsresultat alltid är okända i förväg, likaså om de kommer att uppfattas som bekväma, utmanande eller rent av hotfulla för omgivningen, krävs ett betydande civilkurage av den som är satt att leda denna verksamhet.

”Brand Management” kan fungera utmärkt som vägledning i en organisation som strävar efter att öka marknadsandelarna för sitt kaffe, sina trähus eller sina semesterresor.

Men, det agerande som krävs för att bygga ett varumärke är precis det som universiteten är satta att bekämpa – anpassning till vissa ekonomiska gruppers kortsiktiga intressen.

professor, Företagsekonomi/STS

Föreståndare, Uppsala Universitets Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons